logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.


ilustrační obrázek © starush - Fotolia.com

Odborný Text rekapituluje vývoj nízkoenergetického stavění a připomíná kategorie energetické náročnosti budov ve společenských souvislostech. Zdůrazňuje potřebu koncepčního přístupu při přípravě změn staveb tak, aby bylo možné efektivně pracovat i po etapách s ohledem na dostupné finanční prostředky.

Recenzovaný Text se věnuje dosud málo sledované stavebněfyzikální souvislosti použití střešních oken v domech s velmi nízkou energetickou náročností. Z energetického hlediska mají být počty a velikosti střešních oken navrhovány velmi zdrženlivě. Je úlohou projektanta, aby vybral nejlepší dostupná okna a nutné související zvýšení prostupu tepla vykompenzoval zlepšením kvality jiné části obálky budovy.

Recenzovaný Zástupci UCEEB představují alternativní řešení náhrady tradičních lehkých obvodových plášťů pomocí předvěšeného panelového systému využívajícího moderních dřevěných prvků. Pokračující vývoj potvrzuje potenciál dalšího rozvoje řešení. Co v UCEEB zjistili při experimentální intalaci a přípravě pilotních projektů?

22.6.2015
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Ing. Julie Hodková, Ing. Michal Bureš, Ing. Martin Volf, ČVUT Praha; Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

Inspirován výměnou lehkého obvodového pláště jedné z budov stavební fakulty ČVUT v Praze se začal tým profesora Tywoniaka věnovat hledání alternativního řešení s cílem použít co nejmenší množství kovových a ropných materiálů při zachování možnosti rychlé montáže a dosažení nízké energetické náročnosti.

17.3.2014
Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Pavel Nechanický, Ing. Kateřina Sojková, Ing. Ondřej Surý, Ing. Martin Volf, Ing. Michal Marek, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT v Praze

Mezi 3. a 13. říjnem 2013 se v Kalifornském Orange County Great Park u města Irvine konal již šestý ročník prestižní mezinárodní soutěž univerzit U.S. Solar Decathlon 2013. Loni se zúčastnil i Team Czech Republic z ČVUT v Praze, který obsadil celkové třetí místo. Druhý díl článku podrobně popisuje technické zařízení domu s názvem AIR House.

10.3.2014
Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Pavel Nechanický, Ing. Kateřina Sojková, Ing. Ondřej Surý, Ing. Martin Volf, Ing. Michal Marek, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT v Praze

Mezi 3. a 13. říjnem 2013 se v Kalifornském Orange County Great Park u města Irvine konal již šestý ročník prestižní mezinárodní soutěž univerzit U.S. Solar Decathlon 2013. Loni se zúčastnil i Team Czech Republic z ČVUT v Praze, který obsadil celkové třetí místo. Článek popisuje pravidla soutěže a detailně se věnuje technickému řešení soutěžního domu s názvem AIR House.

10.6.2013
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing. Jan Antonín, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bouřlivé a často nekvalifikované diskuse věnované tomu, zda zpřísnění stavebněenergetických předpisů jsou správná, bývají doprovázeny výpočty dokazujícími – často tendenčně – co je potřeba. Příspěvek připomíná problém vypovídací schopnosti stavebněenergetických výpočtů, zejména v kombinaci s finančními souvislostmi, a využívá k tomu automatizovaného výpočtu energetické náročnosti velkého vzorku budov. Diskutuje zvýšení investiční náročnosti nízkoenergetických řešení.

14.11.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

V souvislosti s novým zněním Evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD (přepracování), 2010 [1]) je jistě potřebné diskutovat o další generaci budov s minimalizovanou potřebou energie. Je namístě připomenout vazbu mezi jasně popsanými kategoriemi nízkoenergetických a pasivních budov na straně jedné a budovami energeticky nulovými na straně druhé. Zmíněná směrnice ovšem obsahuje řadu dalších významných bodů, kterými je potřebné se bezodkladně zabývat.

