logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Infotherma 2023 – doprovodný program

Doprovodný program bude v Kongresovém centru a ve vstupním pavilonu ve dvou přednáškových sálech po celé 4 dny výstavy. Zveme vás i 23. ledna od 11 hod. do Kongresového centra výstaviště na zahájení výstavy Infotherma spojené s diskuzí se zástupci ministerstev a SFŽP.
Kongresové centrum výstaviště

Pondělí 23. ledna 2023

Zahájení výstavy a následná diskuze k aktuálním otázkám – energetické situaci domácností a firem, probíhající topné sezóně, státní energetické politice, dotacím na úspory energií, zastropování cen elektřiny a plynu, fungování trhů s energiemi a energetické krizi.

Úterý 24. ledna 2023

Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
10.00 hodin Zahájení doprovodného programu CTI ČR
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

10.10–11.00 Nová legislativa v oboru plynových zařízení
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D., vedoucí úseku plynových zařízení, Technická inspekce České republiky
Od 1. 7. 2022 jsou v platnosti nové právní předpisy, týkající se vyhrazených technických zařízení. Jde zejména o zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcí předpisy. Pro obor plynová zařízení jde o prováděcí předpis nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
Je užitečné pro širokou odbornou veřejnost podávat tyto důležité informace zejména pro to, aby byla zaručena bezpečnost zařízení, která jsou montována a provozována v komerční i průmyslové sféře a která podléhají kontrolám, údržbě, servisu, revizím, zkouškám apod. odborně způsobilými osobami. V prezentaci budou uvedeny nové podmínky získání a obnovení odborné způsobilosti plynařů za účelem získání osvědčení a oprávnění TIČR k montážím, opravám, revizím a zkouškám pro vyhrazená plynová zařízení.
11:00–11:20 Zaměření plynové kondenzační a kaskádové kotelny
Thermona český výrobce plynových a elektrických kotlů THERM, člen CTI ČR
11:20–12:00 Udržitelnost výroby a spalování biomasy pro vytápění domácností
Ing. Zdeněk Lyčka, znalec pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva vč. biopaliv, předseda sekce Zákonné normy a předpisy CTI ČR
12:00–12:30 Využití zemních tepelných čerpadel v praxi
ait-česko s.r.o., člen AVTČ a CTI ČR
12:30–13:00 Velkokapacitní tepelná čerpadla vzduch–voda a možnosti řešení
ait-česko s.r.o., člen AVTČ a CTI ČR
13:00–13:30 Tepelná čerpadla na bytových domech s využitím fotovoltaiky
AC Heating, člen AVTČ
13:30–14:00 Hluk tepelných čerpadel je skutečně problém
Ing. Radek Červín, předseda AVTČ/Zdeněk Smrž
14:00–14:30 Montáž rekuperačního systému se zpětným získáváním tepla
PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o., místopředseda sekce Montážních a servisních firem CTI ČR
14:30–15:00 Úspora vody s výrobky EcoSmart od firmy Hansgrohe
Technicko-servisní poradce pro ČR a Slovensko Hansgrohe CZ s.r.o., člen CTI ČR
15:00–15:40 Využití srážkových a recyklace šedých vod
ASIO, spol. s.r.o., zástupce vedoucího ve skupinách EOV a ČAO, člen CTI ČR
15:40–16:30 Diskuzni fórum je určeno pro všechny, kteří hledají odpovědi na základní otázky týkající technického zařízení budov – diskuze se zástupci firem, zástupci Cechu topenářů a instalatérů České republiky.

