logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Chtějte od svého výtahu více!

Klíčovým slovem pro elektronická zařízení současnosti se stalo heslo multifunkčnost. Málokterý mobilní telefon dnes umí jenom telefonovat. Samozřejmostí se stala i funkce fotoaparátu, možnost natáčet video, surfovat po internetu či pouštět hudbu. Od výtahu primárně očekáváme, že bude přepravovat osoby mezi patry a jistě nás napadne otázka, zda může mít i výtah vícero použití.

Reklama

Inteligentní výtah

V návaznosti na potřebu vybudování prvku nouzové signalizace naše řešení přináší víc než očekávanou funkčnost. Celý systém od prvopočátku monitoruje stav výtahu, ukládá jednotlivé zjištěné abnormality, o kterých informuje servisní společnost, která může optimálně na zjištěné nedostatky vyplývající z běžného provozu operativně a hlavně rychle reagovat.

Beta Control nouzová signalizace svoji kapacitou a výkonem umožňuje zpracovávat a přenášet soubor dalších informací a dat, které přispívají k výraznému zvýšení bezpečnosti a komfortu bydlení.

Riziko zahoření v panelových domech na základě hliníkových rozvodů umístěných v bytových jádrech velmi rychle roste, a tak detekce zahoření byla prvním prvkem, o který jsme "obyčejný" výtah rozšířili. Následovalo zabezpečení proti vloupání do bytových a nebytových prostor spolu s přístupovým systémem. Vzrůstající počet osob se zhoršeným zdravotním stavem vedl k zařízení LIFEMONITOR, který u sebe nosí v domě osoba s potenciálním rizikem zdravotní slabosti a v případě potřeby jej velmi jednoduše aktivuje. Potřeba pravidelných odečtů spotřeby tepla a vody vedla k zařazení prvků, které tyto procesy automatizují a snižují zatížení obyvatel v obdobích příprav vyúčtování. Na základě požadavků Vás, našich odběratelů, byl systém doplněn o prvky detekující úniky plynu a vody. Celý systém zasílá požadované informace na definovaná mobilní čísla v podobě SMS zpráv, data ukládá na internetových serverech, které jsou maximálně chráněny proti napadení a jsou přístupny pouze prověřeným odpovědným osobám.

Jednotlivé prvky spolu komunikují pomocí bezdrátové technologie ZB, a tak montáž nepředstavuje pro obyvatele domu vyšší zátěž.

V současné době připravujeme další prvky, které skrz Inteligentní výtah vytvoří celý Inteligentní dům, dostupný běžným obyvatelům.

Zásadní výhodou našeho řešení je využití jednotlivých prvků výtahu pro vybudování systému. Výrazným způsobem tak zvyšujeme efektivitu vynaložených finančních prostředků související s modernizací starého výtahu a minimalizujeme náklady na zvýšení bezpečnosti v domě.

Bezpečný dům

Bezpečný dům je otevřeným, pružným systémem zahrnujícím vlastní produkty i produkty postupně přibíraných partnerů. Využívá standardních komunikačních prostředků výtahu s řídicím systémem VTA-WEBMON i pro systém zabezpečení, evidenci přístupu apod. Data uvnitř domu jsou sbírána s využitím bezdrátové sítě. Jednotlivé komponenty tak lze v budoucnosti snadno rozšiřovat o další oblasti automatizace domu.

1. Základní komponenty Bezpečného domu

Základní komponenty představují nutnou výbavu Bezpečného domu, bez nichž nemůže systém fungovat.

VTA-WEBMON

Základním prvkem Bezpečného domu je VTA-WEBMON. Zabezpečuje nouzovou signalizaci a navíc i přenos dat (informací) mezi jednotlivými prvky Bezpečného domu a určenými příjemci informací. VTA-WEBMON je součástí dodávky výtahu a je tedy i v ceně celého nového respektive rekonstruovaného výtahu.

Sériová šachta

Zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými patry a řídícím systémem výtahu (VTA-WEBMON). Tento prvek je součástí standardní dodávky výtahu a je v patrech rozšiřitelný o radiové ZB moduly).

Rádiový ZB modul

Zabezpečuje rádiovou komunikaci mezi zabezpečovacími ústřednami v bytech na patře a VTA-WEBMON.

2. Volitelné komponenty Bezpečného domu

Volitelné komponenty lze libovolně přidávat dle potřeby. Můžete zabezpečit jeden či více bytů nebo celý bytový dům komplexně. Použitím různých komponent si můžete sami určit úroveň ochrany.

