logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

43. ročník konference Nekonvenční zdroje elektrické energie 2022 – přihlášky do 31. 5.!

43. ročník konference již klepe na dveře, oblíbené vědecké setkání je naplánováno na 22.–24. června. Letošní ročník konference se uskuteční v prostorách Wellness Hotelu Panorama v malebné krajině Moravského krasu.

Reklama

Lokace hotelu nabízí unikátní možnost turistického vyžití v nedalekých krasových jeskynních útvarech včetně ponorné říčky Punkvy. Letos je očekáváno přes 70 účastníků v několika sekcích. K dispozici je již program konference NZEE a také možnost zúčastnit se konference NZEE v roli posluchače, termín pro podání přihlášky je do 31. 5.

Konference NZEE je zaměřena nejen na nejrozšířenější obnovitelné zdroje (fotovoltaika, větrná a vodní energie), ale i na další méně rozšířené typy obnovitelných zdrojů např. geotermální energie, energii biomasy apod. Aby mohla být energie produkovaná z obnovitelných zdrojů efektivně využita, je ve většině případů bezpodmínečně nutné tuto energii ve vhodné formě uskladnit. Z toho důvodu se podstatná část konference věnuje problematice uchovávání energie. Mezi významné typy úložišť energie patří např. elektrochemické články (baterie lithium-ion, klasické olověné baterie, i novodobé aktuálně vyvíjené typy baterií jako baterie lithium-síra a sodno-iontové baterie), vodíkové palivové články, apod.

S optimálním využitím obnovitelných zdrojů a úložišť elektrické energie úzce souvisí problematika ostrovních systémů a elektromobility, stejně jako zpětné využití a recyklace zařízení i materiálů (např. zpětné využití lithium-iontových akumulátorů z elektromobilů v aplikacích stacionárních uložišť elektrické energie, nebo recyklace plastů a dalších materiálů).

Mimo výše zmíněných témat a oblastí konference pokrývá další příbuzné obory jako metrologie, zkušebnictví a technická normalizace.

Více o programu a tématech konference naleznete na NZEE.CZ

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.