logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak se dodavatelé brání odchodu zákazníků při zvyšování cen? Přecházejí na tarify ze spotového trhu

Ceny elektřiny i plynu ve velkoobchodu v posledních měsících rekordně zdražily. Současné zdražení překonává doposud představitelné limity. Obchodníci jsou nuceni měnit obchodní strategii tak, aby se nedostali do problémů. Mohou ztratit své zákazníky, mohou se finančně vyčerpat.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

O všem rozhoduje nákupní strategie. Dodavatel, který má nákupní strategii založenou na pravidelném nákupu různých kontraktů tak, aby eliminoval růst cen, může určitou omezenou dobu dodávat energie bez zdražení.

Dodavatelé, již spoléhali na dříve výhodný nákup na krátkodobých trzích, nemají poslední měsíce možnost nakoupit elektřinu nebo plyn za relativně výhodné ceny. Tito obchodníci musí okamžitě zdražovat.

Zatím dochází ke zvyšování cen hlavně pro nové zákazníky, pro stávající zákazníky je třeba udržet ceny po takovou dobu, než dominantní dodavatelé zdraží. Nejlépe pro obchodníky by bylo, aby všichni dodavatelé zdražili v jeden okamžik, aby zákazníci nemohli odejít. Jako velmi pravděpodobný termín se ukazuje zvýšení cen od 1. ledna 2022.

Nepřijímáme nové zákazníky

Protože mnoho obchodníků nechce nyní nakupovat a chce vyjít s dříve nakoupenými energiemi, tak zastavilo akvizice nových zákazníků.

Obchodníci to dělají různými způsoby. Vydané ceníky pro nové zákazníky mají nesmyslně vysoké ceny komodity a stálého platu, že by si je zatím stejně nikdo neobjednal. Není výjimka 3 600 Kč/MWh u elektřiny a 1 500 Kč/MWh u plynu se stálým platem blížícím se 200 Kč.

Zajímavý způsob našel jeden dodavatel plynu, kdy u tradičního produktu nový ceník má nejen vysokou cenu, ale i velmi krátkou dvouměsíční platnost s pevným datem konce. Zdůvodnění: aby nikoho nenapadlo si u nás něco objednat.

V Kalkulátoru cen energií TZB-info máme už mnoho let ceníky tarifů Skautského hnutí pod názvem Skautská energie. Přes léto se stal tento subjekt nejlevnějším a nejvíce poptávaným na trhu, zájem byl o nízké ceny garantované do konce roku 2022. Tyto ceny se vydaly na jaře roku 2020 a od té doby se ceny na velkoobchodním trhu radikálně zvýšily. Proto není divu, že i skauti byli nuceni zastavit příjem nových zákazníků.

O rychle rostoucích cenách svědčí i reakce našeho dominantního dodavatele. Nové, fixní ceníky vydal od 1.10. a od 15.10. vydává další nové ceníky s cenou o 300 Kč/MWh vyšší, než mají ceníky předešle, ale s tím rozdílem, že zájemce musí začít odebírat elektřinu do konce roku. Přitom cena komodity pro firmy se pohybuje kolem 3 000 Kč/MWh.

Řešením pro dodavatele je spotový trh

Obchodníci s nekalými úmysly si léta si žili spokojeně, měli spoustu ceníků, které byly nejdražší na trhu. Jen občas nabízeli velmi nízké ceny v akčních cenících po velmi krátkou dobu platnosti ceníku. Byli si jisti, že jejich standardní ceníkové ceny odolají běžnému zvyšování velkoobchodních cen. Uzavírali smlouvy sice bez garance, ale s neměnnou cenou, klidně na 120 měsíců. Nyní stojí před problémem, jejich dříve vysoké ceny jsou v porovnání se současnými velkoobchodními cenami velmi nízké a obchodníci by byli proděleční, kdyby ceny nezvedli. Kdyby naopak ceny zvýšili, zákazníci by mohli podle zákona odejít, to ale tito obchodníci nechtějí. Řešením je, spotový trh. Ceny na spotovém trhu velmi kolísají a nikdo nemůže garantovat jejich stálou úroveň. Nikdo na základě zvyšování cen na spotu nemůže odstoupit. Obchodníci vždy dostanou svojí marži, ať je cena na spotu jakákoliv.

Slušní dodavatelé v době rychlého růstu cen elektřiny a plynu nabídli spotovým zákazníkům jiný produkt, který není vázaný na spotový trh a zajistí spotřebitelům vyšší cenovou stabilitu. Ti druzí vydávají nové spotové produkty. U skupiny šmejdů je známé, že se novinka rozšíří do celé skupiny takových obchodníků. Ceníky se spotovými cenami se rozšířily na téměř všechny dodavatele skupiny. Dokonce jeden takový obchodník má už dva produkty. U druhého ceníku zvýšil jen obchodní přirážku na dvojnásobek.

Prodejcům s nekalými úmysly již nic nebrání v tom, aby zákazníkům mohli nabízet férové ceny z burzy. Je ale otázka, o kolik navíc zákazník zaplatí, než by musel.

Rozdíl mezi spotovými ceníky slušných dodavatelů a ceníky šmejdů je ale ve výši obchodní přirážky a ve výši stálého platu. Stálý plat se u slušných dodavatelů pohybuje do 100 Kč/měsíc, obchodní přirážka do 250 Kč/MWh, u šmejdů je to téměř dvojnásobek.

Nejdůležitější pro šmejdy je, že obchodník nemusí nikdy zdražovat a není vystaven riziku, že o zákazníky přijde. Protože ceny podle burzy nelze zafixovat a přirozeně se mění podle vývoje trhu. Fixní musí být jen obchodní přirážka a fixní plat. Když obchodník bude chtít přirážku nebo stálý plat zvýšit, vydá nový ceník s vyššími platbami pro obchodníka.

Spotový trh je nejen nástroj šmejdů

Na spotový trh se nově soustředí náš renovovaný dodavatel, který před lety objevil pro domácnosti ceníky ze spotu,  Bohemia Energy. Dodavatel ukončil nabídku všech svých tradičních produktů a nově nabízí jen ceníky ze spotového trhu známé jako Energie A++. Dokonce vydal nový promoční ceník, který je nově také závislý na cenách ze spotového trhu a má redukovanou obchodní přirážku. Tento ceník je platný po dobu prvních dvanácti měsíců.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.