logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Produkty Saint-Gobain v BIM

Na webových stránkách společností Saint-Gobain jsou připraveny ke stažení knihovny konstrukcí a systémů kompatibilní s nejvíce užívanými programy BIM. Pomocí selektoru lze najít nejlépe vhodnou a ověřenou skladbu.

Reklama

Saint-Gobain je moderní společnost, která si uvědomuje rychlý vývoj digitální komunikace v současném světě a s tím spojenými službami.

V souladu s rozvíjejícími se potřebami digitální komunikace vytvořila velkou řadu podpůrných programů a aplikací sloužících k nalezení toho nejlepšího řešení pro dané zadání nebo technický problém. Projektové ústavy, architektonické kanceláře, provozovatelé budov a uživatelé se pak mohou snadno orientovat v široké paletě systémů, výrobků a řešení a to ve fázi návrhů a projektování, výstavby, rekonstrukci a následné ůdržbě budov.

Saint-Gobain si uvědomuje důležitost služby digitálního zpracování dat svých produktů a systémů. Připravuje a neustále aktualizuje data tak, aby byla v co nejsrozumitelnější formě připravená k zapracování do projektů dle nejmodernějších a nejprogresivnějších metod projektování. Přehledy konstrukcí, technické listy, postupy a návody ke zpracování jakožto i bezpečnostní listy byly z dříve užívané tištěné podoby převedeny do digitální formy. Jsou tak snadno dostupná na webových stránkách jednotlivých společností a divizí Saint-Gobain.

Co je BIM?

Počítačový model, který je kombinací grafiky a dat, reprezentujících konstrukce. Obsahuje „reálný“ návrh prvků jako jsou stěny, pilíře, desky, okna. Ty se pak objevují ve všech dokumentech tak, jak bychom si to představovali, a to:

 • ve 3D jako reálný model,
 • ve 2D jako výkres tuží (= klasický technický výkres) v souladu s předpisy a normami,
 • ve výpočtech jako jednotlivé prvky s daty, které je popisují.

Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho:

 • navrhování,
 • dodávky,
 • výstavbu,
 • provoz stavebních děl po dobu jeho užívání, v ucelené a účinné formě.

Informace typicky obsahují:

 • materiálové specifikace,
 • data o rozměrech,
 • výkonnost systému,
 • informace o nákladech,
 • požadovaný čas ke zpracování,
 • funkční detaily,
 • data o životním cyklu.

DATABASE & BIM

Na webových stránkách společností Saint-Gobain jsou připraveny ke stažení knihovny konstrukcí a systémů kompatibilní s nejvíce užívanými programy BIM. Pomocí selektoru lze najít nejlépe vhodnou a ověřenou skladbu.

Knihovny:

Česká republika
WeberArchiCad, Revit
RigipsArchiCad, Revit
webový selektor (pro projektanty / pro koncové zákazníky)
GlassolutionsSelektor
IsoverArchiCad, Revit – na portálu BIM
EcophonArchiCad, Revit – na portálu BIM
Slovensko:
WeberArchiCad, Revit
webový selektor (pro projektanty)
Isovermezinárodní databáze Saint-Gobain – ve vývoji

RIGIPS CUSTOM APPS

WEB SELECTOR FOR ARCHITECTS

 • online řešení
 • hledání & nalezení produktu za 5 sekund
 • PDF produktový list
 • kompatibilní s většinou browserů
 • kompatibilní s tablety & smartphony
 • http://www.rigips.cz/selektor/
 • variabilní výběr pro pro koncového zákazníka
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.