logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Postřehy z konference Vytápění 2005

Článek přináší shrnutí prvního dne konference Vytápění 2005 v Třeboni. Čtenářům nabízíme informace z průběhu konference včetně informace o příspěvcích a prezentujících se firmách.

Reklama

1. Ze zahájení konference

Na konferenci se sešlo více než 300 účastníků a v úvodu přivítal odborný garant doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. hosty: starostu města Třeboně Ing. Houdka, zástupce generálního sponzora společnosti Korado Ing. Jeřábka, prof. Ing. Dušana Petráše, Ph.D., prezidenta Rehva, děkana stavební fakulty STU Bratislava a předsedu Slovenské společnosti pro techniku prostředí, doc. Ing. Karla Kabeleho, CSc. Předsedu STP a vedoucího katedry TZB stavební fakulty ČVUT Praha, prof. Ing. Richarda Nového, CSc., vedoucího ústavu techniky prostředí fakulty strojní ČVUT, doc. Ing. Jiřího Hirše, CSc., vedoucího ústavu TZB fakulty stavební VUT Brno a doc. Ing. Jaroslava Kubu, CSc. ze stavební fakulty VŠ báňské Ostrava.

Jednotliví hosté na úvod řekli:
Ing. Houdek vyjádřil potěšení, že konference se stejně jako v roce 2003 koná opět v Třeboni, která nabízí nejen kvalitní zázemí pro vlastní odborné jednání, ale rovněž krásné prostředí s lázeňskou tradicí. Město považuje podporu cestovního ruchu a lázeňství za hlavní cíle své politiky.

Ing. Jeřábek - Korado je jediným výrobcem ocelových deskových radiátorů u nás dominantním postavením na trhu. Odborné akce podporuje, účastní se jich a vystupuje i na odborných diskusních fórech. Korado má nejmodernější technologii, vyspělý personál a váží si dobrých vztahů se svými partnery na trhu. "Je dobře, že trh v ČR patří domácí značce" zaznělo z úst Ing. Jeřábka.

Prof. Petráš se zaměřil na prezentaci evropského sdružení REHVA, jehož prezidentem je 3 roky, a ocenil kvalitní účast české a slovenské společnosti pro techniku prostředí na činnosti Rehva. Nejbližší významnou událostí v činnosti Rehva bude konference Clima 2005 v Lausanne, více informací také na www.rehva.com. V rámci Rehva pracuje rovněž vzdělávací komise (v Evropě je 70 univerzit s výukou TZB), která vyhlásila soutěž pro studenty, z každé země bude nominována jedna práce a vyhodnocení proběhne právě v Lausanne.

Úlohou Rehva není projekty řešit, ale zajistit distribuci poznatků z řešených projektů. Z pohledu děkana byla zajímavá informace o velkém zájmu o studium, kdy si mladí uvědomují velkou budoucnost inteligentních budov a koncepčního řešení, což potvrdila i doc. Ing. Lulkovičová, Ph.D., vedoucí katedry TZB STU Bratislava.

Doc. Kabele připomněl, že konference je nejvýznamnější akcí v oblasti vytápění v letošním roce, a zdůraznil, že vytápění není obor sám pro sebe a je třeba jej chápat v kontextu celého objektu. Zároveň vybídl k večerním diskusím na jednotlivá témata. Prof. Nový připomenul, že ústav techniky prostředí vychoval již více než 1500 inženýrů v oboru vytápění, vzduchotechniky a zásobování teplem. Rovněž v současnosti se daří - získání financí na výzkumné záměry a granty umožní další rozvoj spolupráce výzkumu a praxe, kdy firmy mohou využívat jak moderní laboratoře tak vědecké zázemí.

Doc. Hirš zdůraznil význam osobního podtextu konference a za ústav TZB VUT Brno, který byl založen v r. 1981 a působí v novém objektu v Brně Veveří, připomněl význam skloubení pedagogické práce a výzkumu.

Doc. Kuba jako zástupce nejmladší z univerzit se vrátil trochu do historie. Nynější VŠ báňská má 7 fakult a navazuje na tradici původní školy v Báňské Štiavnici, poté v Příbrami a odtud zakotvila v Ostravě. Stavební fakulta zatím nemá samostatnou katedru TZB, ale věnuje se odborné problematice vytápění a klimatizace. Disponuje 5 stanovišti pro měření kotlů, kde je možné zpracovávat protokoly pro certifikaci a školení servisních pracovníků.

