logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Virtuální procházka českým národním pavilonem EXPO 2025 a položení základního kamene

Zhruba rok před zahájením světové výstavy EXPO 2025 představují organizátoři český národní pavilon ve virtuální realitě. Staví ho specializovaná japonská firma společně s českými dodavateli. Základní kámen byl rituálně položen a do Japonska míří české dřevo a umělecké sklo.

Reklama

Generální komisař Ondřej Soška podepsal zhruba rok před zahájením světové výstavy smlouvu s japonskou stavební společností Daisue, jakožto generálním dodavatelem stavby na český národní pavilon, pohovořil o průběhu prací a nabídl virtuální prohlídku českého pavilonu. Pro úplnost je třeba uvést, že odborná porota vybrala v březnu 2023 poměrně složitý návrh ve tvaru skleněné spirály s dřevěnou nosnou konstrukcí z CLT panelů (Cross Laminated Timber) a fasádou z uměleckého spékaného skla. V pavilonu se bude nacházet stálá expozice, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, VIP lounge a před pavilonem bude pro návštěvníky k dispozici odpočinková zónou s výhledem na moře. Národní pavilon slibuje důstojné zázemí české účasti na EXPO 2025, které se bude konat od dubna do října 2025 v Japonsku na umělém ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu.

Přečtěte si také Český Pavilon na EXPO 2025: Naučná stezka, multifunkční auditorium a vyhlídka na záliv Podívejte se na video na estav.tv

Aktuálním tématem, kteří Japonci slibují, bude představení nového modelu zvaného „od informační k superchytré společnosti“ nabízející inteligentní řešení nejenom pro sociální problémy Japonska, ale předkládá komplexní způsob, jak dosáhnout trvale udržitelného rozvoje celé společnosti i samotné planety (Společnost 5.0). Základní principiální změna je v tom, že vývoj již není orientován pouze na technické aspekty a na dosahování růstu zisku – do centra pozornosti se dostává člověk, celková kvalita života, klimatické, ekologické a bezpečnostní otázky. Vytipováno je sedmnáct cílových stavů, kterých má „superchytrá společnost“ dosáhnout (více informací ZDE)

Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025
Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025

Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025

Virtuální procházka českým národním pavilonem

Virtuální dvojče se nachází na okraji Prahy v sídle společnosti Virtuplex, kde si mohou potenciální partneři z řad firem, krajů či měst národní pavilon prohlédnout a konkretizovat formu možné spolupráce. Martin Petrovický, ředitel společnosti, říká, že pomocí virtuální reality mohli už v rané fázi procházet pavilonem a ladit s architekty model do posledního detailu – od použitých materiálů až po intenzitu světla uvnitř. „S organizačním týmem jsme detailně diskutovali a simulovali například cestu pavilonem a jeho klíčové části. Díky tomu, že v modelu procházíte v měřítku 1:1, máte možnost vnímat všechny vzdálenosti, pohledy na interiér ale také výhledy ven z pavilonu. Prostřednictvím různých variant řešení interiéru umožňuje model obchodním partnerům bližší seznámení s variantami využití prostor a inspiruje k vlastním projektům,“ vysvětluje ředitel v rámci prohlídky.

Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025
Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025
Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025

Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025

Architekti studia Apropos Architects Michal Gabaš a Tomáš Beránek si osobně vyzkoušeli, jak jejich vítězný návrh působí ve virtuální realitě na potenciální obchodní partnery, mohli odhalit skryté slabiny projektu a doladit všemožné detaily – například přesnou návaznost CLT panelů, možnosti jejich spojů a ukotvení.

Jedná se o poměrně složitou geometrii, která se vám ve standardním výkresu prostě neukáže. Není to o tom, že byste to měli konstrukčně špatně, ale že zobrazovací model zkrátka není úplně dokonalý. Je to tedy spíše otázka programů, v nichž jakožto architekti pracujeme… Zdůraznil bych ještě, že velkým přínosem je v tomto ohledu velikost haly, do které se pavilon vešel v rozměru takřka 1:1. Nemusel se vůbec zmenšovat a my jsme měli možnost vidět budovu jako celek, včetně jednotlivých částí,“ uvedli architekti s tím, že dřevo a sklo mají samozřejmě patřičné zkoušky a certifikace a zhotovitelé si navíc vyžádali dodatečné testování spojů nosné konstrukce, které následně provedli v UCEEB ČVUT v Buštěhradu.

Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025
Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025
Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025

Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025

Japonský zhotovitel českého národního pavilonu

Druhým krokem po architektonické soutěži, kterou vyhrálo již zmíněné studio Apropos Architects, bylo vybrat zhotovitele pavilonu – někoho, kdo budovu spolehlivě a rychle postaví. A protože se po dlouhém hledání nepodařilo najít vhodnou českou firmu, která by disponovala požadovanou japonskou stavební licenci, hledali zástupci české účasti na EXPO 2025 japonské firmy, které by měly zájem spolupracovat s českými dodavateli. „Do výběrového řízení na generálního dodavatele jsme na základě předchozích indikací a projeveného zájmu přizvali šest firem, nabídku jsme obdrželi od třech z nich. Nejlépe pak ve srovnání, včetně finanční náročnosti, vycházela firma Daisue,“ podotýká komisař Ondřej Soška.

Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025
Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025
Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025
Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025

Zdroj: Kancelář generálního komisaře: Virtuální prohlídka českého národního pavilonu EXPO 2025

Smlouva s japonskými partnery byla podepsána v polovině dubna 2024 a firma následně začala s přípravnými pracemi na českém pozemku na ostrově Yumeshima v Ósace. Generální ředitel a prezident společnosti Daisue Kazunori Murao při této příležitosti poznamenal, že návrh ho velmi zaujal a pavilon bude skvělou referencí pro budoucí zákazníky firmy. S Českou republikou by chtěl do budoucna otevřít širší spolupráci v budování složitějších modelů dřevostaveb.

Japonská legislativa a pořadatelé EXPO 2025 vyžadují, aby stavební firma disponovala tamní stavební licencí. Přípravě tendru jsme opravdu věnovali maximální úsilí, pravidelně informovali firmy v Evropě i Japonsku, uspořádali několik akcí zvaných Meet the buyer, kde se zájemci mohli dozvědět více o našich požadavcích. Využili jsme i dobrovolný institut předběžného oznámení, kde jsme informovali celý trh o plánované veřejné zakázce na výstavbu pavilonu pro EXPO 2025 v Japonsku,“ dodal Ondřej Soška a zopakoval, že Japonci si vyžádali dodatečné testování spojů nosné konstrukce, které letos na jaře provedli v UCEEB. Musela se rovněž prokazovat tvrdost českého dřeva, kde si japonské úřady vyžádaly dodatečné laboratorní testy. „Jsme rádi, že všechny testy dopadly na výbornou. Prokázaly, že české, respektive evropské dřevo je výrazně pevnější než to japonské,“ uvedl komisař.

Zdroj: UCEEB ČVUT: Testování dřeva pro český národní pavilon EXPO 2025
Zdroj: UCEEB ČVUT: Testování dřeva pro český národní pavilon EXPO 2025
Zdroj: UCEEB ČVUT: Testování dřeva pro český národní pavilon EXPO 2025

Zdroj: UCEEB ČVUT: Testování dřeva pro český národní pavilon EXPO 2025

Z předložené prezentace lze vyčíst, že společnost Daisue má téměř stoletou historii; jedná se o stabilní společnost, která je již desítky let kótovaná na Tokijské burze. Firma je známá svým příkladným přístupem k inovacím, ekologii a udržitelnosti. Působí především v oblasti bytové výstavby, kde je jedním z největších developerů v Japonsku, a vyniká též sofistikovanými technologiemi proti zemětřesením. Ty aplikuje i při renovacích a modernizacích již existujících budov tak, aby odpovídaly nejnovějším seismickým normám. Společnost se může pochlubit rozsáhlým portfoliem projektů, které zahrnuje kondominia, vzdělávací a sociální zařízení, a také specializované průmyslové stavby a areály. Co se týče českého pavilonu, je třeba dodat, že Daisue má samozřejmě k dispozici české subdodavatele, odborníky na CLT panely, skleněné fasády a umělecké sklo.

