logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Desatero obrany před šmejdy v energetice – co dělat a kde získat informace

Většinu dobrých rad se člověk dozví, až když je pozdě. Proto jedním z velmi zdařilých počinů Energetického regulačního úřadu je vydání Desatera obrany před šmejdy v energetice. Co spotřebiteli hrozí, jak by se měl chovat a kde najde užitečné informace.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

V létě tohoto roku zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ) a na svých stránkách návod, jak se mají spotřebitelé chovat v případě, když je někdo přepadne s nabídkou levné energie, aniž by změnu dodavatele sami iniciovali.

Samozřejmě je lepší nastavit právní prostředí tak, aby vyhovovalo ještě více spotřebitelům, hlavně v případě nekalých obchodních praktik, ale na druhou stranu je známo, že vynalézavost některých „obchodníků“ je obrovská a je jasné, že vždy budou mít náskok před zákony. Desatero ochrany před šmejdy v energetice (Desatero) je výborným počinem zejména proto, že konkrétně a přesně pojmenovává problémy uzavírání smluv a může aktivnímu zákazníkovi pomoci při nápravě škod. Nejprve bych uvedl výčet konkrétních nebezpečí, která zákazníků hrozí.

Z čeho mají mít zákazníci obavy:

Sankce od stávajícího dodavatele ve formě pokuty za nedodržení stávají smlouvy nebo vymáhání tzv. deaktivačního poplatku Tyto sankce se pohybují pro domácnosti ve výši od dvou do deseti tisíc u podnikatelů až do třiceti tisíc korun. Na tomto místě je třeba upozornit, že v současné době někteří lovci duší slibují za zákazníka zaplacení těchto poplatků, ale nejsou to všichni.

Ceny energií při této formě prodeje jsou většinou vyšší. Sice mnoho obchodníků slibuje, že zákazník ušetří, ale pohled do nabídek společností ukazuje, že většina produktů nepatří mezi finančně výhodné. V nabídce obchodníků sice se objeví levné produkty, ale pak je nutné se ptát, zda tyto nabídky jsou určeny pro tento prodej a nebo, pokud ano, zda jsou nabízeny jen po krátkou dobu a pak zákazník dostane výrazně horší cenu.

Příliš dlouhý závazek zákazníka. Zákazník se většinou nezavazuje na rok či dva. Zákazník se zavazuje klidně na deset let. Navíc je zde sice možnost zabránit automatickému prodloužení smlouvy, ale podmínky pro zaslání nesouhlasu s prodloužením jsou termínově velmi složité a v případě neúspěchu hrozí pokuta nebo se smlouva prodlužuje na mnoho let. Není naděje, že by obchodník poskytl šanci ukončit smlouvu předčasně bez sankcí. Závazek účasti v aukcích se mimo okamžiku po podepsání nedá bez pokuty vypovědět.

Ceník za speciální služby (ceník sankcí) obsahuje vysoké pokuty. Jedná se o pokuty spojené s vymáháním zaplacení záloh, náklady spojené s odpojením a znovupřipojením. Také poplatky za služby jsou někde extrémně vysoké, jedná se poplatek zejména za vystavení faktury, či za opis smlouvy.

Toto jsou hlavní nebezpečí, která obětem hrozí. Energetický regulační úřad v Desateru radí postiženým, jak se bránit. Od spotřebitele je ale vyžadováno, že bude aktivní a že nebude odkládat jejich řešení, protože termíny na obranu spotřebitele jsou většinou krátké. K některým radám jsem si dovolil uvést komentář s doplňujícími informacemi.

Desatero obrany před šmejdy v energetice podle ERÚ

  1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
  2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
  3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI (České obchodní inspekce), velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
  4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
  5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu se nezavazujte.
  6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
  7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat, samozřejmě bez sankce.
  8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
  9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce. Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
  10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Při srovnání použijte Kalkulátor cen energií TZB-info.

