logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Zavlažování I – typy závlah

Dodávání vody zavlažováním se provádí již po tisíce let. Závlaha může zvýšit jak kvalitu, tak i množství úrody. A to dokonce i v oblastech, kde je zemědělství závislé na srážkách. Při využití pro účely rekreace může závlaha zajistit svěží a atraktivní vzhled sportovních zatravněných ploch.

60 let zkušeností Grundfos – pomůžeme Vám při správném výběru

Následující text představuje některé zásady zavlažování: od systémových projektů až po naše doporučení vhodných čerpadel do závlahových systémů.
Příručka Vám umožní nabídnout Vašim zákazníkům kvalifikovanější výběr a řešení závlahových zařízení. Jako vždy doporučujeme využít při rozhodování Grundfos WinCAPS, náš vlastní elektronický nástroj pro výběr a dimenzování čerpadel.
Zkušenosti firmy Grundfos s čerpadly na dodávku vody sahají až k našim nejranějším začátkům. Ve skutečnosti bylo čerpadlo na dodávku vody vůbec prvním čerpadlem, které jsme vytvořili. Naše dnešní výrobkové portfolio tvoří ponorná a vestavná čerpadla a čerpadla na posilování tlaku pro nejrůznější použití.
Naše globální působnost je charakterizována činností ve více než 40 zemích, přičemž jedním z našich nejdůležitějších cílů je udržení těsného kontaktu s našimi zákazníky.

1. Metody závlahy

Pokud se rozhodnete provádět zavlažování nějakého prostoru, je nutno zvážit řadu základních aspektů.

Patři k nim:

  • druh plodin, které mají být pěstovány
  • klimatické podmínky
  • množství potřebné vody
  • přístupnost zdroje vody
  • členitost zavlažované plochy (rovinatá nebo hornatá)
  • druh půdy (jílovitá nebo písčitá)
  • počet měsíců v roce, kdy je nutná závlaha
  • výběr závlahového čerpadla
  • důsledky vynechání závlahy na určitou dobu

Na základě zvážení výše uvedených aspektů bude proveden výběr metody závlahy.

Nejdůležitější však je získat nejdříve povolení Vašich místních úřadů! Povolení stanoví v typickém případě určité množství vody, které může být odebráno ze zdrojů. Toto množství nesmí být překročeno. Úřady mohou použít různé způsoby monitorování užívání vody, což může vyžadovat různé typy zařízení: průtokoměr, vodoměr, časoměr atd.

1.1 Zavodňování

Nejjednodušší formou závlahy je zavodnění a často při něm není zapotřebí čerpadlo. Nejobvyklejším typem zavodňování je závlaha brázdovým podmokem, kdy je voda směrována nebo čerpána do řady brázd, které se potom zavodňují.

Tato technologie vyžaduje svahovitý terén, po kterém může voda snadno téci z jednoho konce brázdy na druhý bez rozlévání přes okraje. Na každý metr brázdy přijde stejnoměrné množství vody.

Závlaha brázdovým podmokem vyžaduje množství vody a její účinnost není příliš vysoká, protože většina závlahové vody nemůže proniknout ke kořenům rostlin. Je proto přednostně používána v oblastech, kde je k dispozici mnoho vody. Oblast, která má být zavlažována, musí být samozřejmě rovná. Pokud není, vyrovnávají se plochy do forem teras, které lze vidět v mnoha oblastech světa. Závlaha brázdovým podmokem je typická pro tropické oblasti.

1.2 Postřik

Postřikovače dominují v závlaze zemědělských plodin a krajiny na celém světě. Dodává je mnoho různých výrobců a používají se pro všechny typy použití.

Aby byla zajištěna správná funkce, musí mít každý postřikovač minimální tlak a průtok vytvořený čerpadlem. Postřikovače velkých rozměrů se nazývají Rain Gun (dešťová děla) a mohou rozdělovat vodu v objemu nad 100 m3 za hodinu s dostřikem do 70 m.

Postřikovače mohou být otočné nebo stabilní. Nejjednoduššími postřikovači jsou jednoduché trysky nebo postřikovací hlavy, které „stříkají“ vodu na zem. Největší výhodou pro uživatele jsou nízké náklady a to, že v trysce nejsou žádné pohyblivé části. Je však nutno si uvědomit, že trysky vyžadují pro svou správnou funkci minimální tlak, takže při jejich instalaci je zapotřebí čerpadlo.

 

Rozprašovací postřikovací hlava je variantou trysky. Používá se především tehdy, když je požadavek na vodu relativně nízký a když je nutno zabránit velkým kapkám vody. Takové kapky by mohly poškodit úrodu a nastříkat na ni nečistotu. Rozprašovací postřikovací hlavy se vyznačují dostřikem do cca 5 m. Kvůli své vysoké funkčnosti nemohou být rozprašovací postřikové hlavy doporučeny do větrných oblastí.

Závlaha skleníků je typickým druhem použití rozprašovací postřikové hlavy. Není zde vítr a rostliny bývají často křehké.

