logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Konference BIM DAY 2017 a vládou schválené dokumenty digitalizace stavebnictví

Letošní výroční konference Odborné rady pro BIM v České republice se nesla v duchu skutečného využívání BIM technologie v praxi a vzájemného sdílení zkušeností. Uskutečnila se pouze několik dní po zasedání vlády, na kterém byly schváleny dva klíčové dokumenty pro digitalizaci českého stavebnictví

Reklama

BIM se postupně stává jednotným komunikačním nástrojem v segmentu stavebnictví napříč různými státy i pracovními obory. Vláda schválila dva klíčové dokumenty pro digitalizaci českého stavebnictví - Koncepci zavádění metody BIM v České republice a Akční plán pro Společnost 4.0.


Do kontaktu s BIM přicházejí architekti, projektanti, dodavatelé staveb, investoři i správci budov. Moderní technologie, typické pro digitalizaci a BIM problematiku obecně, provázely účastníky konference v průběhu celého jejího programu. Díky využití mobilní aplikace Myia mohli živě reagovat na dotazy přednášejících, okamžitě sledovat statistiky a klást dotazy k prezentované problematice.

BIM DAY 2017 přinesl zajímavou možnost nahlédnout pod pokličku pracovní skupiny Odborné rady pro BIM (CzBIM), která se ukrývá pod označením PS#03. Podobné skupiny existují v rámci CzBIM čtyři a každá z nich se zaměřuje na jinou oblast, tj. standardy a legislativu, vzdělávání, dopravní stavby a také realizaci. Aktuálně neexistuje žádná vyhláška, jakým způsobem BIM model zpracovávat a každý zadavatel si může nastavit své vlastní parametry. Primárním cílem třetí skupiny je proto definování a přiřazení LOD (Level of Development) k jednotlivým stupňům projektové dokumentace, vytvoření standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb a propagace využití standardu v pozemních stavbách v ČR.

Tomáš Minka, partner ve společnosti di5 architekti inženýři
Odborná rada pro BIM (CzBIM)

Vlevo Tomáš Minka, partner ve společnosti di5 architekti inženýři, vpravo Odborná rada pro BIM (CzBIM)

Absence základních pravidel a postupů

„V současnosti je jasně patrná absence základních pravidel a postupů, které jsou hlavním předpokladem pro nastartování procesu spolupráce. Každá společnost si může definovat vlastní parametry pro práci s BIM modelem, což je mrhání časem i energií. Pouze jednotnost informací napříč projekty a s tím spojená synergie nám umožní neustále se zlepšovat. Na zřeteli přitom musíme mít současný vývoj na evropské scéně, abychom zajistili naši kompatibilitu i v rámci Evropské unie. Úloha třetí pracovní skupiny při CzBIM je v tomto směru naprosto klíčová,“ komentuje Tomáš Minka, partner ve společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků technologie BIM v České republice. Na konferenci Tomáš Minka prezentoval pro zájemce unikátní cloudový nástroj Bim.Point vyvinutý pro efektivní práci s BIM daty.

Bim.Point je cloudový on-line nástroj pro práci s BIM modelem staveb vyvinutý společností di5.Tech (dceřiná společnost di5 architekti inženýři s.r.o.). Funguje nejen jako prohlížeč 3D modelu, ale také efektivně pracuje se všemi informacemi o projektu. Umožňuje data intuitivně číst, vyhledávat, třídit, exportovat a nabízí možnost vést evidenci informací a dokumentů připojených k jednotlivým stavebním prvkům. Tento nástroj pracuje s mezinárodně podporovaným datovým formátem IFC pro výměnu dat ve stavebnictví. Byl vyvinut pomocí open source technologií a je zcela nezávislý na softwaru, ve kterém byla data projektu vytvořena.

Podpora BIM technologie na vládní úrovni

Letošní ročník BIM DAY byl provázen velkým úspěchem všech odborníků, kteří se na prosazování BIM v České republice podílejí. Se svou přednáškou vystoupila Ludmila Kratochvílová z odboru stavebnictví a stavebních hmot na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), která informovala o schválení Koncepce zavádění metody BIM v České republice a přiblížila velmi proaktivní přístup ministerstva k celé problematice.
K aktuálním cílům MPO, při kterém funguje také Meziresortní expertní skupina pro BIM, patří mj. dohlížení na plnění harmonogramu plánovaných 38 opatření vytyčených až do roku 2027 a také zajištění spolupráce s dalšími resorty. Zároveň chce i nadále pokračovat ve vzájemné koordinaci a sbližování se soukromým sektorem.

I když většina pravidelných účastníků konference zná problematiku BIM důvěrně, navštěvují ji i zájemci, kteří se na tuto cestu teprve chystají vstoupit.
„Vedli jsme diskuze s projektanty i zástupci akademického světa. Osobně jsme se přesvědčili, že zástupci univerzit se velmi dobře orientují v problematice BIM, sledují nejaktuálnější trendy a chtějí otestovat naši aplikaci Bim.Point přímo v rámci výuky. I tato skutečnost potvrdila motto celé konference - BIM není vzdálená budoucnost, ale stává se každodenní praxí,“ dodává na závěr Tomáš Minka.

Konference BIM DAY 2017
Konference BIM DAY 2017
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.