logo TZB-info

TESTO, s. r. o.

www.testo.cz
logo TESTO, s. r. o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, termokamery, systémy pro automatický sběr a záznam dat a převodníky.
O nás

www.termokamery-testo.cz     www.digitalni-multimetry.cz    www.saveris.testo.cz    www.analyzatoryspalin.cz

Požadavky na měření v praxi jsou stále komplexnější a individuálnější. Firma Testo si zadala jako hlavní úkol se s těmito požadavky zákazníků z oblasti průmyslu a řemesel seznámit a stále je přetvářet do nových technologií. Intenzivně se věnuje vlastnímu výzkumu a již po desetiletí tím na trhu přebírá roli průkopníka. Skutečné inovace v oblasti senzoriky, ale také pokroky v oblasti mikroelektroniky, ukládání měřených dat nebo komunikace s ostatními médii, jako jsou počítače a koncové terminály, jsou ku prospěchu všech zákazníků Testo.

 

Kompetentní servis

Ve všech otázkách týkajících se měřicí techniky nabízí firma Testo kompetentní a spolehlivé poradenství. I po uskutečněném nákupu zaručujeme uživateli rychlou pomoc - a to na celém světě.

 

Výzkum a vývoj

Firma Testo investuje ročně okolo 10 procent svého obratu do výzkumu a vývoje. Spolupracovníci z mnoha různých oborů, např. z fyziky, chemie, biologie a procesních technologií se zabývají aplikovaným výzkumem pro senzoriku a měřicí techniku. Firma Testo udržuje mezinárodní kooperace s univerzitami a výzkumnými pracovišti a je zastoupena v četných grémiích, která se zabývají inovační měřicí technikou v různých tematických oblastech.

 

Autorizovaný servis a kalibrační laboratoř Testo

Společnost Testo je specialista pro služby v měřicí technice, jako jsou kalibrace, kvalifikace a validace, který má více než 60 let zkušeností v oblasti měřící techniky. Z této expertízy mají užitek četní zákazníci, mimo jiné v oblastech automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky, zásobování energiemi, biotechniky nebo strojírenství, zdravotnictví a potravinářství.

 

Testo, s.r.o. má v Praze vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř nabízející akreditované a ISO kalibrace. Její činnost je certifikována ve shodě s ISO 9001:2008 a je akreditována ve shodě s ISO 17025:2017.


Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu
 
 


ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.