logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Zakládací malta Porotherm Profi Thermo-UNI

Další novinka mezi našimi produkty je tady! Nová zakládací malta Porotherm Profi Thermo-UNI nabídne vyšší vydatnost, lepší tepelněizolační vlastnosti a navíc univerzálnost, lze ji totiž použít i pro další fáze stavby. V našem produktovém portfoliu nahrazuje maltu Porotherm Profi AM.

Obrázek 1: Balení zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI
Obrázek 1: Balení zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI

Zakládací malta je prostředníkem mezi domem a základovou konstrukcí nebo stěnou a stropní konstrukcí. Je vystavena mnoha vlivům a jako vyrovnávací vrstva mezi zdivem a základem musí přenášet velké síly po celou životnost stavby beze změn. Nemůže si odpočinou a vydechnout si, je stále pod tlakem, a to na ní klade vysoké nároky, zejména v pevnosti v tlaku, ale i v trvanlivosti. Pokud se jedná o zakládací maltu pro broušené zdivo musí splnit i požadavky na zpracovatelnost, a to i v různých tloušťkách, neboť základy domu nelze vždy provést v celé ploše ideálně rovné. To právě zajišťuje zakládací malta, která tvoří ideálně rovnou plochu pro položení přesného broušeného zdiva a musí i v průběhu jedné stěny zvládat různé výškové rozdíly a zachovat si potřebné vlastnosti nehledě na sílu své vrstvy. I ta má však své limity, které jsou od minimální vrstvy 10 mm po maximální 40 mm.

Vývoj takovéto malty je tak věcí náročnou a dlouhodobou pro ověření všech jejich požadovaných vlastností. Zpravidla se vždy hledělo na pevnost a zpracovatelnost, které jsou pro správné fungování malty zásadní. V posledních letech se ale stále více klade i důraz na úspory tepla, které se nepromítají jenom do samotných tepelněizolačních prvků domu jako jsou izolanty, zdivo, výplně otvorů apod. Svou stále větší roly, zde hrají i detaily a jejich provedení. Jak vylepšit takový detail jako je pata zdiva, kde je základ, zakládací malta a zdivo? Zdivo je jíž velice dobře řešené, beton musí plnit svou statickou funkci a jeho vylehčení není vhodné z mnoha důvodů, a tak by se dala zlepšit zakládací malta. Společnost Wienerberger tak přichází na trh s novou zakládací maltou Porotherm Profi Thermo-UNI. Důvodem není pouze výrazné zlepšení tepelněizolačních vlastností, ale i výrazně lepší zpracovatelnost a zásadním důvodem je ochrana životního prostředí, která je zapříčiněna vyšší vydatností a výrazně nižší potřebou obalového materiálu.

Vezměme to postupně, v čem je stávající zakládací malta lepší?

  • Výborné tepelněizolační vlastnosti λ = 0,25 W/(m.K), zlepšení o 332 % proti stávající zakládací maltě Porotherm Profi AM
  • Vysoká vydatnost až 1,3 l/kg, zlepšení o 232 % proti stávající zakládací maltě Porotherm Profi AM
  • Zachování pevnosti v tlaku 10 MPa 
Zakládací malta Porotherm Termo-UNI
Výborné tepelněizolační parametry λ = 0,25 W/(m.k) zlepšení o 332 % proti zakládací maltě Porotherm Profi AM
Vysoká pevnost malty v tlaku 10 MPa zachování pevnosti jako u malty Porotherm Profi AM
Vysoká vydatnost až 1,3 l/kg zlepšení o 232 % proti zakládací maltě Porotherm Profi AM

Tepelněizolační vlastnosti zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI pomáhají u jednovrstvého zdiva bez zateplení. Nejvíce je to patrné v místech, kde dochází k založení zdiva. Velký vliv je patrný při založení zdiva na stropní konstrukci a u základové konstrukce v případě, že není soklová část zdiva zateplena. Svou roly hraje i při použití jako malta pod překlady nebo výplňová malta styčných spár zdiva v případě dořezů nebo větších mezer. Zde může být rozdíl teploty na povrchu zdiva proti klasické zdící mlatě i v řádu několika stupňů celsia.

