logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Technická pravidla pro plynová zařízení budou nově k dispozici bezplatně

Poté, co byl zřízen bezplatný přístup pouze k českým technickým normám, obrátilo se České sdružení pro technická zařízení na Legislativní radu vlády s žádostí o stanovisko k bezplatnému přístupu k jiným technickým dokumentům.

Reklama

Takovými dokumenty jsou podle názoru ČSTZ v oblasti plynárenství a odběrných plynových zařízení zcela jednoznačně „technická pravidla“ neboli předpisy upřesňující v celé řadě případů požadavky českých technických norem. Se stanoviskem Legislativní rady vlády ČR pak ČSTZ požádalo o zřízení bezplatného přístupu k technickým pravidlům (TPG). Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Českou agenturu pro standardizaci.

Oba tyto orgány zamítli naši žádost jako neopodstatněnou. Zamítavé stanovisko nezměnili ani po jednání se zástupci ministerstva, určenými ministrem průmyslu a obchodu ČR Karlem Havlíčkem. Proto bylo v roce 2021 v představenstvu ČSTZ rozhodnuto o podání žaloby k uložení povinnosti zajistit bezplatný přístup k technickým pravidlům TPG.

Výsledkem soudního přezkoumání je rozhodnutí ze dne 16. 12. 2022, podle kterého je žalované Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno zajistit sponzorovaný (bezplatný) přístup k technickým pravidlům TPG, které se vztahují k požadavkům zákona 458/2000 Sb. (energetického zákona) ve lhůtě 6 měsíců od právní moci tohoto rozsudku. Tedy nejpozději do 16. 7. 2023.

Rozsudek.pdf
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.