logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama
Odborné recenzované články

Regenerace domů /


   1  2  3  4  5   


Pokles únosnosti stavebních materiálů a staveb v důsledku nezvládnutí srážkových vod

28.12.2020 | prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.


Stabilizace a zpevnění klenbových konstrukcí historických objektů

21.12.2020 | prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Ing. Radek Zigler, Ph.D., doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.


Obnova historické obvodové zdi Obory Hvězda

24.8.2020 | doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., Ing. Denisa Boháčová


Nástroje revitalizace a rehabilitace brownfieldů

1.6.2020 | Ing. arch. Jiří Kugl


Vybrané problémy statickej analýzy panelových budov

13.4.2020 | Ing. Ivan Hollý, PhD., Ing. Iyad , Abrahoim. PhD.


Neodborné zásahy do nosných konštrukcií panelových budov

6.4.2020 | Ing. Ivan Hollý, PhD., Ing. Iyad , Abrahoim. PhD.


Pražská Invalidovna, ilustrační obrázek © yakub88 - Fotolia.com

Hodnocení konstrukcí památkových budov

24.2.2020 | prof. Ing. Milan Holický, Ph.D., DrSc.


Trvanlivost tradičních vápenných omítek versus vzlínající vlhkost

6.1.2020 | Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.


Metodika měření poruch panelových domů

30.12.2019 | doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Sabina Hüblová, Ing. Zuzana Oščatková, Mgr. Veronika Singrová


Věžové vodojemy – historie a stavebně technické průzkumy

23.12.2019 | doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Ing. Martin Vonka, Ph.D., Ing. Zuzana Rácová


Dopady opatrení hĺbkovej obnovy na spotrebu energie v bytovom dome

18.11.2019 | prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing. Roman Horečný


Záchranná oprava historického obytného domu

15.7.2019 | Ing. Jiří Strnad, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc.


Sanace nosného systému věžových částí objektu Trinity

10.6.2019 | doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Ing. Jan Nováček, Ing. Vladimír Paulička, Ing. Martin Benko


Inovativní metody sériových energetických rekonstrukcí obytných budov – příklady z Nizozemska

20.8.2018 | Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.


Svislé předepnutí fasádní zdi provedené z nekvalitního materiálu

30.7.2018 | doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Jiří Strnad, Ph.D.


Sanácia národnej kultúrnej pamiatky Jazdiarne v Topoľčiankach

23.7.2018 | doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., doc. Ing. Kristián Sógel, PhD.


Dřevo v historických konstrukcích

16.7.2018 | doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., Ing. Milan Šmak, Ph.D., doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D., Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.


© vipman4 - Fotolia.com

Energeticky vědomá rekonstrukce otopné soustavy

23.4.2018 | Ing. Karel Mrázek


Hodnocení panelové soustavy PS 61 v Plzni

12.3.2018 | Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.


© Fotolia.com

Rekonstrukce větracího systému bytového domu

5.3.2018 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.