Příklad tepelného posouzení detailu založení zdiva na stropní konstrukci s maltou klasickou Porotherm Profi AM a maltou Porotherm Profi Thermo-UNI

Obrázek 3: Zakládací malta Porotherm Profi AM
Obrázek 3: Zakládací malta Porotherm Profi AM
Obrázek 2: Zakládací malta Porotherm Profi Thermo-UNI
Obrázek 2: Zakládací malta Porotherm Profi Thermo-UNI

Při porovnání na zdivu šíře 380 mm, došlo při zachování podmínek a změně malty k vylepšení povrchové teploty o 0,46°C. V poměru k délce tohoto detailu to je velké zlepšení.

Vydatnost mlaty je zásadním údajem, který má vliv na cenu, pracnost a mnohdy i na životní prostředí. Vydatnost zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI se zvýšila více než dvakrát. To znamená, že z jednoho balení zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI uděláte více než se stávající zakládací maltou Porotherm Profi AM.

Obrázek 5: Zakládací malta Porotherm Profi Thermo-UNI
Obrázek 5: Zakládací malta Porotherm Profi Thermo-UNI
Obrázek 4: Zakládací malta Porotherm Profi AM
Obrázek 4: Zakládací malta Porotherm Profi AM

To má pozitivní dopad na přepravu a práci s maltou. Není nutné přesouvat velké množství hmot, a to jak na samotnou stavbu, tak i při zpracování malty. To je i důvod proč ji chválí zakládací technici, kterým tak usnadňuje a zefektivňuje práci na stavbách. Velkou výhodou vetší vydatnosti je úspora nákladů při přesunu, ale co nejvíce ocení naše životní prostředí je i více než dvojnásobně menší spotřeba obalů a hmoty kterou není nutné vyrábět a transportovat.

Při použití na průměrném rodinném domě je potřeba zhruba 1 136 l zakládací malty. Pro představu to je 82 pytlů (25 kg) zakládací malty Porotherm Profi AM o celkové hmotnosti 2 050 kg, a nebo zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI, kde je na identické množství malty potřeba 44 pytlů malty (20 kg) o celkové hmotnosti 880 kg. Ušetříme si tak přesun více než jedné tuny materiálu a 33 prázdných obalů, které nemusíme ekologicky likvidovat. Při současných cenách se tak jedná o velmi slušnou úsporu.

Obrázek 6: Paleta zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI
Obrázek 6: Paleta zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI

Využití zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI není pouze pro zakládaní, ale i pro další možná řešení. Část názvu sebou nese UNI, to znamená univerzální. Lze ji vhodně použít na různé drobné i větší opravy keramického zdiva. Často je potřeba opravit poškozené tvarovky vlivem stavební činnosti, nebo vyplnit styčné spáry, usadit překlady do malty apod. Na toto vše je zakládací a univerzální malta vhodná. Při používání broušeného zdiva na stavbě není mnohdy na tyto opravy vhodná malta, a pokud si objednáme i trochu navíc zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI určitě ji na stavbě uplatníte jako všestranného pomocníka na řešení mnoha problémů.

Na co u nás klademe velký důraz je dělat věci pořádně. To byl jeden z požadavků na zakládací maltu, která musela splnit všechny základní požadavky té stávající a být vylepšena ve prospěch tepelněizolačních vlastností, zpracovatelnosti a vydatnosti. To se podařilo a tím 100% dokáže nahradit stávající zakládací maltu Porotherm Profi AM i z hlediska pevnosti. Zároveň se vyplatí z hlediska ceny, kdy je díky vyšší vydatnosti finálně levnější proti stávající maltě Porotherm Profi AM.


Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.