logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Koordinační studie úprav veřejného prostranství ulic Česká, Veselá a Solniční

Kvalitní, funkční a trvanlivá kamenná dlažba v ulicích Česká, Solniční a Veselá promění zanedbané náměstíčko do podoby pohodlného a atraktivního veřejného prostoru. Řešení tak bude odpovídat významu tohoto místa, vytvoří nové pobytové prostory a naváže na už proměněné části historického jádra města.

Reklama

Ulice Česká patří mezi několik míst, kde si místní dávali sraz, pokud šli do centra ať za nákupy, či za zábavou. Sraz byl na „Čáře“. Od ulice Solniční se rozbíhá do písmena V, tedy České a Veselé ulice. Prostor sevřený těmito ulicemi tvoří trojúhelníkové náměstíčko, kde byla kašna, květinářský stánek a venkovní zahrádky restaurací a kaváren. Kancelář architekta města Brna (KAM) pracuje na koordinaci několika stavebních akcí, jež si dávají za úkol zatraktivnění tohoto nevšedního brněnského prostoru. Ta atraktivita spočívá ve vyčištění od nánosů doby a optickém scelení různorodé pochozí plochy. Tím vznikne staronové krásné náměstíčko. Mimo zkvalitnění prostoru samotného je zde taky jeho další nezanedbatelná role. Je jedním z nástupních míst do nového připravovaného Janáčkova kulturního centra na ulici Veselé. A to si pochopitelně zaslouží důstojné, atraktivní, kvalitně domyšlenou koordinační studii i výsledné řešení. Tak pojďte s námi na „Čáru“…

Tohle je onen prostor zakončený zelení, pohled od ulice Solniční, vlevo ulice Česká, vpravo ulice Veselá
Tohle je onen prostor zakončený zelení, pohled od ulice Solniční, vlevo ulice Česká, vpravo ulice Veselá

Z tiskové zprávy

… kvalitní, funkční a trvanlivá kamenná dlažba v ulicích Česká, Solniční a Veselá. A zároveň proměna náměstíčka v místě setkání všech tří ulic do podoby pohodlného a atraktivního veřejného prostoru pro všechny Brňany. Takové jsou hlavní cíle koordinace několika stavebních akcí, na které pracuje Kancelář architekta města Brna (KAM).

Po zpracování koordinační studie zahájila KAM letošní rok výběrem jednotlivých druhů kamenných dlaždic, které budou součástí zdejších povrchů. Řešení České i jejího okolí tak bude odpovídat významu ulice, vytvoří nová pobytová místa a naváže na už proměněné části historického jádra města. Stavební akce jsou rozděleny do tří etap a potrvají několik let.

S podporou vedení města jsme se s ohledem na stávající stav rozhodli vypracovat koordinační studii úprav veřejného prostranství ulic Česká, Veselá a Solniční. Ta sladila průběh jednotlivých etap a ve výsledku přinese funkční pobytové místo s kvalitní kamennou dlažbou,“ doplňuje ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Vzorky nové dlažby na dlažbě původní
Vzorky nové dlažby na dlažbě původní

Kámen z Vysočiny i Jeseníků. Česká se dočká nové dlažby

Brno, 21. ledna 2021

Kvalitní, funkční a trvanlivá kamenná dlažba v ulicích Česká, Solniční a Veselá. A zároveň proměna náměstíčka v místě setkání všech tří ulic do podoby pohodlného a atraktivního veřejného prostoru pro všechny Brňany. Takové jsou hlavní cíle koordinace několika stavebních akcí, na které pracuje Kancelář architekta města Brna (KAM). Po zpracování koordinační studie zahájila letošní rok výběrem jednotlivých druhů kamenných dlaždic, které budou součástí zdejších povrchů. Řešení České i jejího okolí tak bude odpovídat významu ulice, vytvoří nová pobytová místa a naváže na už proměněné části historického jádra města. Stavební akce jsou rozděleny do tří etap a potrvají několik let.

Každý den tudy proudí tisíce lidí, přesto tyto ulice, spojující významná místa centra Brna, vypadají už desítky let stejně – čtyřicet let starý asfalt, novější záplaty dláždění, které je před každým domem jiné,“ hodnotí stávající situaci vedoucí oddělení Veřejného prostoru KAM David Zajíček.

Českou, Veselou i Solniční zároveň spojuje několik probíhajících a na sebe navazujících dlouhodobých stavebních prací rozdílných investorů. Od opravy vodovodů a kanalizací přes inženýrské sítě po podpovrchové kolektory.

S podporou vedení města jsme se s ohledem na stávající stav rozhodli vypracovat koordinační studii úprav veřejného prostranství ulic Česká, Veselá a Solniční. Ta sladila průběh jednotlivých etap a ve výsledku přinese funkční pobytové místo s kvalitní kamennou dlažbou,“ doplňuje ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Vizualizace řešení prostoru
Vizualizace řešení prostoru

Aby nový povrch navazoval na již rekonstruované ulice a zároveň nezanikl v jednolitou šedou plochu, je nutné pečlivě vybírat jeho jednotlivé prvky. Už dnes si v ulicích centra Brna může pozorný chodec všimnout mezi různě světle i tmavě šedými dlaždicemi okrových a žlutých tónů. Důležitá je také struktura kamene včetně zrnitosti. Při výběru proto žulu z Vysočiny mohou doplnit i kamenné dlaždice putující např. z Jeseníků.

Význam České a okolních ulic díky nové dlažbě i připravovanému Janáčkovu kulturnímu centru ještě vzroste. Sjednotit činnost různých městských firem a odborníků je jeden ze základních předpokladů, aby město mohlo vytvářet kvalitní veřejné prostory, jak doporučuje mimo jiné také naše publikace Principy tvorby veřejných prostranství,“ uzavírá David Zajíček.

Použité zdroje:

  • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – vedoucí oddělení komunikace Mgr. Jana Běhalová
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.