V závěru zahájení prezentovala doc. Otília Lulkovičová, Ph.D. novou publikaci "Zdroje tepla a domovní kotelny", která vyšla v české a slovenské verzi v nakladatelství Jaga. Na zpracování publikace, která na trhu dlouho chyběla, se podíleli odborníci z Čech i Slovenska a jazykové mutace se liší v oblasti legislativy.


2. Z přednesených příspěvků

Záznam odborného programu připravila Ing. Renata Straková - správce oboru Vytápění.

Doc. Kabele shrnul první blok přednášek slovy: "pro nízkoenergetické budovy je základem integrovaný přístup k vytápění, větrání a chlazení budov. Převažuje vliv větrání a i v našich klimatických podmínkách vzniká potřeba chlazení v letním období. Zisky z technologické a provozní zátěže budov výrazně ovlivňují energetickou bilanci objektu."

Sekce B - Otopné soustavy, odborný garant doc. Bašta
První přednášku zahájil doc. Bašta a to svým příspěvkem - Metodika měření tepelného výkonu podlahových konvektorů. Při měření tepelného výkonu podlahových konvektorů se dnes v jednotlivých autorizovaných zkušebnách vychází z různých způsobů instalace konvektoru. Zhodnocením způsobů sdílení tepla, okrajových podmínek, vlivu stavební konstrukce a naměřených výsledků byla vyhodnocena a stanovena metodika měření. Část přednášek byla zaměřena na vytápění a vyhodnocení průmyslové haly. Zmínila bych příspěvek Ing. Kotrbatého - Sálavé a infračervené soustavy ve velkoprostorových objektech. Konkrétní ukázka návrhu a jeho optimalizace s uvedením nevhodného a naopak doporučeného teplotního spádu. Postup a řešení návrhu se všemi okrajovými podmínkami, které je nutné řešit, je pro projektanty vytápění průmyslových hal velmi přínosné. Část z této tématiky pak byla věnována měření a analýze teplotních polí v halovém objektu. Jako novinku představil Ing. Tajbr nová desková tělesa firmy Korado.

Řízení a regulace - Ing. Zejda
Tato část přednášek byla především zaměřena na konkrétní zkušenosti s realizací projektů. Od velkých celků jako je multifunkční Sazka Aréna - Ing. Ženíšek až po realizace menších domovních systémů. Řada koncepčních "nových" přístupů při řešení úkolů jako je řízení alternativních soustav s regulací na míru. Druhá část této sekce byla věnována hydraulice, kde na konkrétních příkladech přednášející upozorňovali na chybné úsudky. Na závěr této sekce vystoupil Dr.- Ing. Cikhart a upozornil ve své přednášce - Vliv neměřeného (neindikovaného) množství tepla odebíraného z otopné soustavy na rozúčtování nákladů na ústřední vytápění na stav a nedokonalosti naší legislativy.

Co ale měly všechny sekce společné, je apelace na integrální a koncepční přístup k řešení malých až po složité úkoly.3. Prezentující se firmy

Odborné přednášky doprovází prezentace 36 firem. Již v úvodu konference odborný garant doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. poděkoval za jejich podporu, bez které by se konference konat nemohla, je potěšující vědět, že jsou firmy, které chápou význam podpory vzdělávání. Poděkování patří generálnímu partnerovi Korado, sponzorům i všem vystavujícím firmám. Zástupce firem jsme požádali o drobnou upoutávku pro čtenáře, kteří se na konferenci nedostali.
Společnost ELVL s.r.o. Tábor nabízí účastníkům konference stavebnicová otopná tělesa BITHERM v teplovodním, kombinovaném a elektrickém provedení.

Otopná tělesa se vyznačují širokou variabilitou tvarů a designérským ztvárněním a přizpůsobením se požadavkům interiérů. Nabídka otopných těles tím svou elegancí otevírá architektům a projektantům nebývalé možnosti při realizaci moderních interiérů.

Nabídku prezentuje přímo František Lapáček, jednatel společnosti.Firma Robert Bosch odbytová s.r.o., divize JUNKERS přinesla rozšíření nabídky kondenzačních kotlů pro nízkoenergetické domy ve výkonech 4-16 kW a 7-22 kW, které jsou vybaveny vrstveným ukládáním teplé vody, ohřev probíhá přes deskový výměník s velkou otopnou plochou, což zajišťuje ohřev teplé vody v kondenzačním režimu.

