logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Přehled novinek v sortimentu Regulus

Především do rodinných domů, kde velmi často chybí technický prostor, jsou navrhovány kompaktní jednotky, které v sobě obsahují celou domácí kotelnu. V domě tak zabírají minimální prostor a vzhledem k jejich modernímu designu je možné je integrovat do interiéru domu. Pro tyto rodinné domy firma Regulus přichází s novou řadou tepelných čerpadel.

Regulus – historie a současnost

Firma Regulus je stabilní, ryze česká firma, založená v roce 1992. Původně byla zaměřená především na spolupráci s výrobci kotlů v ČR. Postupným vývojem firma rozšiřovala sortiment o topenářské výrobky pro montáž a servis až výrobě vlastních produktů. V současné době je firma zaměřena především na využití obnovitelných zdrojů energie. Specializuje se na solární systémy, tepelná čerpadla a systémy větrání s rekuperací tepla. V této oblasti je jednou z nejvýznamnějších firem na českém trhu a významně se prosazuje i na zahraničních trzích. Firma Regulus je dynamicky se rozvíjející firmou s moderním skladovým hospodářstvím, s vlastní zkušebnou výrobků, školícím centrem i vlastním projekčním oddělením zaměřeným na využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech i ve velkých objektech.

Nová řada tepelných čerpadel země–voda

Velmi častým řešením pro vytápění objektu a přípravu teplé vody je využití tepelného čerpadla. To je možné využít ve variantě vzduch–voda nebo země–voda, podle možností objektu, lokality a požadavků investora, s velkou výhodou v kombinaci se solárním systémem. Výsledkem není pouze úspora elektrické energie, ale především snížení provozních hodin tepelného čerpadla během roku. Tím se významně prodlužuje jeho životnost.

V posledních letech jde vývoj tepelných čerpadel rychle kupředu. Zlepšují se výkonnostní parametry, především se zvyšuje topný faktor, zjednodušuje se jejich obsluha, je možné systém jako celek monitorovat a získat tím dokonalý přehled o práci, efektivitě a úsporách získaných provozem tepelného čerpadla.

Především do rodinných domů, kde velmi často chybí technický prostor, jsou navrhovány kompaktní jednotky, které v sobě obsahují celou domácí kotelnu. V domě tak zabírají minimální prostor a vzhledem k jejich modernímu designu je možné je integrovat do interiéru domu. Pro tyto rodinné domy firma Regulus přichází s novou řadou tepelných čerpadel země–voda integrovaných v kompaktní tepelné centrále EcoHeat 300. Tato novinka i přes to, že vychází z osvědčené konstrukce „kompaktního řešení“ přináší spoustu inovací a nových technologií, které řadí tento model mezi světovou špičku ve své třídě.

Obr. 1 – Tepelné čerpadlo země-voda integrované ve vnitřní tepelné centrále EcoHeat300
Obr. 1 – Tepelné čerpadlo země-voda integrované ve vnitřní tepelné centrále EcoHeat300

Nabízená výkonová řada jednotek 6, 8, 10, a 12 kW postihuje energetické potřeby standardních rodinných domů. Z technických parametrů vyniká vysoký topný faktor dosahující v nízkoteplotních systémech hodnoty až 5,5. Spojením vrstvení akumulační nádrže, která je součástí jednotky a modulace oběhového čerpadla je dosaženo výstupní teploty otopné vody až 65 °C. Tato teplota zaručuje maximální komfort přípravy teplé vody, která je ohřívána průtokově v měděném výměníku uvnitř akumulační nádoby. Tento způsob ohřevu zaručuje vždy čerstvou teplou vodu bez možnosti tvorby zdraví škodlivých bakterií Legionella.

Regulace tepelného čerpadla řídí celý chod jednotky bez nutnosti zásahů uživatele a umožňuje řídit ekvitermně dva nezávislé směšované okruhy. Nastavení parametrů a zobrazení provozních údajů se provádí v uživatelsky přívětivém prostředí pomocí dotykového displeje v českém jazyce.

