logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Likvidace nepotřebných vrtů podzemní vody

Zcela nový dotační program na likvidaci starých vrtů podzemní vody reaguje tak na potřeby obcí po celé ČR, ve kterých se nacházejí nepotřebné hydrogeologické vrty.

Reklama

Aktuální výzva se zaměřuje na vrty, jejichž původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody, neboť zvláště ty mohou představovat riziko pro životní prostředí, především pro podzemní vody. V některých případech (nezajištěné širokoprofilové vrty) mohou představovat i bezprostřední riziko úrazu či ohrožení života např. v případě pádu do vrtu.

Oprávněnými příjemci dotace jsou tak státní příspěvkové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí a kraje. Své žádosti mohou podávat od 1. listopadu do 28. dubna 2017.

Vzhledem k tomu, že výše nákladů na likvidaci vrtu se může značně lišit dle konkrétní situace, náklady mohou být desítky tisíc nebo statisíc, ale i milion a více, je maximální výše podpory omezena pouze procentem z celkových způsobilých výdajů ve výši 90 procent a celkovou alokací výzvy, která činí 20 milionů korun.rá činí 20 milionů korun.

Výzva č. 12/2016: Likvidace nepotřebných vrtů

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.