logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Zákazník jako rukojmí? Už ne, novela energetického zákona posiluje jeho ochranu

Novela energetického zákona nabude až na určitá ustanovení účinnosti dne 1. 1. 2022. Je dlouho očekávanou úpravou, která posiluje postavení zákazníků a reaguje na excesy nepoctivých zprostředkovatelů. Ti například zneužívali podepsané plné moci s neomezenou platností či smlouvy na 20 let. Nejen to by měla novela omezit. Jak k získávání zákazníků přistupuje odpovědný dodavatel? O tom jsme hovořili s Lukášem Pokrupou, výkonným ředitelem MND Energie, a.s.

Reklama

Poslechněte si rozhovor s Lukášem Pokrupou, výkonným ředitelem MND Energie, a.s.
na téma Novela energetického zákona:


Společnost MND se již od roku 2014 snaží jednoduchostí, dlouhodobou výhodností a férovým jednáním posunout trh dodávek energií k lepší zákaznické zkušenosti, a tak novelu energetického zákona od samého začátku podporuje. A co konkrétně přináší?

Dodavatelé energií budou mít možnost se zákazníky nově uzavřít smlouvu na dobu určitou maximálně na tři roky. Po uplynutí tohoto období bude smlouva přecházet na dobu neurčitou s možností smlouvu kdykoliv vypovědět bez sankcí a postihů.

V případě, že má zákazník uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez jeho výslovného souhlasu (tzv. automatická prolongace), bude zákazník od nového roku oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy. Nemusí se tedy, jak tomu dnes často je, trefit s oznámením vůle neprolongovat do žádného konkrétního termínu.

Nová pravidla se týkají také plných mocí, kdy se doposud stávalo, že spotřebitel udělil plnou moc zprostředkovateli, aniž by ji spotřebitel nějakým způsobem časově omezil nebo ji nevypověděl. Takto poskytnuté plné moci pak někteří zprostředkovatelé neváhali použít i po několika letech. Plná moc bude, zprostředkovali udělena spotřebitelem maximálně na 12 měsíců ode dne jeho udělení.

Další změny se týkají zvýšení cen nebo úpravy obchodních podmínek. Tyto změny musí dodavatel energií oznámit spotřebitelům a musí jim dát možnost odstoupit od smlouvy, pokud zákazník se zdražením nebo změnou podmínek nesouhlasí. Neoznámí-li dodavatel svému zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu podmínek nejméně 30 dnů předem, změna bude vůči danému spotřebiteli neúčinná. V případě, že dodavatel řádně zákazníka informuje, může zákazník odstoupit od smlouvy do deseti dnů před termínem změny.

Novela energetického zákona myslí také na spotřebitele, kteří se stěhují do nového bydliště. Ti budou mít nově možnost ukončit smlouvu bez sankcí v případě stěhování.

Nově bude také možné bez sankcí a bez postihu vypovědět smlouvu, a to až do 15 dnů od zahájení dodávky, kterou zprostředkovatel zastupující zákazníka uzavřel v obchodních prostorách. Dříve zákazník tím, že smlouva byla uzavřena v obchodních prostorách dodavatele, ztrácel právo na odstoupení, ztrácel práva z distanční smlouvy.

Poslední změna se týká smlouvy o sdružených službách dodávky energií se spotřebitelem, která bude muset mít vždy písemnou formu a bude muset být neprodleně doručena zákazníkovi.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.