logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Volba vhodné skladby podlahy v novostavbách či při rekonstrukcích

Ukázka realizace podlahy formou aplikace samonivelační stěrky
Ukázka realizace podlahy formou aplikace samonivelační stěrky

Protože v této věci neexistuje pouze jedno vhodné řešení, je potřeba opřít správnou volbu jednotlivých vrstev podlahy před finální pokládkou podlahových krytin o racionální posouzení stavu podlahy, nabízené možnosti a požadavky.

Realizace podkladní vrstvy podlahové konstrukce před pokládkou finální nášlapné vrstvy má dnes v podstatě tři základní směry. Tím prvním je možnost použití standardních cementových potěrů, které jsou velmi vhodné pro exteriéry a interiéry, a především v místech s vyšší vlhkostí. Kromě snadné zpracovatelnosti a poměru ceny a výkonu vynikají také vysokou pevností v tlaku i pevností v tahu za ohybu. Baumit nabízí v kategorii cementových potěrů na trhu hned několik kvalitních materiálů. Druhým směrem, kterým se může investor při realizaci podkladové vrstvy podlahy vydat, je aplikace samonivelačních litých sádrových potěrů Baumit Alpha. O tom, zda zvolit tento sádrový litý potěr, nebo cementový potěr, rozhoduje mimo jiné míra vlhkosti v interiéru. V případě vlhkých prostor je žádoucí zvolit výrobek na bázi cementu. Třetí možností pro dosažení dokonale rovné a kvalitní vrstvy před pokládkou podlahových krytin je sázka na některou ze samonivelačních stěrek z řady Baumit Nivello. Poslední dvě možnosti na následujících řádcích rozebereme podrobněji.

Baumit Alpha – osazení okrajové dilatace
Baumit Alpha – osazení okrajové dilatace
Baumit Alpha – okrajová dilatační páska
Baumit Alpha – okrajová dilatační páska
Baumit Alpha – použití hadicové vodováhy
Baumit Alpha – použití hadicové vodováhy

Baumit Alpha směřuje do suchých interiérů

Ucelená řada litých potěrů Baumit Alpha je tvořena na bázi síranu vápenatého a tyto produkty jsou vhodné pro vyšší zatížení jako plovoucí, oddělený nebo spojený potěr. Uplatnění naleznou především u větších podlahových výměrů a mezi jejich přednosti patří rozlivné vlastnosti, objemová stálost a bezproblémové strojní zpracování. V nabídce je možné objednat dvě verze z řady Baumit Alpha s označením 2000 nebo 3000. Rozdíl v těchto produktech je dán odlišným parametrem pevnosti v tlaku (20, resp. 30 MPa). Obě tyto směsi litého potěru pro interiérové prostory, které se vyrábějí několikastupňovou dehydratací sádrovce, však spojuje hned několik velmi užitečných vlastností. Vedle objemové stálosti, která zabraňuje prasklinám a deformacím, ocení realizační firma a potažmo investor také samonivelační efekt směsi, který urychluje práci a tím šetří čas i finance. Mezi obecné přednosti výrobku Baumit Alpha řadíme i absenci finálního broušení, neboť na povrchu nezůstává po vytvrdnutí žádný šlem. Pro svoji skvělou tepelnou vodivost je vhodný také u skladeb s podlahovým topením. Opomenout nelze ani fakt, že litý potěr Baumit Alpha v obou verzích je určen pro všechny druhy podlahových krytin.

Baumit Alpha – rozlivová zkouška
Baumit Alpha – rozlivová zkouška
Baumit Alpha – lití potěru
Baumit Alpha – lití potěru
Baumit Alpha – práce s vibrační latí
Baumit Alpha – práce s vibrační latí

Jak jsme již zmínili, ve skladbě podlahy rozlišujeme čtyři varianty řešení: spojený potěr, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr a vytápěný potěr. Každá varianta nabízí odlišné vlastnosti i technologické postupy. Například u spojeného potěru sjednocujeme vlastnosti podkladní podlahové konstrukce aplikací kontaktního můstku Baumit SuperPrimer (popř. Baumit Grund). Pokud není požadavek na zvýšenou neprůzvučnost podlahy, můžeme volit potěr na oddělovací vrstvě s pomocí speciální Baumit Separační PE fólie. Naopak pokud investor klade na podlahu nároky z pohledu akustiky a tepelné izolace, jeho volba by měla směřovat k tzv. plovoucímu potěru. Aplikaci podlahového izolantu v kombinaci se separační PE fólií může navíc někdy doplnit kročejová izolace. U vytápěného potěru se rovněž používá podlahový izolant, a to pod systémovou desku výrobce s umístěnými trubkami podlahového topení. Co však všechny zmíněné varianty potěrů spojuje, je použití Baumit Okrajové dilatační pásky jako příslušenství.