Základní kámen byl položen, práce pokračují

Český národní pavilon se stane první CLT dřevostavbou bez kovové konstrukce v Japonsku. Generální ředitel a prezident společnosti Daisue Kazunori Murao to označil za skvělou referenci pro firmu a za velkou příležitost k zahájením další spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou.

Převzali jsme pozemek, základní kámen byl položen a začali jsme s přípravnými pracemi. Budeme spolupracovat s českými dodavateli, konzultanty a profesionály v daném oboru. Řada z nich se bude podílet přímo na stavbě na ostrově Yumeshima,“ uvedl na Groundbreaking ceremony a slavnostním šintoistickém rituálu zvaném Jichinsai (položení základního kamene a slavnost uklidnění božstev země). Rituál probíhá před zahájením výstavby nové budovy a vyžaduje povolení od božstva, pronajímatele kousku země, použít pozemek ke stavbě. Je to také způsob, jak se modlit za bezpečnost všech během stavby.

Kancelář generálního komisaře: EXPO 1970 v Ósace a plastika René Roubíčka Mrak-Voda, zdroj života
Kancelář generálního komisaře: EXPO 1970 v Ósace a plastika René Roubíčka Mrak-Voda, zdroj života

Věřím, že se nám vše podaří postavit, jak architekti a projektanti navrhli a naprojektovali. Nadále se držíme původního a originálního designu, který vzešel z otevřené architektonické soutěže. Nechtěli a ani jsme nemohli v ničem slevit. Jsme jedna ze zemí, která úspěšně postupuje v přípravách kupředu a zůstává u pavilonu typu A (tedy vlastního designu). Jsme si vědomi toho, že náš pavilon je v mnoha aspektech inovativní, ale o to víc mě těší, že mohu oznámit, že bude první dřevostavbou z CLT panelů své velikosti bez kovové konstrukce v Japonsku,“ dodal Ondřej Soška a přislíbil první kontejner s českým dřevem již na začátku července. Ocenil také umístění pavilonu na křižovatce pobřežní promenády a hlavního bulváru, kde jistě bude strhávat pozornost kolemjdoucích. Fasáda z tabulového uměleckého skla by měla odkazovat na bohatou historii českého sklářství. Stejně jako kulturní program, který chystá celou řadu témat a konferencí v souvislosti s českými národními poklady, ať už je to hudba, film či nanotechnologie, kyberbezpečnost nebo ekologické bydlení. Na přípravě kulturního programu českého národního pavilonu se podílí i ředitel Českého centra v Londýně Přemysl Pela, který si vzal za úkol „přitáhnout pozornost k aktuálnímu Česku…“ Pomoci by měl také maskot české účasti exponaut René, bytost z křišťálového skla, která byla pojmenována po legendární českém skláři René Roubíčkovi. Navrhl plastiku nazvanou Mrak-Voda, zdroj života pro EXPO 1970 v Ósace a po 55 letech se symbolicky vrací do stejného města na světovou výstavu EXPO 2025. Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy EXPO pošesté.

Kancelář generálního komisaře: EXPO 1970 v Ósace a plastika René Roubíčka Mrak-Voda, zdroj života
Kancelář generálního komisaře: EXPO 1970 v Ósace a plastika René Roubíčka Mrak-Voda, zdroj života
Kancelář generálního komisaře: EXPO 1970 v Ósace a plastika René Roubíčka Mrak-Voda, zdroj života

Kancelář generálního komisaře: EXPO 1970 v Ósace a plastika René Roubíčka Mrak-Voda, zdroj života

Více informací naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě EXPO 2025. Sledovat dění můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.

English Synopsis

Roughly a year before the opening of the EXPO 2025 World Exhibition, the organisers are presenting the Czech national pavilion in virtual reality. It is being built by a specialised Japanese company together with Czech suppliers. The foundation stone has been ritually laid and Czech wood and art glass are heading to Japan.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.