Bytová ústředna

Ústředna elektronického zabezpečovacího systému zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými koncovými zařízeními systému a patrovými radiovými ZB moduly. Koncové zařízení (KZ) systému jsou:

  • Dveřní kontakt - Detekuje otevření zabezpečených dveří a předává informaci o narušení. Tento prvek je součástí dodávky EZS.
  • PIR čidlo - Detekuje pohyb v zabezpečeném prostoru a předává informaci o narušení prostoru.
  • Kouřové čidlo - Detekuje požár a předává informaci o jeho vzniku.
  • Lifemonitor - Pomocí panic tlačítka, případně "vytržením" ze závěsu detekuje vznik krizové zdravotní situace a předává informaci o jejím vzniku.

Přístupový systém

Eviduje oprávněný i neoprávněný přístup do domu a volitelně i do jiných vybraných prostor, např. sušárna, sklepy atd. Oprávněný přístup je otevření dveří na základě použití speciálního elektronického klíče (kontaktního čipu Dallas) nebo vnitřního tlačítka otevření dveří. Přístup do domu je řešen pomocí elektronických klíčů. Tytéž klíče se používají pro ovládání VIP výtahu a jednotlivých zabezpečovacích ústředen bytů.

Vazba přístupového systému a řídicího systému výtahu umožňuje volitelnou funkci automatického přivolání výtahu do stanovené stanice přístupovým systémem. Například po přiložení identifikační karty ke vstupnímu terminálu do domu se výtah automaticky rozjede do vstupní stanice. Přístupový systém vychází z řešení spolupracující organizace.

VIP výtah

VIP výtah je vybaven prostředky pro identifikaci uživatele. Každý oprávněný uživatel má speciální elektronický klíč (např. kontaktní čip Dallas), který slouží pro přivolání výtahu a pro volbu cílové stanice z kabiny. V případě, že se elektronický klíč již používá např. pro přístupový systém do budovy, lze pro VIP výtah použít tentýž klíč. Šachetní přivolávače VIP výtahu mají místo standardního tlačítka snímač elektronického klíče. Oprávněný uživatel si výtah přivolá nikoli stiskem tlačítka, ale přiložením svého klíče. Pokud je výtah vybaven zároveň i sběrem, pak po přiložení klíče může volit tlačítkem směr ("chci nahoru", "chci dolů").

Řídicí systém výtahu obsahuje databázi všech oprávněných klíčů společně s dalšími informacemi např. o platnosti klíče (klíč může přivolat výtah jen v určité dny nebo hodiny) nebo o možnostech použití klíče jen pro určitá patra.

Uživatel VIP výtahu

Kabinový panel může být také vybaven snímačem elektronického klíče, čímž vzniknou další možnosti pro zvýšení komfortu uživatele výtahu, např. obyvatel třetího patra volí v přízemí své patro pouhým přiložením klíče v kabině a ve třetím patře se mu může automaticky navolit přízemí. VIP výtah mohou případně používat i osoby, které nemají příslušný elektronický klíč, pro ně ovšem může být provoz výtahu omezen (např. do některých pater výtah nepojede, přivolat jej lze jen do přízemí apod.). V takovém případě je přivolávač kromě snímače elektronického klíče osazen i standardním tlačítkem.

Správce VIP výtahu

VIP výtah poskytuje správci budovy s VIP výtahem přesnější údaje o užívání výtahu až na úroveň evidence jízd jednotlivých uživatelů. Náklady na provoz výtahu pak lze přesněji a spravedlivěji rozdělit mezi jednotlivé uživatele. V případě potřeby může správce přidělit jednotlivým uživatelům oprávnění k jízdě jen do některých pater nebo omezit použití klíče jen na určité dny nebo hodiny. Ve veřejných budovách, kde je maximální provoz výtahu, může mít význam i oprávnění k přednostní jízdě. Výtah pak po přivolání přijede v nejkratším možném čase. Správce výtahu má také možnost zjistit, který klíč byl použit těsně před poruchou či poškozením výtahu, což usnadní zjištění případného pachatele. Databáze klíčů v řídicím systému je buď samostatná se snadnou údržbou (zavedení a zrušení klíče, rozšíření a omezení oprávnění), nebo má vazbu na přístupový systém do budovy. Údržbu databáze lze provádět i vzdáleně (např. prostřednictvím internetu).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.