Baumit Alpha – práce s vibrační latí
Baumit Alpha – práce s vibrační latí
Baumit Alpha – provzdušnění ježatým válečkem
Baumit Alpha – provzdušnění ježatým válečkem
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – broušení podkladu
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – broušení podkladu

Při realizaci, kde používáme litý potěr Baumit Alpha, bychom měli důsledně dodržovat technologický postup, zejména v oblasti sjednocení stupně savosti základního povrchu a také podmínek pro kvalitní finální vyschnutí potěru. Velkou předností litého potěru Baumit Alpha je možnost strojní aplikace, a to hned dvěma způsoby. Vedle možnosti využití sila v kombinaci se směšovacím čerpadlem SMP FE 100 můžeme litý potěr použít ve spojení mixu pytlované varianty s vodou a strojního míchacího zařízení Duomix 2000. Za zmínku stojí rovněž možnost kompletního zapůjčení těchto technologií od techniků společnosti Baumit včetně odborné konzultace. Rovina, k níž se vztahuje hladina při lití potěru, se vymezí pomocí nivelačního přístroje, měřičské lati a úrovňových měrek nebo pomocí hadicové vodováhy. Po montáži okrajové dilatační pásky, případně položení tepelněizolačních desek u podlahového topení, již může dojít k aplikaci litého potěru Baumit Alpha do předem stanoveného prostoru. Při samotném rozlévání potěru v daném prostoru je potřeba dbát na jeho systematickou postupnost, aby se zabránilo přílišnému roztékání a tím i oddělování jemných částic od vody a přísad. Bezprostředně po rozlití směsi je třeba vrstvu homogenizovat a odvzdušnit. Pro tyto účely se používá ježatý odvzdušňovací válec nebo vibrační lať o vhodné šířce.

Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – fixace nestabilních prvků podlahy
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – fixace nestabilních prvků podlahy
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – osazení okrajové dilatační pásky
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – osazení okrajové dilatační pásky
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – spárování cementovou maltou
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – spárování cementovou maltou

Baumit Nivello zajistí dokonalou rovinnost

V některých případech (např. při pokládce lepeného vinylu) vyžaduje podlahová konstrukce s litým potěrem Baumit Alpha navíc další vrstvu tvořenou samonivelační stěrkou Baumit Nivello Quattro. Tuto stěrku lze rovněž využít v případě mírné regulace celkové výšky podlahy. Mezi zásadní přednosti samonivelačních stěrek patří především dosažení dokonalé rovinnosti, a to již u minimální tloušťky vrstvy. U některých typů nášlapných vrstev, jako jsou například velkoformátové dlažby či přesné povrchy typu PVC a vinylových podlah, je použití samonivelačních stěrek v podstatě předepsáno. Důvodem je jejich vynikající rozlivnost a stejně tak objemová stálost. Prémiovým produktem v této řadě je již zmíněná stěrka Baumit Nivello Quattro s velmi dobrou tepelnou vodivostí, vyráběná na bázi síranu vápenatého v kombinaci s dalšími pojivy, přísadami a pískem. Používá se k vyrovnání všech druhů cementových a litých potěrů v rozmezí tloušťky vrstvy již od 1 mm až do 25 mm.

Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – aplikace kontaktního můstku
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – aplikace kontaktního můstku
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – položení sklotextilní síťoviny
Příprava pro finální aplikaci Baumit Nivello 50 – položení sklotextilní síťoviny

Prémiovou řadu samonivelačních stěrek doplňují také výrobky Baumit Nivello 30Baumit Nivello 10. Obě zmíněné stěrky, které odlišuje předepsaná max. tloušťka 30, resp. 15 mm, jsou vyráběny na cementové bázi, což jim dává do vínku vyšší odolnost proti vlhkosti. Proto jsou ideálním řešením pro původní i nové betonové podlahy a rovněž pro všechny tradiční druhy nášlapných vrstev. Od roku 2021 se v nabídce společnosti Baumit objevil další výrobek s označením Baumit Nivello 50. Jak už sám název napovídá, tuto cementem zušlechtěnou samonivelační stěrku aplikujeme pro tloušťky v rozmezí 2–50 mm. Zásadní odlišností od předešlých dvou produktů je fakt, že je možné ji používat v exteriéru. Majitelé starších nemovitostí s dřevěnou podlahovou konstrukcí mohou navíc při rekonstrukci tuto stěrku použít přímo na původní dřevěný povrch.

Baumit Nivello 50 – aplikace stěrky
Baumit Nivello 50 – aplikace stěrky
Baumit Nivello 50 – provzdušnění ježatým válečkem
Baumit Nivello 50 – provzdušnění ježatým válečkem


Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.