logo TZB-info


Oleje a tuky do kanalizace nepatří

Datum: 9.2.2019 8:53  |  Autor: redakce

Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu.

Kontrola kanalizace, zdroj PVK, a.s.
Kontrola kanalizace, zdroj PVK, a.s.
Tuk zanáší kanalizaci

„Tuk zanáší kanalizaci a nabalují se na něj různé nečistoty, které do vodovodů nepatří, jako jsou ubrousky, hygienické potřeby apod. Výsledkem je jakási hmota, která ucpe kanalizaci a sníží průtočnost vody,“ upozornil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Může dojít dokonce ke zpětnému zatopení nemovitosti. Rozklad tuku navíc způsobuje zápach.

Odpad a zároveň užitečná surovina

Tento biologicky rozložitelný odpad se dá po vytřídění a vyčištění účinně využívat v chemickém a dřevařském průmyslu, stavebnictví nebo energetice. Vyčištěný olej se používá například jako součást paliv nebo jako mazivo do strojů: „Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.

Sběrný dvůr nebo separovaný odpad

V současné době nejvíce měst a obcí nabízí k likvidaci olejů a tuků z domácností sběrné dvory, příp. některá stanoviště separovaného sběru. V Praze lze odevzdat oleje a tuky v 19 sběrných dvorech a na 2 místech sběfru separovaného odpadu do speciálních černých popelnic s hnědým víkem. V Olomouci mají občané možnost jedlé oleje a tuky odevzdávat na dvaceti stanovištích do zelených nádob s oranžovým víkem. Ostravě mohou občané tento odpad odevzdávat ve 12 sběrných dvorech. Podobně je to i v Plzni.

Mobilní sběre nebezpečných složek komunálního odpadu

Novinkou v Praze je mobilní sběr, který bude fungovat od 16. února do 23. listopadu 2019 na třech stovkách tras v celé Praze. Lidé s trvalým bydlištěm v metropoli budou moct bezplatně odevzdávat nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou například rozpouštědla, léčiva, odpady s obsahem rtuti a nově i jedlé oleje a tuky.
„Mobilním sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu jsou pokryty všechny městské části 1–57. Každá z nich je v rámci předem stanoveného harmonogramu mobilního sběru obsloužena minimálně třikrát za rok. Každá trasa svozového vozidla má asi osm zastávek a na každé z nich se vozidlo zdržuje zhruba 20 minut,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Pokud zrovna nemáte cestu na sběrný dvůr, rozhodně oleje nevylívejte do kanalizace

Lepší variantou, i když ne ideální, je oleje slít do PET lahve a následně ji vyhodit do směsného komunálního odpadu. „Budeme moc rádi, pokud zvolíte ekologičtější variantu a využijete k odložení olejů naše sběrné dvory. Použité oleje nemusí být odpadem, ale cennou surovinou. Pokud je odevzdáte do sběrného dvora, putují ke zpracovateli, který je po vyčištění dále používá v široké škále produktů a služeb,“ říká radní Jana Plamínková.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Cenou za odsolování je přebytek solanky

20.2.2019 | Carolyn Fortuna, Clean Technica.com, překlad: Petra Šrubařová
Odsolování je jednou z cest, jak získat dostatek pitné vody v jinak suchých oblastech. Jeho hlavním negativem je nadbytek odpadní solanky.

Česká asociace hydrogeologů připomínkovala novelu vodního zákona

18.2.2019 | RNDr. Petr Čížek, Česká asociace hydrogeologů (ČAH), Vlastimil Růžička, redakce
Letité spory jsou často u studní, které provádějí na počkání bez stavebního povolení a bez účasti geologa mnozí vrtaři. Česká asociace hydrogeologů (ČAH) připomínkuje připravovanou novelu vodního zákona zaměřenou na boj proti suchu.

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.
 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2019, všechna práva vyhrazena.