Problém srovnávačů cen energií je v tom, že nabízí nové produkty a že často nejsou uváděny produkty, které zákazník má a které obchodník již nenabízí. Význam to má například nyní, kdy se energie zdražují a on nemá možnost porovnání, co by platil, kdyby zůstal s tím, co by zaplatil při změně dodavatele. Kalkulátor cen energií TZB-info toto srovnání nabízí, navíc má funkci „individuální cenová nabídka“ díky které si zákazník snadno zadá svoje ceny pro srovnání. Navíc tento kalkulátor obsahuje nabídky i obchodníků, kterých se tento článek týká.

Aukce v době růstu cen energií nejsou výhodné

Aukce měly význam v době, kdy ceny na burze klesaly a obchodníci nechtěli ceny snižovat. V tu dobu se nechalo na aukčních cenách vydělat. V současné době jsou aukční ceny vyšší a ceny energií pro domácnosti za těmito cenami pokulhávají. Ekonomicky to není výhodné. Možnost rozhodnout se bez závazku nabízí pouze Dtest, ale v Kalkulátoru cen energií TZB-info lze najít výhodnější ceny.

Bohužel při tomto způsobu nabízení služeb se setkává připravený a proškolený obchodník s nepřipraveným zákazníkem. To znamená, že Desatero bude zákazník číst až po spáchání činu. Proto v okamžiku zjištění budou důležité odstavce, které se týkají řešení již vzniklé situace.

Obchodník Vás musí upozornit na možnost odstoupení od smlouvy

Pokud vás obchodník na možnost odstoupení neupozorní, má zákazník možnost ukončit smlouvu celý rok. Problém je asi ten, že si zákazník nepamatuje při telefonním hovoru, zda byl na tuto věc upozorněn.

Dárky

Dtest ve svém článku radí:

Přestože totiž dodavatelé popírají provázanost smlouvy o dodávkách energií a kupní smlouvy na žárovky, jedná se o smlouvy spolu související, označované směrnicí o právech spotřebitelů jako smlouvy doplňkové. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o změně dodávek energií sjednané u něho doma, jsou tím automaticky ukončeny veškeré související smlouvy bez jakýchkoli jiných nákladů. Není podstatné, zda je kupní smlouva na žárovky na jiné listině, uzavřená s jiným podnikatelem a třeba i s doložkou o nezávislosti na smlouvě o dodávkách energií, i tak zrušením změny dodavatele se bez dalšího zruší i práva a povinnosti z kupní smlouvy.

Je ale nutné dárky vrátit.

Užitečné odkazy:

Když jde do tuhého, člověk shání užitečné informace. Podle mého názoru je vhodné si přečíst článek České obchodní inspekce o aukcích.

Mohu doporučit také službu VašeStížnosti.cz, kterou provozuje Dtest. Služba VašeStížnosti.cz zprostředkovává dosažení dohody mezi spotřebiteli a podnikateli ve sporech, které by jinak hrozily eskalací, až třeba do podoby soudní pře. Současně je to i databáze pro online sdílení a řešení spotřebitelských problémů, a také pro kladení spotřebitelských dotazů. Konkrétní případy jsou popsány od vylíčení případu spotřebitelem, reakcí Dtestu, reakcí obchodníka a popisem možností, které zákazník má.

Samozřejmě je dobré se poučit z diskuze nebo poslat dotaz na diskuzní fórum na těchto stránkách.

Sliby:

V květnu na společné tiskové konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a Energetického regulačního úřadu bylo uvedeno, že podle nově připravovaného zákona o ochraně spotřebitele by měla být smlouva po telefonu závazná až po podpisu spotřebitele. Dále nad zprostředkovateli nabídek dodavatelů by mohl být obdobný dohled, jako je pro úvěry. Obchodníci by měli mít jasně definovanou odpovědnost, pokud by poškodili klienta, nesli by za to zodpovědnost.

Použité odkazy:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.