logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Změna systému vytápění plaveckého bazénu

Efektivní a ekologické řešení vytápění a ohřevu vody v plaveckém bazénu díky vynikající technologii tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON systému voda-voda WPF 66 a WPF 27 HT.

Projekt

Změna systému vytápění plaveckého bazénu. Původním řešením byla výměníková stanice připojená k tepelné síti města – zdroj Teplárna Trmice. Voda pro bazén byla odebírána z geotermálního vrtu o teplotě 32 °C, voda je v kvalitě vody pitné, proto může být s minimální úpravou napouštěna do bazénu. Předtím však musela být ochlazena na 26 °C, k čemuž se používala voda pitná z vodovodního řadu. Šedá voda byla pak o teplotě vyšší než 23 °C vypouštěna do kanalizace.

Použitá technologie: tepelné čerpadlo voda-voda WPF 66

Použitím tepelných čerpadel v režimu voda – voda došlo k zásadní změně koncepce zdroje. Původním řešením byla výměníková stanice připojená k tepelné síti města – zdroj Teplárna Trmice. Voda pro bazén byla odebírána z geotermálního vrtu o teplotě 32 °C, voda je v kvalitě vody pitné, proto může být s minimální úpravou napouštěna do bazénu. Předtím však musela být ochlazena na 26 °C, k čemuž se používala voda pitná z vodovodního řadu. Šedá voda byla pak o teplotě vyšší než 23 °C vypouštěna do kanalizace. Podobné řešení bylo před rekonstrukcí na veřejném bazénu města Děčína.
Prezentované řešení jednak ochlazuje zdrojovou vodu tepelnými čerpadly a dále rekuperuje teplo z vypouštěné šedé vody.

Tepelná čerpadla jsou zdrojem tepla pro vytápění, VZT, přípravu TV včetně chlazení při hygienické obměně vody v bazénech, a ohřev vody pro vířivky a dětské bazény s vyšší teplotou vody. Jediným primárním zdrojem tepla je voda z geotermálního vrtu, odbíraná v množství max. 54 m3/hod – viz projekt.

  • Osazeno je 8 tepelných čerpadel Stiebel Eltron WPF 66 (výkon v bodě B15/W60 je 85,1 kW) a 2 vysokoteplotní tepelná čerpadla WPF 27 HT (výkon v bodě B15/ W75 je 33,9 kW) především pro mimořádné požadavky a sanitaci systému přípravy TV.
  • Celkový instalovaný výkon je 919 kW.
  • Tepelná čerpadla pracují ve 3 nezávislých skupinách, 2× především jak zdroj tepla, 1x především jako rekuperace tepla ze šedé vody.
  • Úspora proti stávajícímu stavu (dálkové teplo a chlazení pitnou vodou) je 6 430 GJ za rok a 1 350 t CO2/rok.

Oceněný projekt

Instalaci vyhodnotila odborná porota v soutěži AVTČ jako Nejpřínosnější realizovaný projekt s tepelnými čerpadly v České republice v letech 2016–2017.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 28. února u příležitosti odborného veletrhu AQUATHERM 2018.


STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.