logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Případové studie budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR - administrativní budova

Pohled na budovy s téměř nulovou spotřebou energie v kontextu současných legislativních požadavků v ČR (část 5)

Reklama

Případové studie budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR

Případová studie rodinného domu ukazuje podmínky, kterým se musí přizpůsobit drobní stavebníci. Případová studie bytového domu demonstruje koncepční přístup k developerskému projektu. Koncepční přístup naznačuje nutné kroky, jež je třeba učinit v případě bytových projektů v následujících letech. Poslední případová studie administrativní budovy je zaměřena na požadavky využití obnovitelných zdrojů energie v těchto typech budov včetně systémového řešení technických systémů z pohledu využívaných energonositelů.

Čtěte také související článek
Pohled na budovy s téměř nulovou spotřebou energie v kontextu současných legislativních požadavků v ČR

Administrativní budova

Jako další případová studie je uvažována administrativní budova o celkové energeticky vztažné ploše 900 m2. Zastavěná plocha budovy činí 300 m2. Variantní řešení technických systémů představuje kombinace tří možných variant, viz tab. 11. Variantní řešení představují investičně rozdílné přístupy, u kterých se očekává zvýhodnění v podobě energetického hodnocení, zejména v případě varianty 3. Hodnocení z pohledu celkové dodané energie budova bez problému splní z důvodu nutnosti splnění požadavku pro Uem. Hodnocení neobnovitelné primární energie (viz obr. 15) pro budovy hodnocené v režimu nZEB vyžaduje buď využít OZE minimálně v míře cca 10 %, nebo jít cestou kvalitnější obálky a sekundárně tak splnit požadavek na Uem.

Tab. 11. Variantní řešení technických systémů budovy
Varianta 1Varianta 2Varianta 3
Převažující energonositelzemní plyn, elektřinaCZT, elektřinaelektřina, energie okolního prostředí
Zdroj teplaplynový kotelpředávací stanicetepelné čerpadlo (90 %)
elektrodohřev (10 %)
Zdroj chladukompresorový zdrojkompresorový zdrojtepelné čerpadlo
Příprava teplé vodynepřímo ohřívaný zásobníknepřímo ohřívaný zásobníknepřímo ohřívaný zásobník

V případě řešení administrativní budovy je paradoxně varianta s tepelnými čerpadly, která sama o sobě využívají značné množství OZE, nejhůře hodnocena. Nejlépe vychází varianta využívající CZT s nejhorším možným podílem OZE. Energetické hodnocení v tomto případě není motivačním a nezvýhodňuje variantu s tepelným čerpadlem, motivačním faktorem pro variantu 3 mohou být pouze provozní náklady a případné environmentální hodnocení.

Obr. 14. Průběh neobnovitelné primární energie v závislosti na U dolní index em včetně vyznačení požadavků na hodnocení a zatřídění neobnovitelné primární energie
Obr. 14. Průběh neobnovitelné primární energie v závislosti na Uem včetně vyznačení požadavků na hodnocení a zatřídění neobnovitelné primární energie
Obr. 15. Průběh neobnovitelné primární energie v závislosti na U dolní index em včetně vyznačení požadavků na hodnocení a zatřídění neobnovitelné primární energie
Obr. 15. Průběh neobnovitelné primární energie v závislosti na Uem včetně vyznačení požadavků na hodnocení a zatřídění neobnovitelné primární energie

Jak je z výsledků patrné, požadavky kladené na obálku budovy významně určují výslednou podobu energetického hodnocení a vliv technických systémů je tak potlačen. V případě systémů, které vyžadují vyšší investiční náklady, ale vedou k úspoře energie, je tak významně snížena provozní návratnost, jako je tomu u varianty 3 (tepelná čerpadla pro vytápění a chlazení).

English Synopsis
Access to Buildings with Nearly Zero Energy Consumption (Part 5)

The article describes the impact of the contemporary and future legislative requirements for new buildings in terms of their conception and utilization of renewable resources. Soon, the requirement of quality standard is going to be effective in the Czech Republic that is called building with nearly zero energy consumption. That quality standard is defined at national level by legal regulations based on the requirement of European standard. On examples of family house, residential house and administration building, the impact of the to-be-established requirements for building conception is being demonstrated from the construction as well as the technical systems' point of view. With the existing development trend maintained it can be expected that a building with nearly zero energy consumption will have, comparing to an existing building, a better quality building shell, technical systems working with high efficiency and potentially may but needn't be, partially supplied by renewable energy resources.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.