Vstupní pavilon A1 Modrý přednáškový sál

Pondělí 23. ledna 2023

9:30–10:20 Jak na úspory energie s domácí automatizací
Odborný garant: MICRONIC Přerov s.r.o.
10:30–11:20 Rodinný domek jako energetický ekosystém a zajištění na důchod
Odborný garant: ASEP
11:30–12:20 Green Gas služby pro Vaši stavbu
 • vrtané studny na klíč
 • vtry pro tepelná čerpadla
 • měření úniku tepla
 • georadarový, atmogeochemický nebo radonový průzkum
Odborný garant: Green Gas, DPB, a.s.
12:30–13:20 Snižování emisí při spalování pevných a plynných paliv
Odborný garant: APOKS
13:30–14:20 Udržitelná výstavba, dřevostavby obecně, dřevostavby ve veřejném sektoru
Odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
14:30–15:20 Rozvoj obnovitelných zdrojů a akumulace energie
Odborný garant: Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ
15:30–16:20 Aktuální informace o novinkách v dotacích z programu Nová zelená úsporám
Odborný garant: Státní fond životního prostředí ČR

Úterý 24. ledna 2023

9:30–10:20 Řešení netěsností bez nutnosti bourání a hledání místa úniku u topení, vody, plynu, kanalizací, bazénů, nádrží, kotlů, solárů a geotermálních kolektorů
Odborný garant: BCG Technik s.r.o.
10:30–11:20 Systém chytrého ukládání energie. Ekonomický přínos není generován jen z vlastní výroby elektřiny a tím snížení množství odebrané elektřiny ze sítě. Důležitou roli má řízení spotřeby ve spojení s výrobou z FVE, ale nemusí to být nejlepší a nejefektivnější způsob využití vyrobené elektřiny. Důležité je ukládání té části energie, která umožní její pozdější efektivní využití, a to mnohdy nezávisle na FVE.
Odborný garant: PHOTOMATE s.r.o.
11:30–12:20 Řízené větrání s rekuperací tepla s úsporou až 70 % nákladů na vytápění
Odborný garant: Zehnder Group Czech Republic
12:30–13:20 Komplexné energetické riešenia
Energetický manažment pomocou Heat2go
Kogeneračná fotovoltika CELLAFREDDA
Mikroturbína CAPSTONE s pohonom H2
Úspora plynu pomocou plynového tepelného čerpadla AISIN TOYOTA
Prepojenosť jednotlivých technológii v energetike

Odborný garant ESM YZAMER s.r.o.
13:30–14:20 Dostupnost a ceny dřevních paliv
Odborný garant: Klastr Česká peleta, Ing. Vladimír Stupavský – předseda
14:30–15:20 Jak správně topit pevnými palivy – SMOKEMAN
Odborný garant: VŠB-TUO, CEET, VEC
15:30–16:20 „připravujeme“
Odborný garant: ELEME TECH

Středa 25. ledna 2023

9:30–10:20 Nová generace stropních rekuperačních jednotek Zehnder ComfoAir Flex. Inovativní řešení pro rodinné domy s malým prostorem pro technologické zařízení
Odborný garant: Zehnder Group Czech Republic
10:30–11:20 Topení pro nízkoenergetické a pasivní domy
Odborný garant: Anos s.r.o.
11:30–12:20 Využití bateriových uložišť jako odpověď na rychle rostoucí ceny energií, představení energetického konceptu Fenix a jeho využití v praxi, vč. vývoje vlastních bateriových úložišť
Odborný garant: Fenix Group
12:30–13:20 Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech
Odborný garant: APOKS
13:30–14:20 Elektromobilita v MHD jako ekosystém a akumulace elektřiny
Odborný garant: ASEP
14:30–15:20 Zelené střechy a zelené fasády
Odborný garant: firma Ivánek Zeman
15:30–16:20 Aktuální informace o novinkách v dotacích z programu Nová zelená úsporám
Odborný garant: Státní fond životního prostředí ČR

Čtvrtek 26. ledna 2023

9:30–10:20 Vyplatí se dotace na zateplení?
Odborný garant: Ing. Aleš Břenek, Ph.D., energetický specialista
10:30–11:20 Vytápění zemním plynem či jeho záměna za alternativní paliva
Odborný garant: APOKS
11:30–12:20 Elektromobil pro každý den, samovýroba paliva pro něj
Odborný garant: ASEP
12:30–13:20 Připojování spotřebičů paliv a údržba spalinových cest podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Vstupní pavilon A1 Červený přednáškový sál