Z novinek zástupce firmy P. Kvasnička prozradil přípravu nové verze kotle NOVASTAR pouze pro vytápění s výkonem 4-12 kW s možností připojení nepřímo vytápěného zásobníku o velikosti 50 nebo 120 l. Tato novinka bude v nabídce během léta.


Firma Ostaco, s.r.o., švýcarský výrobce vyvažovací, směšovací, odvzdušňovací a regulační techniky Taconova prezentuje v Třeboni svůj kompletní výrobní program a poprvé v ČR představuje novinku - vysokokapacitní termostatický směšovací ventil MT 52 HC. Jeho největšími přednostmi jsou vysoká hodnota kvs = 6,1 m3/hod, plynulá regulace teploty mixu v rozmezí 20-70 °C a v neposlední řadě velmi příznivý poměr výkonu k ceně.

"Jako obchodní zástupce firmy oceňuji příležitost oslovit odbornou veřejnost prostřednictvím konference a zároveň se seznámit se zajímavými novinkami v oboru vytápění a navázat nové kontakty. Děkuji pořádající STP za vzornou organizaci a zajištění kvalitního odborného programu."

Dr. Miloš Hoff, prodejní manažer ČR, Ostaco s.r.o.


Společnost Testo s.r.o. prezentuje v rámci doprovodné výstavy přístroje ze svého širokého sortimentu. Martin Dragoun, odborný prodejce a konzultant pro oblast vytápění a analýzu spalin říká: "Novinkami v sortimentu je hlavně nová generace analyzátorů spalin Testo 330 nabízející uživatelům vše pro provádění servisního a kontrolního měření zplodin hoření všech používaných topných zařízení. Dále pak je tu nový bezkontaktní teploměr Testo 830, přístroj pro servis chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Testo 560 nový detektor úniku plynu pro revizní techniky, detektor CO v okolí, endoskop, diferenční U manometr Testo 560 a v neposlední řadě nové hlukoměry Testo 815 a Testo 816."

Více informací najdete na www.testo.cz.


Konference Vytápění 2005 v Třeboni se také kromě projektantů, výrobců a dalších zájemců o vytápění zúčastnil odborný velkoobchod Richter + Frenzel s.r.o.. Ing. Jan Víša, jednatel, nám řekl: "náš velkoobchod nabízí široký sortiment zboží pro vytápění, sanitu, instalace a inženýrské sítě. Po celé ČR je zákazníkům k dispozici 17 poboček."

Další informace najdete na www.richter-frenzel.cz.


Mezi vystavovateli je rovněž firma Oventrop, která je jedním z předních evropských výrobců armatur, regulátorů a systémů domovní techniky. Firma je kompetentním partnerem velkoobchodů, instalatérů, plánovačů a průmyslu. Cílem Oventropu je dlouhodobě nabízet partnerům na trhu vysoký užitek. Oventrop má stálý stav vysoce kvalifikovaných a angažovaných pracovníků. Důležitým předpokladem podnikatelského úspěchu je vzdělání a další sebevzdělávání. Cca 10 % spolupracovníků jsou učni. Z různých hledisek má firma velký hospodářský význam. Prioritu má zajištění pracovních míst a ochrana životního prostředí.

Tak představil společnost Ing. Jindřich Holý, odborný poradce firmy.


Dovoľte mi predstaviť Vám firmu Witzenmann Slovakia spol. s r.o. so sídlom vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici, ako spoľahlivého výrobcu pružných kovových hadíc, komínovej techniky z nehrdzavejúcej ocele a kovových profilov.

Firma bola založená v roku 1993, kedy sa vo Vlkanovských strojárňach oddelila výroba kovových ohybných hadíc od klasického programu a začal sa hľadať zahraničný partner, v spolupráci s ktorým by sa oživila výroba tohto výrobného programu, ktorému hrozil zánik. V nemeckej firme Witzenmann GmbH so sídlom vo Pfrozheime sa podarilo nájsť partnera, ktorý je jedným z najväčších svetových výrobcov pružných kovových prvkov a je držiteľom patentu za vynález kovovej ohybnej hadice. Do novovzniknutej firmy bola nainštalovaná technológia od zahraničného partnera, ktorá kvalitatívne zmenila a rozšírila výrobný program, čím sa firma stala konkurenčneschopnou nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu.

