logo TZB-info

Problém chloridů ve vodě a jejich odstranění

Datum: 12.4.2019 4:34  |  Organizace: EuroClean, s.r.o.  |  Firemní zpráva

Chloridy ve vodě nebývají většinou problémem zdravotním. Při vyšší koncentraci ve vodě mohou způsobovat slanou chuť vody, riziko ale spočívá především v jejich negativním vlivu na kovová zařízení.

EuroClean, s.r.o.
Lidická 1348
25263 Roztoky

tel.:224 811 900
e-mail:
web:euroclean.cz

Problém chloridů ve vodě a jejich odstranění

Cesty chloridů do vody

Do podzemních vod se chloridy dostávají zřídka, pokud se v ní objeví je to většinou v případě specifického geologického podloží. Nejvíce se v přírodě vyskytuje chlorid sodný NaCl a chlorid draselný KCl. Vyšší koncentrace chloridů je přirozeně obsažena v mořské vodě, a proto se v podzemních vodách a řekách obsah chloridů zvyšuje směrem k ústí řeky do moře. V některých případech koncentrace chloridů a dalších solí v těchto vodách dosáhne hodnot, které jsou už vyšší než koncentrace solí ve sladkých vodách, ale menší než koncentrace solí v mořských vodách. Takové vody se označují jako brakické a v Evropě je to například případ Temže v místě ústí do Severního moře. V našich zeměpisných šířkách tento ale problém nehrozí. Větší problém představuje například solení komunikací, chloridy jsou do vody jsou také uvolňovány selektivními ionexy odstraňující z vody dusičnany a další nežádoucí látky.

Odstranění chloridů z vody

K odstranění chloridů z vody je v malém měříku nejčastěji využívána reverzní osmóza. Zjednodušeně se jedná o membránový proces, kdy rozpouštědlo, kterým je v tomto případě voda protéká skrz polopropustnou membránu, z koncentrovanějšího do zředěnějšího prostředí. Membrána vodu propustí, ale nízkomolekulární látky jako jsou například ve vodě rozpuštěné soli zachytí. Tok rozpouštědla je v tomto případě opačný než u osmózy (proto také onen přídomek reverzní v názvu), a tlak na straně koncentrovanějšího systému musí být proto větší než tlak osmotický, aby proces mohl probíhat. Voda je tak tlačena přes membrány pod tlakem pohybujícím se okolo 10 až 50 barů. Tato metoda je ovšem neselektivní a z vody odstraní i ty ionty, jejichž přítomnost je v ní potřebná. Existují sice technologie remineralizace takto upravené vody rozpuštěním vápence (uhličitanu vápenatého CaCO3) nebo dolomitu (uhličitanu hořečnatého MgCO3), ale pokud s nimi není ve vodě současně rozpouštěn i oxid uhličitý, nebývá proces příliš úspěšný. V případě chloridů je jednodušší vést část vody tzv. by-passem okolo reverzní osmózy a zařízením jí smíchat s demineralizovanou vodou.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

Duben má nakročeno k rekordnímu suchu

17.4. 11:58   Letošní duben v Česku by podle meteorologů mohl být rekordně suchý. Nasvědčují tomu údaje o množství srážek v prvních dvou týdnech měsíce a aktuální vývoj počasí. více >>>

Legionella: ukrývá se uvnitř buněk, přesto má svá slabá místa

15.4.2019 | Michal Třeška, EuroClean s.r.o.
V našich podmínkách se k inaktivaci legionell používá oxid chloričitý (chlordioxid). Jeho výhodou je, že spolehlivě účinkuje za velkého rozsahu hodnot pH. Dokonce ničí i hůře přístupné mikroorganismy v biofilmech – viry, řasy a spory hub.

Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektromobily i šetrné veřejné osvětlení

12.4.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí přes 70 obcí ležících na území národních parků. Významná finanční pomoc putuje také na rekonstrukci veřejného osvětlení nebo pořízení ekologických vozů.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.04.2019 13:06

Pozvánka na odborný seminář Novinky ve zdravotní technice 2019

10.4.2019 | STP - Společnost pro techniku prostředí
Změny ve výpočtu vnitřních vodovodů, nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a novinky v energetické náročnosti z pohledu teplé vody, nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou a novinky v oboru. Jste srdečně zváni, členové STP zdarma.
Izolace potrubí, ilustrační obrázek, zdroj ČOI

ČOI kontrolovala izolaci na potrubí

6.4.2019 | redakce
ČOI zkontrolovala celkem čtyři typy výrobků. Chybělo prohlášení o vlastnostech, označení CE, označení identifikačními údaji a údaji o výrobci, na štítku nebyly uvedeny deklarované vlastnosti výrobku a jejich úrovně.
diskuse: 1 příspěvek, 06.04.2019 09:44
 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2019, všechna práva vyhrazena.