logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak vytvořit zdravější a čistší prostředí uvnitř budov?

Žijeme v hektické době a většinu času trávíme uvnitř budov. Býváme často unavení, zesláblí, ospalí, bolí nás hlava, pálí oči a náš imunitní systém se stává oslabeným. Jsme tedy více náchylní na viry a bakterie, které na nás ze všech stran útočí.

Nejvíce ohroženi jsme tam, kde je větší výskyt lidí najednou – např. v čekárnách ordinací, ale i ve velkých kancelářských komplexech, v nákupních centrech, v letištních halách, restauracích, jídelnách, v městské dopravě a v mnoha dalších prostorech.
Navzdory obecnému přesvědčení je vzduch, který dýcháme v budovách, až osmkrát více znečištěný než venku – přitom v uzavřených prostorech trávíme 85 % svého času.

Nedávné studie uvádí, že některé znečišťující látky mohou ve vnitřních prostorech existovat ve vyšších koncentracích než venku. Vzduch v interiérech bývá často vydýchaný, a ještě obsahuje mnohé nečistoty jako prach, pyl a další mechanické částice, také bakterie, viry, plísně a další mikroorganismy (šíří se vzduchotechnikou i klimatizací), dokonce i toxické těkavé látky (dezinfekce, čistící prostředky, osvěžovače vzduchu, kouření, formaldehyd – z nábytku, podlahových krytin, nátěrů apod.). V koktejlu škodlivin, který máme v budovách umíchaný najdeme i azbest, benzen, toluen, ftaláty a jiná změkčovadla, v neposlední řadě další produkty spalování.

Tento koktej škodlivin a jeho vliv na lidské zdraví je znám pod pojmem Sick Building Syndrome (Syndrom nezdravých budov- SBS). Je to kombinace onemocnění spojeného s jednotlivými místy v práci nebo bydlištěm.
Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila již v roce 1984, že 30 % obyvatel ve vyspělých zemích trpí nemocí SBS. V roce 2002 už WHO oznámila 60 % lidí postižených SBS.

Příčiny nemocných budov jsou často chyby v topení, větrání a klimatizace systémů. Jiné příčiny byly připsány nečistotě produkované z výfukových plynů, z některých druhů stavebních materiálů, těkavých organických látek (VOC), nesprávné ventilaci ozonu (vedlejší produkt některých kancelářských strojů), lehké průmyslové chemikálie, nebo nedostatečná filtrace čerstvého vzduchu.
Novým cílem designu zelených budov by na prvním místě mělo být vyhnout se většině zdrojů problému SBS, minimalizovat pokračující používání VOC a odstranit podmínky, které podporují nárůst alergenů a růst plísní.

Více informací


FN-NANO s.r.o.
logo FN-NANO s.r.o.

FN NANO® je technologie 21. století, která dokáže čistit vzduch a zajišťuje vysokou sanitárnost prostředí. S touto technologií zůstávají povrchy dlouhodobě čisté bez virů, bakterií či plísní. Z ovzduší odstraňuje jedovaté látky, alergeny i zápachy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.