Pomocou poskytnutej technológie a vysokej technickej úrovne našich pracovníkov vyrábame výrobky s vysokou kvalitou a výhodnou cenou, ktoré majú široké použitie v stavebníctve, strojárstve, chemickom, drevospracujúcom, automobilovom, elektrotechnickom, papierenskom priemysle, v teplárňach, kotolniach, zvarovniach, baniach, pri ťažbe ropy a zemného plynu a mnohých ďalších oblastiach. Kvalitný výrobok a spokojnosť nášho zákazníka sú základnými cieľmi našej spoločnosti, čomu sme podriadili aj vybudovanie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2001. Naše výrobky spĺňajú náročné kritériá na certifikáciu a preukazovanie zhody vo väčšine európskych štátov.
Výrobky vyvážame nielen do SRN, ale aj do Českej republiky, Maďarska, Holandska, Rakúska a do iných krajín.

Ing. Ružena Štubianová, riaditeľka spoločnostiFirma KOTRBATÝ V. M. Z., s. r. o., která nabízí
  • stavebnicové sálavé vytápěcí soustavy ze zavěšených sálavých panelů KZ (sálavé panely vodní, parní, kombinované s osvětlením, kombinované se zdrojovým větráním, kombinované s bezpotrubním rozvodem vzduchu pro větrání)
  • tmavé plynové infračervené zářiče KM (s trubicí I, U, infračervené soustavy kombinované světlé a tmavé, v kombinaci se zdrojovým větráním, kombinované s bezpotrubním rozvodem vzduchu pro větrání)
  • světlý plynový infračervený zářič MK (infračervené soustavy kombinované světlé a tmavé, v kombinaci se zdrojovým větráním a kombinované s bezpotrubním rozvodem vzduchu pro větrání),
představuje účastníkům konference i novinku - infračervené a teplovzdušné sušárny do technologických procesů podle individuální nabídky.
Doplňkem nabídky jsou nástěnné teplovzdušné plynové jednotky GNSE, GNSE-O a GNCE s atmosferickými hořáky a kompaktní vzduchotechnické strojovny.
Wessex sestava

Firma PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX na konferenci představila novinku - modulární kondenzační kotle Hamworthy Wessex o výkonech 24-120 kW a 50-250 kW. Kotle využívají modulární systém, což znamená, že na jeden kouřovod lze připojit až 3 moduly.

Kotle jsou osazeny řídicí automatikou Siemens LMU 64 a kaskáda jednotlivých modulů je řízena regulátorem Siemens RVA 47.320. Kotle jsou plně kompatibilní s regulátory Siemens řady RVA. Výměník kotle je vyroben z austenitické nerezové oceli 316L a výrobce poskytuje na výrobky záruku 5 let.

Mezi nejzajímavější reference s těmito kotli patří stadion ve Wembley v Londýně. Od konkurenčních produktů se tyto výrobky liší zejména minimálními rozměry, což ilustruje například fakt, že kotel o výkonu 750 kW lze provézt běžnými dveřmi 80 cm.

Další informace je možné vyžádat e-mailem: info@hamworthy.cz.

Ing. J. Forejtek, jednatel firmy REFLEX CZ, s. r. o., řekl: "Konference Vytápění je pro nás velkým přínosem. Firma Reflex v uplynulém roce věnovala velké úsilí rozvoji alternativních zdrojů pro zásobování teplem. Vedle dominance v prodeji expanzních nádob a expanzních automatů bychom se rádi stali i významným dodavatelem v aplikaci alternativních zdrojů při vytápění rodinných domů i jiných objektů. Vytvořili jsme systém solární technologie, poměrně úspěšně vstoupili na trh s novým výrobkem PAST (předávací akumulační stanice tepla). Konference ukázala trend snižování potřeb a spotřeb tepla v objektech, nutnost akumulace a distribuce v delších časových intervalech. Právě PAST je řešením, neboť funguje jako centrální element topných soustav. Jednoduše umožní sdružit všechny zdroje i spotřebiče do jednoho místa. Zajímavým byl i příspěvek Ing. Brůhy Inteligentní dům. Jedná se o další oblast, kterou se bude firma Reflex zabývat."

Vyžádejte si podrobné podklady e-mailem: reflex@reflexcz.cz.
Současné trendy nízkoenergetické výstavby a systémy sálavého vytápění a chlazení GIACOMINI v České republice

V dnešní době, kdy ceny energií rostou a není předpoklad, že se tento růst zastaví, je pojem nízkoenergetická výstavba pojmem, na který slyší mnoho investorů při jejich úvahách o nových stavbách.
Tato skutečnost je zřejmá v celé Evropě a je potěšující, že také v České republice se nízkoenergetická výstavba stává trendem. S tímto trendem přichází také požadavek na energeticky nenáročné, avšak vysoce komfortní vytápění a chlazení těchto staveb.

