logo TZB-info

Reklama

Solární soustavy - rozdělení podle měrného průtoku teplonosné kapaliny kolektory

Reklama

následující text předchozí text
  • s nízkým průtokem - "low flow" soustavy, 10 až 15 l/(h.m2);
  • s vysokým průtokem - "high flow" soustavy, 50 až 75 l/(h.m2);
  • s proměnným průtokem - "matched flow", 10 až 75 l/(h.m2).

Soustavy s nízkým průtokem se navrhují především jako velkoplošné soustavy z důvodu úspory nákladů na potrubí a izolace a dále obecně v kombinaci se stratifikačními zásobníky. Při nízkém průtoku dochází k ohřátí teplonosné kapaliny v kolektorech o cca 30 až 50 K a využitelná teplota pro aplikaci je k dispozici již po jediném průchodu kapaliny kolektorem. V horní části stratifikačního zásobníku je potom i při nízké úrovni slunečního záření k dispozici část objemu o dostatečně vysoké teplotě, použitelná pro okamžitou spotřebu bez nutnosti dodatkového ohřevu (zvýšení solárního pokrytí oproti "high flow" soustavě). V dolní části stratifikačního zásobníku se až do konečného nabití udržuje nízká teplota, která vstupuje do kolektoru. Účinnost kolektoru, i přes vyšší výstupní teplotu, se tedy nezhoršuje. Podmínkou je však použití zásobníků s řízeným teplotním vrstvením, jinak se výhody "low flow" provozu znehodnocují.

Soustavy s vysokým průtokem jsou běžné především u maloplošných soustav pro rodinné domy. Vlivem vysokého průtoku dochází k ohřátí teplonosné kapaliny o 6 až 10 K. Zásobník nevyužívá výrazného vrstvení teplot a je nabíjen postupně celý objem současně (pomalý nárůst teploty v celém zásobníku).

Soustavy s proměnným průtokem se používají v kombinaci s pokročilou regulační strategií, která optimalizuje průtok solární soustavou pro zvýšení využitelnosti solárních zisků pro krytí potřeby tepla. Jednoduchá regulační strategie s proměnným průtokem je součástí i regulátorů maloplošných solárních soustav se dvěma solárními výměníky (horní, dolní). Otáčky oběhového čerpadla jsou řízeny tak, aby na výstupu z kolektoru byla dostatečně využitelná teplota ("low flow" režim), např. 60 °C, kterou je nabíjena horní část zásobníku tepla. Pokud soustava nedosahuje využitelné teploty, přechází soustava do "high flow" režimu a teplo je ukládáno do spodní části zásobníku.

následující text předchozí text
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.