CTC EcoHeat 300 je kompletní tepelné čerpadlo, které vám splní všechny požadavky na dodávku tepla i teplé vody. Je vybaveno směšovacím ventilem s pohonem, který zajistí, aby do otopné soustavy přicházela otopná voda vždy o správné teplotě. Kromě toho je toto tepelné čerpadlo opatřeno i oběhovým čerpadlem pro připojení na okruh vrtu či zemní smyčky.

Integrovaný měděný topný had dodává více než dostatečné množství teplé vody pro Vaši domácnost. Tepelné čerpadlo má také integrovanou funkci letního temperování sklepa a maximální teplotu otopné vody pro podlahové topení. S použitím funkce nočního útlumu můžete nastavovat i měnit teplotu v domě v průběhu každého dne jinak. Díky snadno přístupné elektroinstalaci a chladicím modulům i díky integraci funkcí hledání závad do řídicího programu lze EcoHeat 300 velmi snadno servisovat. Ve standardní dodávce je již obsaženo čidlo pokojové teploty, opatřené kontrolkou, která v případě poruchy bliká.

Akumulace tepla

Akumulační nádrže, jak už sám název napovídá, slouží k akumulaci tepla od různých zdrojů energie, např. kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel, či solárních systémů. Jedná se o tlakové nádrže vhodného objemu, které uchovávají teplo od těchto zdrojů až do doby, kdy bude potřeba k vytápění objektu.

Firma Regulus přichází na trh se dvěma novinkami v sortimentu akumulačních nádrží – akumulační nádrž Regulus Lyra a nádrž Regulus AkuPlast.

Akumulační nádrž Regulus Lyra je plně vystrojená akumulační nádrž sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění v objektu. Nádrž je pro dokonalejší stratifikaci vody rozdělená na dvě samostatné, propojené části. Horní část je prioritně dohřívána na vyšší požadovanou teplotu. Ve spodní části nádrže je integrován velkoplošný solární výměník pro možnost připojení většího solárního systému. Pro maximalizaci solárních zisků je vratná voda z otopné soustavy přepínána pod a nad tento výměník.

Obr. 2 – Akumulační nádrž Regulus Lyra
Obr. 2 – Akumulační nádrž Regulus Lyra

Solární systém je v době slunečního svitu schopný ohřát celou nádrž bez nutnosti spínání dalších zdrojů energie. V případě nedostatku energie ze solárního systému je možné do nádrže jako bivalentní zdroj připojit dvě elektrická topná tělesa o výkonu až 24 kW, plynový kotel, krbovou vložku, krbová kamna, kotel na pelety i ostatní kotle na pevná paliva. Ty dohřívají vodu předehřátou solárním systémem na požadovanou výstupní teplotu. Ta je akumulována v horní části nádrže, od kud je odebírána do systému vytápění a přípravy teplé vody.

Příprava teplé vody je realizována průtokovým způsobem v čerpadlové skupině Fresh Water Station osazené přímo na plášti akumulační nádrže. Teplá voda je tak připravována okamžitě podle potřeby a nemusí být skladována v zásobníku. Průtokovým ohřevem je zajištěna požadovaná kvalita vody a je zamezeno vzniku bakterií Legionella. Úsporným cirkulačním čerpadlem je pak zajištěn řízený oběh teplé vody a i tedy možnost využití této akumulační nádrže pro přípravu a distribuci teplé vody i v rozsáhlejších objektech. Díky dostatečnému dochlazení vody za deskovým výměníkem v čerpadlové skupině je zajištěna vysoká účinnost připojeného solárního systému. Osazený termostatický ventil před čerpadlovou skupinou omezuje tvorbu vodního kamene.

Na akumulační nádrži je osazena i samostatná čerpadlová skupina s možností řízení dvou nezávislých směšovaných otopných okruhů. Teplá voda do topení je prioritně odebírána ze spodní části akumulační nádrže ohřívané solárním systémem. Pokud teplota naakumulované vody není dostatečná, speciální čtyřcestné ventily přimíchávají teplou dohřívanou otopnou vodu z horní části nádrže se zapojeným bivalentním zdrojem.

