logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2022: změna zákona o požární ochraně, garáže a elektroinstalace

Návštěvníky konference čekají témata legislativní i praktická. Přijďte si je osobně poslechnout do auly VŠB-TU v Ostravě 5. května 2022.

Reklama

Mezi témata konference patří

  • Změna zákona o požární ochraně (zákon č. 415/2021 Sb.)
  • Praktické zkušenosti z kategorizace staveb v požární bezpečnosti
  • Specializace autorizovaných osob v požární bezpečnosti staveb
  • Příprava vzdělávacích programů Specialistů v PBS pro ČKAIT

Dále zazní řada praktických přednášek, například:

  • Kabelové rozvody v požární bezpečnosti
  • Změny v kodexu norem PBS po vydání ČSN 73 0848, problematika garáží (ČSN 73 0838)
  • Elektromobilita, skladování baterií
  • Zařízení na snižování kyslíku v objektu
  • Využití statistických dat pro stanovení spotřeby hasiv v ČR

Zúčastněte se osobně 20. ročníku konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2022.

Program konference PBS

Přihlášku na konferenci je nutné odevzdat do 25. 4. 2022.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.