logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Rychleschnoucí beton Knauf BN30

Rychleschnoucí beton je potřeba všude tam, kde je vyžadovaná vyšší rychlost vytvrdnutí (nárůstu pevnosti) z důvodu pokračování nebo navázání dalšího technologického procesu. Nebo jednoduše potřebujete něco rychle zabetonovat. Pro zpracovatele je důležitá, kromě zmíněné rychlosti, také spolehlivost v průběžném nárůstu vysokých pevností při betonování za různých teplotních podmínek.

Betony rozděluje do několika tříd podle pevnosti v tlaku norma EN 206. Do kategorie tzv. těžkých betonů patří i Rychleschnoucí beton Knauf BN 30. Jeho pevnost v tlaku, to znamená napětí při kterém dojde při certifikované zkoušce k porušení vzorku, je v tomto případě minimálně 30 MPa, což pro představu odpovídá zatížení 3 kilogramů na 1 mm2. Podobný parametr má samozřejmě více výrobků na trhu, takže je na místě otázka, v čem rychleschnoucí beton Knauf vyniká? Odpověď lze nalézt v receptuře, která je tradičně založena na kvalitních surovinách a speciálním pojivu.

Už 3 MPa po 3 hodinách

Předností betonu Knauf BN 30 je proto zmíněná spolehlivost. To v praxi znamená, že po jeho použití dojde k rychlému nárůstu pevnosti již po 3 hodinách, konkrétně na hodnotu 3 MPa. Druhý den po zpracování získá beton pevnost bezpečně 30 MPa, ale konečná pevnost v tlaku činí dokonce 37 MPa, C30/37. Tato cílová pevnost je dostačující pro relativně široké využití. Například na rychlé ukotvení plotových sloupků, betonáž kanálových vpustí nebo obrubníků, zalévání zárubní pro bezpečnostní dveře a tak dále. Jeho příprava je navíc jednoduchá a trvá maximálně 3 minuty, kdy dojde k mísení připravené suché směsi s vodou v poměru zhruba 3 litry vody na 30 kg. Beton Knauf BN 30 má zrnitost do 4 mm s vydatností jednoho 30 kg pytle na 0,8 m2/20 mm. Velmi dobře přilne k podkladu a je odolný vůči agresivnímu prostředí. Dobu zpracovatelnosti je potřeba počítat řádově v minutách, obvykle v rozmezí 1–30 min, podle teplot a podmínek při zpracování, přičemž pochozí je po 3 hodinách. Z uvedeného vyplývá, že tento beton není vhodný k provádění cementových potěrů, protože by řemeslník nezvládl zpracovat směs včas. Doba celkového vyzrání je 28 dní.
Do jaké míry ovlivní vlastnost betonu klesající teplota?

Rychleschnoucí beton Knauf BN 30 by se měl zpracovávat při teplotě nad 5 °C a pod 25 °C. Co se ale stane, když je beton zpracován při správné teplotě, ale v noci tato teplota klesne pod bod mrazu? U betonu BN 30 ani tato zdánlivě negativní skutečnost neovlivní zásadně jeho pevnostní parametry. Pokud totiž přemrzne, ztrácí maximálně 30 % ze své defaultní pevnosti a samozřejmě je i nadále soudržný. To znamená, že výsledná hodnota pevnosti v tlaku bude po 24 hodinách 20 MPa. Uvedené tvrzení není založeno na intuicích nebo zdánlivých předpokladech, ale na praktických zkouškách realizovaných při betonáži kanálové vpusti a obrubníku, kdy teplota po nějaké době klesla až na hodnotu mínus 15 °C. Takové jsou i běžné příklady z praxe, kdy jsou v městských aglomeracích například opravovány kanálové vpusti.

Knauf beton BN 30 nabízí tedy uživatelům vynikající pevnost v kombinaci s vysokou rychlostí tuhnutí a maximální spolehlivostí. Navíc díky precizně poskládané zrnitostní křivce se beton snadno a rychle připravuje (rozmíchá).

www.knauf.cz

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.