31.10.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Příspěvek se zabývá změnami v právě revidované technické normě pro stavební tepelnou techniku z pohledu větrání a šíření vzduchu v budově. Připomíná se rozlišení hodnocení podle způsobu využití místnosti. Příspěvek popisuje formulaci požadavků, kdy se současně má řešit zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí, tak minimalizace energetické náročnosti spojené větráním. Pozornost je též věnována šíření vzduchu netěsnostmi obálky budovy.

6.10.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, Ing. Kateřina Sojková

V těchto dnech vychází delší dobu očekávaná česká technická norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. Zpracovatelem je Centrum technické normalizace na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nové znění přináší některé změny v hodnocení stavebních konstrukcí, celkové zaměření se ale pochopitelně nemění.

5.9.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Energeticky nulové domy jsou v souvislosti s novou evropskou směrnicí vnímány částí odborníků jako šance a jinými odborníky jako hrozba a nemravnost. Ne všichni ovšem vědí, co si pod takovým označením představit. Příspěvek komentuje odraz nové směrnice v návrhu revize základní tepelně technické normy.

16.5.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT Praha

Technické podklady by měly poskytovat dostatek jednoznačných informací. Význam stavebně-energetických výpočtů stoupl s dotačními programy pro pasivní domy. Nyní je nutné zpřesnění definice energeticky nulových domů jako logického pokračování pasivního domu s přiměřeným doplněním o aktivní energetické prvky.

4.1.2010
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

V českém tisku můžeme pozorovat výrazně vyšší frekvenci výrazů jako je pasivní dům, energeticky úsporná výstavba, zejména ve spojení s dotačním programem Zelená úsporám. Stále ale platí, že realizovaných domů v pasivním standardu je velmi málo, navíc u některých takto označovaných domů mohou být jistě i pochyby o skutečných vlastnostech. Nejbližší období ukáže, jak reálný je požadavek Evropského parlamentu zavést pasivní domy jako běžný standard novostaveb. Spíše než o technický problém se zřejmě jedná o problém společenský, problém připravenosti odborníků, akceptování veřejností apod.

10.8.2009
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Dřevostavby obhájí dosavadní náskok jen díky dalšímu a systematickému zlepšování svých vlastností. S tím do určité míry souvisejí způsoby výpočtového posuzování stavebně-energetické kvality. Po energetických výpočtech se však chce v podstatě nemožné - měly by být současně výstižné i rychlé, zahrnovat veškeré energetické děje v budově a přitom být použitelné všemi.

29.6.2009
Ing. Petr Morávek, CSc., prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ATREA s.r.o.

Článek hodnotí stavby z hlediska dopadu na životní prostředí. Představuje exaktní metodu LCA (Life Cycle Assessment) nezávislou na deformovaných cenách energií, vyjadřující mimo souhrnné environmentální dopady výstavby také analýzu souhrnné energetické náročnosti spolu s celkovou bilancí svázaných energií a emisí CO2 pro výstavbu i provoz budov.

24.4.2009
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

V článku nazvaném Když dům září, je tam zima předvedla MF Dnes (11.4.2009) v souvislosti s prezentací infračerveného snímkování budov velmi bulvární přístup. Pro korektní měření a vyhodnocení by měla být splněna celá řada podmínek...

23.2.2009
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních

Oba autoři se dohodli na tom, že je vhodné rozdělit rozsáhlý komplex norem pro energetické výpočty na dva samostatné soubory (1.soubor norem - stavební, 2.soubor norem - energetické systémy budov). V českém prostředí jde patrně o první pokus utřídění technických norem s tímto zaměřením.

22.9.2008
prof. Ing. Jan Tywoniak, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Určit jednoznačně potřebu tepla na vytápění nízkoenergetických a pasivních domů v kWh/(m2a) byl dosud problém. Nebylo jasné, jak určit tepelné ztráty a zisky, jaký objem a podlahovou plochu uvažovat. Proto vznikla jednotná metodika výpočtu alespoň pro rodinné bydlení.

4.6.2007
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

V rakouském městě Bregenz na břehu Bodamského jezera se v polovině dubna 2007 uskutečnil již jedenáctý ročník konference Passsivhaustagung. Ohlédnutí za touto akcí a informace o dění a posunech v této oblasti stavbnictví přináší následující článek autora. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.