Pondělí 23. ledna 2023

10:00–10:50 Měřící systém měření tepla a vody v bytových domech dle evropských směrnic
Odborný garant: LOMEX Blansko
11:00–11:50 Dotace na energeticky úsporná opatření v podnicích z OP TAK
Odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace
12:00–12:50 Rozúčtování tepla a teplé vody
 • Legislativa vdané oblasti
 • Moderní technologie jako nástroj k naplnění směrnice EED a české legislativy
 • Technické nástroje vedoucí k naplnění legislativy
Odborný garant: ARTAV
13:00–13:50 „Solar Kerberos – fotovoltaický ohřev vody pro každého“
Podtitul – Výhody a využití fotovoltaického ohřevu vody v domácnostech, bytových domech, sociálních a zdravotnických zařízeních, sportovištích, firmách atd.

Odborný garant: UNITES Systems a.s.
14:00–14:50 Technologie dálkového odečtu energií, portálové služby a jejich využití pro správce, předsedy SVJ i jednotlivé uživatele bytů.
Odborný garant: ISTA
15:00–15:50 SuperFOIL – Nejlepší izolace pro úsporu energií ve stavebnictví i ostatním průmyslu
Odborný garant: Third Solution s.r.o.
16:00–16:50 Vodík, palivové články a jejich vlastnosti
Odborný garant: VŠB-TU Ostrava

Úterý 24. ledna 2023

10:00–10:50 Komplexní energetické řešení
Odborný garant: TEDOM Energie s.r.o.
11:00–11:50 Mýty o rekuperaci a montáž svépomocí se stavebnicovým potrubím NEST
Odborný garant: 4heat s.r.o.
12:00–12:50 Ignorace versus pochopení nástupu elektromobility městy a kraji v ČR
Odborný garant: ASEP
13:00–13:50 Jaké technologie a materiály pro úsporné stavby a rekonstrukce
Odborný garant: V-system elektro s.r.o.
14:00–14:50 Energetická optimalizace vytápění z hlediska soběstačnosti a udržitelnosti
Odborný garant: APOKS
15:00–15:50 Chytrá elektroinstalace ABB – Komfort přináší úspory
Odborný garant: ABB
16:00–16:50 Spalování pevných paliv
Odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Středa 25. ledna 2023

10:00–13.50 Seminář TZB-info
 • Renesance palivového dřeva a bioplaiv ve vytápění domácností.
 • Jak poznat vhodnost tepelného čerpadla do staršího domu.
 • Výpočet potřeby paliva a produkovaných emisí při vytápění domácností.
 • Ekonomická výhoda rekuperace tepla při větrání.
 • Vývoj vzájemných poměrů cen energií.
 • Fotovoltaika na bytovém domě.
 • Komunitní energetika.
 • Legionela není jen v teplé vodě.
14:00–14:50 Rozúčtování tepla a teplé vody
 • Legislativa vdané oblasti.
 • Moderní technologie jako nástroj k naplnění směrnice EED a české legislativy.
 • Technické nástroje vedoucí k naplnění legislativy.
Odborný garant: ARTAV
15:00–15:50 Komplexní technologické řešení fotovoltaiky pro rodinný dům. Představení produktu NORD Power Genius 3000 – Inteligentní řízení spotřebičů pro maximální využití zelené energie.
Odborný garant: Erdenergie s.r.o.
16:00–16:50 Jak správně topit pevnými palivy – SMOKEMAN
Odborný garant: VŠB-TUO, CEET, VEC

Čtvrtek 26. ledna 2023

10:00–12:50 Workshop pro střední školy
 • Solární fotovoltaické systémy
 • Tepelná čerpadla
 • Akumulace energie
 • Vodíkové technologie
Odborný garant: VŠB-TU Ostrava

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.