logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Vzduchové clony a regulační systém nové dimenze

Vzduchové clony brání úniku tepla nebo chladu otevřenými dveřmi. Ty nejnovější jsou vybavené i chytrou regulací.

90 let zkušeností

Historie švédské firmy Frico, která ve skupině Systemair zaštiťuje segment tepelné techniky a zejména vzduchových clon, se píše již od roku 1932. Za již skoro 90 let prošly vzduchové clony dlouhým vývojem. Díky zkušenostem získaným během dlouhodobého vývoje se stal integrovaný řídicí systém jejich nedílnou součástí. Standardizovalo se i hodnocení deklarovaného výkonu založené na ISO normě definující systém měření výkonu a blíží se i začlenení těchto výrobků pod organizaci EUROVENT.

Jako hory dělíme klima

Vzhledem k rostoucím cenám energie jsou náklady na vytápění často velmi vysoké. Vzduchové clony zabraňují unikům tepla z budov otevřenými dveřními vstupy. Clony vytvářejí účinnou neviditelnou vzduchovou bariéru, která udrží teplo uvnitř budovy a vytvoří komfortní zónu již v těsné blízkosti dveří. Vzduchové clony Frico vytváří tuto efektivní dělící vzduchovou bariéru s minimální spotřebou energie díky své optimalizované konstrukci a zejména inteligentnímu regulačnímu systému.

Obr. 1: Hory dělící dvě různá klimata
Obr. 1: Hory dělící dvě různá klimata
Obr.  2: Vzduchová clona dělící venkovní a vnitřní prostředí
Obr.  2: Vzduchová clona dělící venkovní a vnitřní prostředí

Účinnost a výkon

Stanovení účinnosti vzduchové clony není jednoduchým úkolem. Společnost Frico se opírá o mezinárodní standardizovaný postup daný normou ISO 27327-1. Norma definuje způsob měření průtoku a rychlosti vzduchu. Deklarace rychlosti proudění v určité vzdálenosti je podmíněna 90 % vyrovnaností celého profilu. Což klade velký důraz na ideální konstrukci výdechové mřížky clony a optimalizovaný průtok vzduchu. Jedním z hlavních projekčních parametrů pak je rychlostní profil clony, ze kterého je patrná závislost rychlosti proudění vzduchu na vzdálenosti od clony.

Obr. 3: Rychlostní profil
Obr. 3: Rychlostní profil
Obr. 4: Nomogram zatížení
Obr. 4: Nomogram zatížení

Dlouhodobé zkušenosti firmy Frico definující typ dveří (standardní, komerční, průmyslové) a minimálně nutnou rychlost v cílové oblasti tedy u podlahy, popisuje nomogram zatížení. Při návrhu je samozřejmě nutné vzít do úvahy i další parametry, které vytvářejí další zátěž dveřního otvoru. Typickými příklady jsou zvýšené zatížení dveří větrem vzhledem k orientaci na návětrnou stranu, venkovní teplota, výška budovy, plocha budovy a pozice dalších dveřních vstupů objektu. Tyto vlivy lze simulovat v on-line návrhovém programu dostupném na www.frico.cz.

Inteligentní regulace FC

Moderní vzduchové clony již dávno nejsou pouze schránkou s ventilátory a výměníkem tepla, ale zajišťují i celkové řešení tedy, integrované autonomní řízení. Výhodou takového celkového řešení je pak mnohem rychlejší instalace i oživení celého systému. Regulační systém nové generace FC povyšuje vzduchovou clonu do nové dimenze. Zařazuje moderní komunikační protokoly, bedrátovou komunikaci Bluetooth, aplikaci pro iOS a Google Play. K dispozici jsou čtyři úrovně FC Direct, FC Smart, FC Pro a FC Building, které se liší se svými možnostmi.

Obr. 5: Regulace FC
Obr. 5: Regulace FC

FC Direct je základním stavebním kamenem celé řady s lokálním ovladačem a dveřním kontaktem. Úrovně FC Smart i FC Pro nabízí jednoduší zprovoznění, servis i uživatelské ovládání díky Bluetooth konektivitě s mobilním zařízením a aplikací FCC. Systém FC přináší v podobě úrovně FC Pro možnost bezdrátovým způsobem sledovat venkovní teplotu, která největším způsobem ovlivňuje provozní náklady. FC Building je unikátním řešením pro vzdálenou správu zařízení po protokolu Modbus nebo Analogově/Digitálním řízením. Všechny úrovně obsahují kromě dveřního kontaktu i veškěrou logiku řízení a ovládání. Je nutné zmínit speciální řežimy Zónování a Vestibul. Zónováním lze jedním regulačním systémem řidit i několik clon chránící samostané vstupy ve kterých může být dokonce nastavena i jiná úroveň tepelného komfortu. Vestibul řeší problém sériově umístěných clon typicky ve vestibulu respektive zádveří. Funkce umožňuje preferenci vzduchového výkonu nad tepelným u předních clon a preferenci tepelného výkonu na vzduchovým u vnitřních clon. Účinně tak lze zvýšit ochranu dveřního vstupu a zajistit zcela minimální náklady.

Nová generace vzduchových clon

Pamir, Arden, Scand, Ruwen a Sierra jsou názvy nových řad clon jejichž názvy jsou inspirovány evropskými, ale i světovými pohořími. Všechny obsahují EC motory (elektronicky komutované), což umožňuje plynulé nastavení korektních otáček clony v rozsahu 0–100 %. Všechny respektivě jedině tyto nové řady clon jsou napojitelné na regulační systém FC. Všechny jsou výkonnově měřeny dle ISO 27327-1 a všechny disponují interními teplotními sensory pro efektivní provoz tepelných výměníků.

Obr. 6: Vzduchová clona Pamir
Obr. 6: Vzduchová clona Pamir

Závěr

Vzduchové clony jsou dnes běžným prostředkem, jak zajistit teplotní komfort uvnitř budov a jak snížit tepelné ztráty objektu. Regulační systém FC a vzduchové clony Pamir, Arden, Scand, Ruwen a Sierra jsou prověřeny severským podnebím a jsou tak účinným řešením ochrany dveřních vstupů kdekoliv na světě.


Systemair, a.s.
logo Systemair, a.s.

Firma se zabývá výrobou a dodávkou vzduchotechnických výrobků. Náš široký sortiment zahrnuje vzduchotechnické jednotky, rezidenční větrací jednotky, ventilátory, vzduchové clony, sálavé panely, ventilátorové ohřívače, distribuční elementy a požární ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.