Firma GIACOMINI pro tyto požadavky jak v Evropě tak samozřejmě také v České republice nabízí systém GKC - sádrokartonové topící a chladící podhledy. V těchto systémech zúročuje své dlouholeté zkušenosti v oboru sálavých technologií.
Zmíněné systémy poskytují kromě své užitné hodnoty také velké výhody pro tvůrce interiérů moderních staveb.

Interiér, v němž je použit takovýto systém, není rušen tělesy či dalšími požadavky na rozvody tepla. Poskytuje svému uživateli maximální tepelný komfort s minimálními provozními náklady. Jak je již uvedeno výše, tyto systémy jsou dnes v široké míře uplatňovány v Evropě. Česká republika je v uvádění těchto systémů do praxe na začátku cesty, což souvisí s celkovou ekonomickou situací. Z našich zkušeností je však zřejmé, že i v tuzemsku stoupá počet těch, kteří požadují po svých systémech topení a chlazení veškeré výhody, které mohou GKC systémy GIACOMINI poskytnout.

Během loňského roku jsme realizovali několik velmi zajímavých projektů, kde byly systémy uplatněny. Jednalo se prakticky o celý průřez stavební praxí od obytného domu - novostavby, přes rekonstrukce administrativních prostor, vysoce reprezentativní prostory až po oddělení plicních chorob v nemocnici na Bulovce v Praze.

Z toho, co je uvedeno, lze usuzovat, že komfort, pohodlí a ekonomičnost provozu ve vytápění a chlazení není dnes nedosažitelným luxusem a Česká republika se jeví z pohledu uplatnění systémů GKC GIACOMINI jako velice perspektivní.


Firma FLOW CLIMA, s.r.o., výhradní zástupce značek Wolf, Chaffoteaux & Maury, Rendamax a Samsung klimatizace pro ČR, na konferenci Vytápění 2005 v Třeboni představila závěsné kondenzační kotle Rendamax R30 s výkonovým rozsahem od 43 do 120 kW!
Zásobník s integrovanou
solární regulací
a čerpadlovou skupinou

Firma Vaillant, spol. s r.o. představuje nový solární systém auroSTEP

V dubnu tohoto roku bude na náš trh uveden nový solární systém auroSTEP pro přípravu teplé užitkové vody. Největší předností systému je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému jako je čerpadlová skupina, bivalentní zásobník a regulátor, jsou integrovány v jeden celek, který je již kompletně připraven k montáži. Po propojení se solárními panely je instalace dokončena.

Výhody systému spočívají v jednoduché a rychlé montáži zásobníku, který je již z výroby naplněn nemrznoucí kapalinou, odpadá tedy komplikované plnění systému solární kapalinou a následné odvzdušňování. Systém nevyžaduje velký prostor k instalaci, není totiž nutné připojovat další komponenty, jako např. expanzní nádobu a odvzdušňovací prvky. Obsluha a nastavení individuálních parametrů na solárním regulátoru je velmi jednoduchá.

Při dostatečném slunečním záření začne čerpadlo v různých výkonových stupních dopravovat solární kapalinu do panelů, kde přejímá teplo a to dále převádí do užitkové vody v zásobníku. Po nahřátí zásobníku dojde k vypnutí čerpadla a kapalina steče samospádem do solárního zásobníku. Jedná se o beztlakový systém ovládaný solárním regulátorem na základě rozdílu teplot mezi solárním panelem a užitkovou vodou.

Zásobník je vybaven solárním čerpadlem s plynule regulovatelnými otáčkami a regulátorem, který zabezpečuje veškerou kontrolu komponentů solárního systému a komunikaci s kotlem v případě dohřevu zásobníku při slabém slunečním záření.


Významné události letošního roku v topenářského oboru Konference vytápění Třeboň 2005 se účastní také největší producent komínových systémů v Evropě firma Schiedel, a.s. - komínové systémy.

Na stánku je možné získat aktuální podklady potřebné pro správný návrh a projektování spalinových cest a přehled kompletního sortimentu firmy.

Komínové systémy Schiedel najdou uplatnění jak v nízkoenergetických domech, tak při vytváření předpokladů pro úspory energií na vytápění. Úzce tak souvisí s nosnými tématy konference.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.