logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Ceny tepla budou již čtvrtý rok v řadě převážně stagnovat

V příštím roce bude již čtvrtý rok v řadě pokračovat stagnace cen tepla. Ceny tepla vyrobeného ze zemního plynu zůstanou v příštím roce většinou stejné nebo se v některých případech i sníží. V případě tepláren, které používají uhlí, se očekává zachování letošní ceny tepla nebo jen mírný meziroční růst pod hranicí inflace. Na rozpočty domácností tak bude mít podstatný vliv to, jaká bude letos zima. Její začátek zatím odpovídá dlouhodobému průměru.

Vývoj cen tepla v roce 2018 bude velmi podobný jako v předcházejících 3 letech. Ceny tepla vyrobeného z uhlí budou převážně stagnovat nebo vykáží jen mírný meziroční nárůst do úrovně inflace. V případě tepla vyrobeného ze zemního plynu očekáváme stagnaci a v některých případech i pokles ceny,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Ceny tepla se daří držet na přijatelné úrovni, přestože teplárny masivně investují do modernizace svých provozů a snižování emisí znečišťujících látek. Od roku 2013 do konce loňského roku investovaly teplárny již téměř 19 miliard korun a letos budou proinvestovány další nemalé prostředky. Ke stabilizaci cen tepla přispívají i rekonstrukce tepelných sítí, letos se podařilo nahradit více než 15 kilometrů tras parních rozvodů hospodárnějšími horkovodními či teplovodními rozvody.

 • Vážený průměr předběžné kalkulované ceny tepla při mixu všech použitých paliv se na letošní rok pohybuje kolem 580 Kč/GJ.
 • Při spotřebě 25 GJ tepla na vytápění a ohřev vody jsou tak roční náklady průměrné české domácnosti cca 14 500 Kč (vč. 15% DPH).

Teplárny, elektrárny, závodní energetiky a plynové kotelny zásobují teplem pro vytápění a ohřev teplé vody už přes 1,7 milionu domácností. Zhruba 55 % tepla pro byty se v teplárnách vyrábí z uhlí, třetina ze zemního plynu. Dalších přibližně sedm procent tvoří biomasa a čtyři procenta připadají na teplo ze zařízení pro energetické využití odpadů, druhotných zdrojů energie a ostatních paliv.

Průměrná čtyřčlenná domácnost v bytovém domě ročně spotřebuje 25 GJ tepla na vytápění a ohřev vody. Podle šetření Českého statistického úřadu se náklady na vytápění a ohřev vody podílejí na celkových spotřebních vydáních domácností přibližně 6 %.

Co určuje celkové náklady na teplo?

 • jednotková cena tepla
 • spotřebované množství tepla

Co ovlivňuje jednotkovou cenu tepla pro domácnosti?

 • cena paliva používaného k výrobě tepla. Obecně nejlevnější teplo nabízejí teplárny spalující domácí hnědé uhlí, které ho využívají v kombinované výrobě elektřiny a tepla
 • cena povolenky na emise skleníkových plynů a poplatky za emise znečišťujících látek
 • mzdy a další provozní náklady
 • sazba DPH – v případě tepla 15 %

Spotřebované množství tepla je ovlivňováno především:

 • venkovní teplotou (klimatickou náročností lokality a aktuální zimy)
 • efektivitou topného systému a tepelně-izolačními vlastnostmi budovy
 • tepelnou pohodou v bytě
  doporučené teplota: obytné místnosti teplota 21 °C, koupelna v době použití 24 °C, ložnice 19 °C, chodby a schodiště 15 až 18 °C podle využití a polohy;
  každý 1 °C teploty v bytě navíc je navýšení nákladů na vytápění o 5 %;
 • spotřebou teplé vody (na jednu koupel můžeme spotřebovat stejně teplé vody jako na každodenní sprchování za týden)

TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.