Otočné postřikovače jsou poháněny vodním tlakem a mohou se otáčet kolem svislé osy v předem nastavitelném úhlu. Usnadňuje to rozdělování množství vody pro specifickou oblast. Otočné postřikovače jsou v běžném případě aktivovány rázem nebo poháněny kolem s vnitřním ozubením.

Postřikovače mohou být trvale upevněny nebo namontovány na pohyblivém zařízení.

1.2.1 Stabilní postřikovače

Tyto postřikovače jsou instalovány v zemi po celou sezónu. Určité množství postřikovačů na hektar zajišťuje, že každý čtvereční metr země bude zavlažen minimálním množstvím vody. Tento přístup vyžaduje mnoho postřikovačů a voda není na rostliny rozdělována rovnoměrně. Stabilní postřikovače se používají hlavně na svazích a v hornatých oblastech, kde je omezen pohyb pojízdných zavlažovačů.

Postřikovače pop-up (výsuvné) jsou variantou stabilních postřikovačů. Tyto postřikovače jsou schovány pod povrchem, pokud nejsou v provozu a při použití se vysunou ven. Vodní tlak je vysouvá ven, takže fungují jako jiné postřikovače. Jsou tedy optimální pro použití na závlahu trávníků v rekreačních zařízeních.

1.2.2 Pojízdné postřikovače

Postřikovače, připojené k pohyblivému zařízení, se nazývají pojízdné postřikovače. Tato mobilní zařízení mohou zavlažovat řadu oblastí.

1.2.2.1. Pásové zavlažovače

Nejvíce flexibilním druhem mobilních zavlažovačů je pásový zavlažovač, který může být natažen na pole a odtud může být připojen k vodnímu zdroji. Pásový zavlažovač má pouze jeden postřikovač. V typickém případě je to Rain Gun (dešťové dělo), které tak pokrývá velkou plochu.

1.2.2.2 Pivotový zavlažovač

Velmi oblíbeným typem zavlažovače pro velké plochy je pivotový zavlažovač. Tento zavlažovač se otáčí kolem středu a může mít dostřik až do 2 km. Pivotové zavlažovače se otáčejí kolem středu a nemohou být přemístěny do jiné polohy bez kompletní demontáže a přenesení na nové místo.

Pásové zavlažovače se dodávají s jedním ramenem (poloměr kruhu) nebo se dvěma rameny (průměr kruhu).
Pro zajištění jednotného množství vody na m2 je tento typ závlahy obvykle vybaven tlakovým regulátorem na každém postřikovači, jehož velikost je rozdílná. Čím delší je vzdálenost postřikovače od středu, tím je zapotřebí větší postřikovač a větší tlak. Pásové zavlažovače mohou být použity jen tam, kde je krajina zcela rovná.

1.2.2.3 Paralelní zavlažovače

Paralelní zavlažovače mají často stejnou mechanickou konstrukci jako zavlažovače s otočným čepem, ale místo otáčení kolem středu se pohybují po celé ploše pole paralelně od jednoho konce k druhému. Tento zavlažovač může místo kruhové plochy zavlažovat obdélníkovou plochu, a proto je velmi účinné jej použít tam, kde je nutné zavlažit každý čtverečný metr.

Je rovněž snadnější jeho přenesení do jiné pozice než u zavlažovače s otočným čepem, protože není závislý na dostupnosti speciálního otočného čepu.

Nevýhodou je to, že se stejné množství vody dostane v pravidelných intervalech pouze na střed pole, zatímco směrem k oběma koncům pole se dostane dvakrát méně nebo více množství vody při krátkých intervalech. Jedinou cestou, jak tento nedostatek vyrovnat, je regulovat množství závlahové vody, nebo regulovat rychlost pohybu zavlažovače.

I paralelní zavlažovače vyžadují pro svou správnou funkci plochý terén.

Spotřeba vody a pokrytí plochy u různých závlahových zařízení
Dostřik [m]Průtok [m3/h]
Trysky / rozstřikovací hlava0,6–5,50,1–1,2
Pop-up (výsuvné) postřikovače4–30> 1–15
Otočné postřikovače4–35> 1–30
Dešťová děla30–7030–120
Kapková závlaha, pomocí odkapávače 0,001–0,025

Kapková závlaha

Obliba této metody (nazývané také závlaha mikroodkapem) na celém světě stoupá, v prvé řadě z důvodu velmi vysoké účinnosti závlahy. Při této metodě nedochází ke ztrátě vypařováním nebo odtokem (nebo pouze velmi malé).

Protože pro přepravu vody zde nejdou žádné pohyblivé části, nedochází k odtékání vody z povrchu a kapková závlaha je tedy ideální na svazích nebo v hornatých oblastech.

Nevýhodou je finančně nákladná a časově náročná instalace.
Vyžaduje i velmi přesnou regulaci vodního tlaku, což zvyšuje finanční investice.


Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.