logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Podpora výzkumu napříč obory

V polovině července se na půdě pražské fakulty architektury ČVUT uskutečnil seminář na téma Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Seminář byl organizován Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž.

Reklama

V úvodu celodenního semináře představila předsedkyně Technologické agentury ČR (TA ČR) Rut Bízková pořadatele, poděkovala všem zúčastněným a přivítala hlavního řečníka vedoucího oddělení státní podpory pro vědu a výzkum, inovace a risk kapitál Evropské komise Paola Cesariniho. Ten následně absolvoval dvě vystoupení. První příspěvek poskytl excelentní pohled odborníka na postup a stav přípravy nového rámce pro státní podporu pro nadcházející období, včetně obecného nařízení o blokových výjimkách. Druhá část vystoupení nabízela cenné příklady v praxi, jež mohou nejnovější rozhodnutí v oblasti výzkumu a vývoje znamenat.

Přednášky je možné zhlédnout na
http://www.tacr.cz/the_revision_of_the_State_aid_rules_for_RDI.ppt#355,9,Proposed changes to the GBER (2)
http://www.tacr.cz/Recent_enforcement_practice_under_the_RDI_Framework.ppt

Další neméně zajímavé přednášky a diskuse se týkaly hlavně konkrétních možností v českém prostředí. Ředitel odboru veřejné podpory ÚOHS Milan Bumbálek ve své prezentaci vysvětlil úlohu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci oblasti státní podpory a role zprostředkovatelů v oblasti pravidel pro státní podporu. Za odbor veřejné podpory vystoupila s prezentací Libuše Bílá, která objasnila pravidla státní podpory fungující v České republice a nové změny v nich. Na závěr si vzal slovo člen předsednictva TA ČR Martin Bunček s prezentací imaginárních příkladů špatné praxe v projektech výzkumu a vývoje.

Návštěvníci semináře se ovšem mohli seznámit i s dobrými příklady. Za všechny snad jeden z oblasti využití biomasy pomocí ekologicky šetrných postupů tzv. zelené chemie. Řeší jej od loňského roku Centrum kompetence pro výzkum biorafinací (BIORAF). Podle jejich výkladu směřuje stanovený cíl stručně řečeno k získání krmiv, doplňků stravy, hnojiv, biopolymerů a biopaliv vyšších generací z materiálů mikrobiálního, rostlinného a živočišného původu. Projektu podporovaného Technologickou agenturou ČR se účastní sedm subjektů. „Biorafinace, tedy proces získávání přidané hodnoty z organického materiálu, představuje jedinečný způsob, jak nahrazovat fosilní paliva, a tedy chovat ohled k životnímu prostředí. Na novinkách ve vývoji se v rámci příslušného centra kompetence (BIORAF), jehož cílem je využít celý objem biomasy, bude pracovat až do roku 2019,“ vysvětlují zástupci TA ČR.

Kolem projektu se soustředila tři akademická pracoviště (Ústav chemických procesů AV ČR, Botanický ústav AV ČR a VŠCHT v Praze) a čtyři soukromé firmy (RABBIT Trhový Štěpánov a.s., AGRA GROUP a.s., EcoFuel Laboratories s.r.o. a BRIKLIS s.r.o.). Unikátní propojení poznatků chemiků, biologů, technologů a chemických, strojních a zemědělských inženýrů proto otevírá kromě jiného možnosti, jak izolovat cenné látky (např. glukosamin, chondroitin či kyselinu hyaluronovou). Pro ověření schopnosti heterotrofního růstu (tedy růstu pomocí organických látek) se využívají mikroorganismy ze sbírky Botanického ústavu AV v Třeboni.

Další projekty je možné vidět na stránkách TA ČR www.tacr.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.