logo TZB-info

Skupina ROCKWOOL predstavila novú identitu značky

Datum: 21.4.2017 02:00  |  Organizace: ROCKWOOL Slovensko s.r.o.  |  Firemní zpráva

Skupina ROCKWOOL, svetový líder v oblasti riešení z kamennej vlny, predstavila novú identitu značky vrátane novej komunikačnej stratégie a korporatívneho videa.

ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Rožňavská 24
821 04 Bratislava

tel.:+421-249 200 911
e-mail:
web:www.rockwool.sk


Evolúcia značky ROCKWOOL zahŕňa nové logo, ktoré bude skupina využívať pre všetky dcérske spoločnosti i podporu ďalšej expanzie. Na Slovensku pôsobí skupina ROCKWOOL od roku 1998. Výrobný závod v českom Bohumíne spustil výrobu v tom istom roku a dnes má približne 240 zamestnancov.

ROCKWOOL má nové logo – grafické znázornenie sopky spolu s názvom značky. Symbol sopky naznačuje pôvod primárnej suroviny, ktorá je v rôznych formách súčasťou produktov z kamennej vlny. Nové logo dostali všetky značky patriace do skupiny ROCKWOOL. Korporatívne video je vyjadrením snahy skupiny o riešenie globálnych požiadaviek moderného spôsobu života. Nová identita spresňuje prezentáciu kľúčových tém komunikovaných zákazníkom, partnerom, inštitúciám a ďalším organizáciám.

Produkty ROCKWOOL pomáhajú ľuďom na celom svete plniť potreby súvisiace so stále vyššou mierou urbanizácie miest a súčasne riešia výzvy udržateľného rozvoja. Výrobky a systémy riešení prispievajú k úsporám energií, zníženiu spotreby vody, vyššej požiarnej bezpečnosti aj akustickému komfortu. Svoj zámer vyjadril ROCKWOOL slovami: „Využívame prírodnú silu kameňa k obohateniu moderného spôsobu života“.

"Som hrdý na dlhoročnú tradíciu skupiny ROCKWOOL vo využívaní jedného z najbohatších prírodných zdrojov. Vytvárame udržateľné a inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú plniť požiadavky moderného bývania. Rozšírená identita značky predstavuje dôležitý krok v spôsobe, akým hovoríme o našej globálnej spoločnosti, komunikujeme jednotu a spoločný odkaz v celom rozsahu nášho produktového portfólia,“ hovorí Josef Mik, marketingový manažér spoločnosti ROCKWOOL.

Portfólio produktov z kamennej vlny ROCKWOOL zahŕňa rozmanité spektrum originálnych riešení rôznych aplikácií, stavebných izolácií ROCKWOOL, stropných panelov ROCKFON, obvodových plášťov ROCKPANEL, technických izolácií pre priemysel, substrátov GRODAN pre poľnohospodárstvo, vlákien LAPINUS pre modernú dopravu, antivibračných aplikácií a riešení vodného hospodárstva.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Minulost, současnost a budoucnost požárních požadavků na ETICS

Minulost, současnost a budoucnost požárních požadavků na ETICS

18.12.2017 | Ing. Pavel Zemene, Ph.D., Sdružení EPS ČR
Požadavky na požární bezpečnost vnějších tepelněizolačních kompozitních systemů (ETICS) se za posledních 8 let několikrát zpřísnily. V září 2016 vstoupila v platnost novela požární normy ČSN 73 0810 [8], která kromě jiného upravuje požadavky na zateplovací systémy. V této souvislosti byla provedena celá řada středněrozměrových zkoušek ETICS s pěnovým polystyrenem (EPS) za účelem odzkoušení ekvivalentních řešení detailů napraží a založení ETICS. Díky využití těchto odzkoušených ekvivalentních konstrukčních řešení je možné i nadále využívat všech výhod EPS počínaje izolačními vlastnostmi za vlhkosti, mechanickými vlastnostmi, dlouhou životností a stálostí paramentrů a konče cenou. Přiměřeností požárních požadavků na ETICS se zabývá tento příspěvek.
Provádění ETICS s šedým EPS s množstvím vad, foto: Petr Bohuslávek, TZB-info

Nové poznatky a požadavky pro navrhování ETICS

23.11.2017 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Třináctý ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov, která proběhla 21. a 22. listopadu, přinesl ucelený pohled na aktuální stav navrhování a provádění kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Vedle dalších zajímavých témat a „povinných“ přednášek státních institucí se zateplovacím systémům z velké části věnovaly oba dny konference.
Střecha Quadria focená z dronu

Defektoskopie ve stavebnictví za pomoci dronů

20.11.2017 | Ing. Marek Novotný, Ph.D., ČVUT FA Praha
Nový čas, nové možnosti, nová dimenze informací. Dron dokáže zprostředkovat další důležité informace o stavbách – při průzkumech, kontrolách provádění, u revizí a reklamací vad a nedodělků. Důležitá místa na stavbě bývají často absolutně nedostupná. Bývá to jediný způsob, jak získat relevantní informace.
Statika konstrukcí s membránovými prvky

Statika konstrukcí s membránovými prvky

30.10.2017 | Ing. David Jermoljev, Ph.D., Excon Praha
Článek řeší statiku membránových prvků jako součást nosného systému konstrukce. Použití fóliových polštářů na opláštění stěn a střech neklade na návrh nosné konstrukce zvláštní nároky, je ale třeba znát konstrukční specifika návrhu. Návrh plachtových membrán je složitější a je třeba k němu přistupovat komplexně. Pro veškeré membránové prvky platí, že předpětí těchto prvků je základním předpokladem jejich správné funkce.

Vývoj vakuových izolací v průmyslu a stavebnictví

23.10.2017 | doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ph.D., VUT FAST Brno, Centrum AdMaS
Článek se zabývá vývojem vakuových izolací od jejich počátku až po současnost a jejich uplatněním v průmyslových odvětvích a stavebnictví. Na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně probíhá v současné době výzkum v oblasti vývoje a studia chování environmentálně úsporných jádrových izolantů pro aplikaci do vakuových izolačních panelů. Jedná se především o organické materiály na bázi přírodních či odpadních polymerních vláken. Tento článek popisuje první výsledky výzkumných činností věnovaných této problematice, kdy byly testovány zkušební vzorky izolací z lněných vláken, dále pak z vláken bavlněných a polyesterových, získaných z odpadních textilií.
 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.