logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Při pořízení i modernizaci výtahů se vyplatí v předstihu počítat s novou normou

Výtahy odpovídající nové evropské normě, která posouvá jízdní komfort, ale především bezpečnost, od prosince 2015 nově nabízí společnost Schindler. Do vývoje a testování bezpečnostních prvků investovala více než 82 000 hodin.

„Včasný přechod na novou evropskou normu je důležitý a pro zákazníky výhodný, protože se tak mohou vyhnout nákladům i práci navíc. Z hlediska normy je rozhodující uvedení výtahu do provozu. Takže pokud plánuje například bytový dům nákup nového výtahu nebo modernizaci stávajícího, je pro něj snazší už nyní počítat s novou normou. Kdyby se totiž jeho zprovoznění z jakýchkoliv důvodů protáhlo, nebude od 1. 9. 2017 možné uvést výtah odpovídající staré normě do provozu. To by mohlo znamenat komplikace a další výdaje,“ vysvětluje Ing. Petr Schaffner, vedoucí oddělení kvality společnosti Schindler CZ, a. s. Společnost se coby lídr v oblasti výtahů věnovala vývoji prvků dle nové normy v předstihu, a proto může již od prosince nabízet zákazníkům výtahy, které ji splňují. Dodat a instalovat první zařízení, která budou kompletně v souladu s novou normou, je Schindler připraven již v červnu 2016.

Pevnější a nehořlavé

Z hlediska kabin patří k významným novým bezpečnostním prvkům jejich pevnější stěny. Další parametry se zpřísňují v souvislosti s odolností proti požáru, a to například nároky na materiál na konečné provedení podlahy, stěn a stropu kabiny. Pevnější budou také dveře, a to jak šachetní, tak kabinové. Ty bude navíc v případě nouze možné v zastavovacím pásmu ze strany kabiny plně otevřít silou ruky.

Více prostoru i světla

Mezi nejvíce viditelné prvky pro cestující patří vyšší intenzita osvětlení v kabině. Nově je stanovena míra minimální intenzity nouzového osvětlení 5 luxů v kabině v případě výpadku elektrického proudu, a to po dobu jedné hodiny. Do té doby garantují servisní technici dojezd k vyproštění. Větší důraz bude kladen i na světelnou clonu, tedy hustotu paprsků, které detekují jakékoliv překážky po celé výšce dveří a nedovolí je zachytit dveřmi.

Schindler ilustrační foto Schindler ilustrační foto

Nejvýznamnější změny cestující neuvidí

Zásadní změny přináší norma také z hlediska bezpečnosti servisních techniků. „K nejdůležitějším patří podle mého názoru možnost ovládání revizní jízdy v prohlubni, tedy pod výtahem, což dosud nebylo možné,“ říká Ing. Petr Schaffner. V souvislosti s tím došlo ke zvětšení bezpečnostního prostoru v prohlubni, kam byl zároveň doplněn ovládací panel revizní jízdy se STOP tlačítkem. Bezpečnostní prostor se zvětšil také na střeše kabiny. Pevnější bude i zábradlí na střeše kabiny, které je pro servisní a montážní techniky určeno. Změní se i požadavky na intenzitu osvětlení výtahové šachty. S novou normou souvisí také povinnost nově označovat všechny bezpečnostní komponenty pomocí QR kódů (například zachycovače, omezovače rychlosti) a další vývoj bezpečnostních komponentů.

Nová evropská norma nazvaná ČSN EN 81-20 (274003, definuje nové technické požadavky na konstrukci a montáž výtahů) a ČSN EN 81-50 (274003, řeší proces navrhování, výpočtu a zkoušení výtahových komponentů) vstoupila v platnost 1. 5. 2015, do 31. 8. 2017 je paralelně s ní platná i současná norma (ČSN EN 81-1 a EN 81-2). Od 1. 9. 2017 musí všechny nové výtahy včetně těch určených k výměně stávajících, jakož i všechny výtahové komponenty pro modernizace splňovat podmínky nové, přísnější normy. Rozhodující přitom bude datum uvedení výtahu do provozu.

Schindler ilustrační foto Schindler ilustrační foto Schindler ilustrační foto
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.