logo TZB-info


Inovované provedení střešní přetlakové klapky DEK-V

Firma TROX Austria GmbH organizační složka představuje inovované provedení střešní přetlakové klapky DEK-V-LH5. Na základě zkušeností z instalací systémů přetlakového větrání chráněných únikových cest došlo ke kompletnímu přeřešení konstrukce střešní klapky. Jejím výsledkem je kompaktnější produkt, který spojuje veškeré výhody původního řešení a zlepšuje podmínky pro servis a údržbu zařízení na střechách objektů.Kompletní odvodní zařízení s tlak regulující klapkou DEK Tlak regulující klapka reguluje přetlak na schodišti zcela samočinně, bez pomocné el. energie. Tento prvek je zásadním článkem celého systému, který rozhoduje o účinnosti fungování ochrany unikajících osob.

Do dosažení požadovaného přetlaku zůstává klapka uzavřena, při dalším vzestupu tlaku se regulující klapka otevírá právě natolik, aby uniklo přebytečné množství vzduchu a na schodišti byl stále udržován předepsaný požadovaný přetlak. Tím je zajištěna chodba nebo schodiště bez kouře. Nedochází také k dlouhodobému překročení maximálně přípustného přetlaku, který by znesnadňoval otevření dveří do únikových cest a tím zabraňoval možnosti uniknout z budovy do bezpečí.

  • Samočinná regulace tlaku nezávislá na směru a síle větru
  • Patentově chráněný regulační mechanismus
  • Požadovaný přetlak lze přenastavit na místě při zaregulování
  • Tepelně izolované střešní sokly a uzavírací klapky se servopohony- instalace přímo na střechu bez potřeby dodatečných stavebních úprav a objektů
  • Možnost doplňkové funkce provozního větrání CHÚC
  • Maximální možný objemový průtok vzduchu až 40.500m3/h

Trox Austria GmbH, organizační složka
logo Trox Austria GmbH, organizační složka

Firma Trox, založená v roce 1951, zaujímá díky svým letitým zkušenostem a zaměstnancům s vysokou technickou odborností přední místo na poli výrobců vzduchotechnických a klimatizačních komponentů. Díky svému vývojovému centru se řadí mezi inovativní firmy ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.