logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Čištění vnitřního prostředí v budovách

Čistota vnitřního prostředí budov je velmi diskutované téma vzhledem k současné pandemické situaci. Je nutné se zamyslet nad možnostmi řešení, jak chránit osoby a vytvořit takové prostředí, ve kterém se budeme cítit bezpečně.

JANKA Radotín má připravená řešení jak zajistit čisté vnitřní prostředí budov a eliminovat množství virů a bakterií. Jednou z možností nákazy je vstup infekce do organismu dýchacím traktem, proto je nezbytně nutné mít dostatečně čistý vzduch, který vdechujeme.

Můžeme využít lokální zařízení, ať už je v prostoru instalován centrální vzduchotechnický systém nebo je prostor větrán jen přirozenou cestou tj. větrání okny.

  • Čistička vzduchu KLM-KFJ - zařízení, které zbaví prostor i všech virů, bakterií vč. viru COVID – 19 všude tam, kde by se ve větší skupině osob mohl vyskytnout infikovaný jedinec. Uživatel může ovládat množství vzduchu, které chce přes zařízení čistit. Pokud je počet osob konstantní, standardně se nastavuje na intenzitu větrání I = 5x/hodinu, ale potřebu větrání lze zvýšit tak, že zařízení vyčistí objem vzduchu v prostoru již za 5 minut. Má třístupňovou filtraci (F7 / F9 / H13). Jednotka má posudek Státního zdravotního ústavu, splňuje hygienické a bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 13053+A1, VDI 6622 a DIN 1946, klasifikace třídou čistoty ISO CLASS 5 dle ČSN EN 14644-1. Dalším prověřením bylo měření čistoty vzduchu tzv. spadovou metodou, které se ukázalo jako velmi účinné.

Pokud je prostor větrán centrální vzduchotechnikou musíme likvidovat viry a bakterie tak, abychom do prostoru přiváděli čistý nekontaminovaný vzduch.

  • Stávající vzduchotechnický systém může být navržen tak, že dochází ke směšování přívodního a odvodního vzduchu popř. využívá rekuperaci, kde může k částečnému pronikání odvodního vzduchu též docházet. V těchto případech lze do VZT jednotek dodatečně instalovat zařízení na principu UV záření, popř. jeho modifikaci fotokatalytická oxidace. Je nutné ho navrhnout a dimenzovat zařízení tak, aby jeho dostatečné ozáření zajistilo likvidaci virů a bakterií.

Pokud vyřešíme čistotu vzduchu ve vnitřních prostorách budov buď lokálním zařízením - čističkou vzduchu nebo zajistíme přívod vzduchu bez přítomnosti virů a bakterií, pak se v takových prostorách budeme cítit bezpečně.


 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.