Obr. 3 – Akumulační nádrž Regulus Lyra, schéma zapojení
Obr. 3 – Akumulační nádrž Regulus Lyra, schéma zapojení

Povrch akumulační nádrže je vybaven tepelnou izolací složenou ze tří vrstev moderních izolačních materiálů. Vnitřní měkká izolace těsně přiléhá k akumulační nádrži a zamezuje tak tepelným ztrátám při proudění vzduchu. Vnější povrch je omyvatelný vodou s třídou nehořlavosti B1.

Akumulační nádrž Regulus Lyra novinkou v sortimentu, která uživateli přináší vysoký komfort v přípravě teplé vody a vytápění pro jeho dům. Její využití zaručuje vysoké energetické potažmo finanční kýžené úspory, bezobslužný, ekologický a ekonomicky efektivní provoz, který ocení každý majitel tohoto kompletního a kompaktního systému.

 

Akumulační nádrž Regulus AkuPlast je první plastová tlaková akumulační nádrž na trhu, uložená v přesně tvarované tepelné izolaci z tvrzeného polyuretanu s omyvatelným odolným plastovým pláštěm. Tím jsou tepelné ztráty sníženy na minimum.

Obr. 5 – Akumulační nádrž Regulus Akuplast APZ – instalace do země
Obr. 5 – Akumulační nádrž Regulus Akuplast APZ – instalace do země

Akumulační nádrž je vyrobena ve variantně pro vnitřní a pro venkovní instalaci. Nádrž pro vnitřní instalaci označená AkuPlast AP je určena pro instalaci do technických místností a technických prostor v objektu. V případě, že tento technický prostor v domě neexistuje nebo je nedostatečný pro instalaci je možné zvolit akumulační nádrže označenou AkuPlast APZ v podzemním provedení. Tato nádrž se pak osadí pod zem v blízkosti domu a o jejím umístění bude svědčit pouze plastový poklop. Díky výborným izolačním vlastnostem budou tepelné ztráty akumulační nádoby výrazně nižší, než je tomu u standardních akumulačních nádrží. Plastové provedení nádrže garantuje i její dlouhou životnost (předpoklad 50 let při teplotě vody v nádrži 60 °C).

Nádrže jsou k dispozici v modelech pouze pro akumulaci otopné vody a v modelech s integrovanými výměníky pro přípravu teplé vody a připojení solárního systému. Do obou modelů je možné integrovat bivalentní zdroj v podobě elektrického topného tělesa pro případný dohřev vody.

Teplá voda pro domácnost je v tomto modelu nádrže s integrovanými výměníky tepla řešena průtokovým způsobem, není tedy třeba vodu skladovat v zásobníku a ta je vždy čerstvá, připravená k odběru. Průtokovou přípravou teplé vody je rovněž zabráněno i vzniku bakterií Legionella. Nerezový had teplé vody je veden průběžně celou akumulační nádrží a podchlazuje tak její spodní část. Tím jsou vytvořeny optimální podmínky pro provoz solárního systému.

Ohřev vody v nádrži je realizován přímo z plynového kotle, kotle na pevná paliva nebo tepelného čerpadla. Vybíjení nádrže je řešeno přímým odběrem vody do otopného systému, případně odběrem teplé vody pro domácnost.

Obr. 4 – Akumulační nádrže Regulus Akuplast, možnosti instalace

Čtyři vstupy/výstupy otopné vody – dva horní, prostřední a spodní se speciálním ukončením proti víření – umožňují řídit rozložení teplot v nádrži (stratifikaci) a tím zvyšovat účinnost obnovitelných zdrojů tepla – solárních kolektorů, tepelných čerpadel nebo moderních kondenzačních kotlů.

V případě Vašeho zájmu o tepelná čerpadla, solární systémy, akumulační nádrže a ventilační systémy s rekuperací tepla neváhejte navštívit naše webové stránky www.regulus.cz. Po vyplnění dotazníku na webových stránkách Vám tým našich techniků zdarma vypracuje návrh systému včetně cenové nabídky.

Regulus – úsporné řešení pro Vaše topení

www.regulus.cz


REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.

Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 140 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.