logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Pasivní požární ochrana staveb na mnoho způsobů

Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost 45 min, tl. nástřiku 40 mm. V takové tloušťce je protipožární omítka vyztužena ocelovým pletivem.
Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost 45 min, tl. nástřiku 40 mm. V takové tloušťce je protipožární omítka vyztužena ocelovým pletivem.

Požární bezpečnost patří mezi zásadní témata všech typů staveb, a to jak z pohledu aktivní, tak pasivní požární ochrany. Přesto jsou ale statistická čísla Hasičského sboru České republiky neúprosná a varující.

Pro ilustraci v roce 2020 hořelo v České republice v 6 502 budovách a stavbách, a to znamená 10% nárůst ve srovnání s rokem 2019. Přímé škody u budov a staveb přesáhly v témže roce 2,1 mld. Kč, což je opět o 33 % více než v roce předchozím. Ani v dlouhodobém horizontu nedochází ke zlepšení. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří nedbalost, neprokázaná zavinění a technická závada.

Pasivní požární ochrana je vlastně první z celé řady ochranných prvků, které brání především k nekontrolovatelnému šíření požáru, pokud k němu z nějakých příčin dojde. Problematice pasivní požární ochrany se věnuje firma Knauf již celou řadu let. Vyvíjí speciální materiály, které slouží k ochraně konstrukcí a členění požárních úseků. Tyto materiály jsou zahrnuty pod značkou FIREWIN.

To sice není úplná novinka, ale své místo mezi nimi zaujala od loňského roku také ucelená nabídka požárních ucpávek. Stěžejními produkty nadále zůstávají protipožární omítka Vermiplaster a sádrovláknitá deska Fireboard. A nutno dodat, že poptávka po těchto produktech, a hotové realizace rostou každým rokem.

Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost 45 min, tl. nástřiku 40 mm. V takové tloušťce je protipožární omítka vyztužena ocelovým pletivem.
Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost 45 min, tl. nástřiku 40 mm. V takové tloušťce je protipožární omítka vyztužena ocelovým pletivem.

Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost 45 min, tl. nástřiku 40 mm. V takové tloušťce je protipožární omítka vyztužena ocelovým pletivem.

Protipožární Omítka Vermiplaster až do 240 minut

Pomocí sádrové protipožární omítky Vermiplaster je možné velmi jednoduše a rychle provést nástřik, který slouží jako požární ochrana ocelových nosníků a stropů, spřažených stropů z trapézového plechu a betonu, dále železobetonových nosných i nenosných stěn, stropů, sloupů a nosníků a dokonce i železobetonových stropních dutinových panelů a ochrany uhlíkových lamel. Přitom tloušťka vrstvy omítky přímo ovlivňuje požární odolnost, která se pohybuje od 30 do 120 minut u ocelových konstrukcí, u železobetonových konstrukcí dokonce do 240 minut. Čím si omítka získala přízeň investorů a zpracovatelů? Je to především jednoduchost zpracování, protože omítka se realizuje prostřednictvím standardního omítací stroje PFT G4 nebo G5. Další podstatnou výhodou je schopnost aplikace a posléze ochrany složitých konstrukcí nejrůznějších tvarů, u kterých by byla jiná řešení velmi nákladná. S vědomím, že omítka velmi dobře drží na oceli i betonu, má investor k dispozici skutečně velmi účinný protipožární ochranný nástroj. Atraktivnost omítky zvedá i nízká hmotnost, která může sehrát roli u rekonstrukcí.

Podívejme se na konkrétní příklady. V současné době probíhá kompletní rekonstrukce budovy VŠCHT v pražských Dejvicích. V podkrovních místnostech bylo nutné ochránit před požárem uhlíkové lamely ve stropní konstrukci. Z toho důvodu firma UNIFAST z Brna zvolila nástřik sádrovou omítkou Knauf Vermiplaster a to v tloušťce 40 mm, která zaručuje v tomto konkrétním případě požární odolnost R45. K podobné realizaci došlo při řešení požární ochrany stropních ocelových nosníků u rekonstrukce činžovního domu na Praze 2 (ulice Jugoslávská). Často se z estetických důvodů provádí po nástřiku omítky designový podhled. Ne však v případě nedávno realizované rekonstrukce restaurace, kde omítka Knauf Vermiplaster plní kromě požární ochrany také pohledovou funkci, neboť její industriální charakter se do interiéru prostě hodil. Navíc je omítka barvena světlejším odstínem antracitové barvy, což navíc dodává interiéru moderní charakter a v kombinaci s přírodním dřevem působí elegantně.

Protipožární nástřik Knauf Vermiplaster je zdravotně nezávadný, proto ho lze směle a netradičně použít i v pohledových částech restaurace.
Protipožární nástřik Knauf Vermiplaster je zdravotně nezávadný, proto ho lze směle a netradičně použít i v pohledových částech restaurace.
Detail kontaktního obkladu ocelové konstrukce deskou Knauf Fireboard tl. 15 mm.
Detail kontaktního obkladu ocelové konstrukce deskou Knauf Fireboard tl. 15 mm.
Protipožární ochrana (R30) ocelových nosníků s Knauf Fireboard 15 mm. Výhodou desek Knauf Fireboard je, že se dají spojovat pomocí ocelových sponek do hrany a je tedy možné provést kontaktní obklad.
Protipožární ochrana (R30) ocelových nosníků s Knauf Fireboard 15 mm. Výhodou desek Knauf Fireboard je, že se dají spojovat pomocí ocelových sponek do hrany a je tedy možné provést kontaktní obklad.

Kde nestačí Knauf RED Piano, nastupuje Knauf Fireboard

V některých případech však investor omítku nemůže nebo nechce použít, a tak volí některou z protipožárních sádrokartonových desek – například Knauf RED Piano, anebo zcela výjimečnou sádrovláknitou desku Knauf Fireboard. Tato deska patří díky svým vlastnostem do nejvyšší třídy požární bezpečnosti A1. Požární odolnost této desky je dána jejím složením. Jádro desky tvoří vysoce zušlechtěná sádra kombinovaná skelnými vlákny. Také podélné hrany desky jsou opláštěny skelným rounem, což vede k tomu, že v případě požáru nedochází k porušení (popraskání) ani po úplném odpaření vody. Tvarově stabilní Knauf Fireboard odolává požáru po dobu 60 až 120 minut. Uplatňuje se především tam, kde nelze použít omítku Knauf Vermiplaster. Například k ochraně dřevěných nosníků v interiéru. To lze vidět také na příkladu realizace ochrany dřevěných stropních nosníků v interiéru restaurace nebo obchodní pasáže, kde bylo nutné zvýšit dodatečně požární bezpečnost stávající konstrukce. Deska Knauf Fireboard se často uplatňuje při stavbě speciálních požárně-ochranných konstrukcí, nebo u obkladů trapézových plechů, a jak již bylo dříve uvedeno, k přímému obkladu ocelových respektive dřevěných nosníků a podhledů bez izolace.

Z uvedených argumentů a referenčních realizací je zřejmé, že materiály kategorie pasivní požární ochrany značky Knauf uspokojí s přehledem všechny požadavky protipožární ochrany, která je a bude i nadále velmi důležitá.

www.knauf.cz


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.