logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Perfektní potěr bez KARI sítě

Lidé při konstrukci podlah kvalitu potěru a jeho výztuže moc neřeší. Potěr totiž není ve finále vidět a často bývá jednou z posledních prací při dokončování hrubé stavby. Pokud ovšem popraská, což se stane snadno, bývá jeho oprava časově i finančně náročná.

Aplikace výztužné mříže Vertex Grid v potěru zamezuje tvorbě prasklin během jeho vysychání, čímž zvyšuje jeho životnost. Oproti tradičním výztužným stavebním prvkům, jako třeba kari síť, je mříž lehká, snadno se s ní manipuluje a má lepší výsledky.

Další důležitou vlastností tohoto inovativního výrobku je vlastní manipulace s ním. V tomto ohledu převyšuje kovovou síť ve všech ohledech. Představme si krok za krok celý proces – nejen vlastní pokládku, ale všechny kroky s ní spojené.


„Už při prvním kroku, nákupu, se projeví kompaktnost výrobku Vertex Grid. Jedna role má 50 m2 a váží pouhých 7 kg. Pokud budeme uvažovat 2 patrový rodinný domek s plochou podlah cca 140 m2, tak je patrné, že stačí koupit pouhé 3 role. Ty si člověk odnese v pohodě sám a vejdou se mu i do kufru osobního auta.

A teď se podívejme na KARI síť. Velmi oblíbenou je varianta s oky 10 x 10 cm a 4 mm dráty. Ta se standardně prodává v panelech 2 x 3 m, které váží přibližně 12 kg. Pro pokrytí stejné plochy tudíž potřebujeme nakoupit 25 panelů a celková hmotnost železa je cca 300 kg. Jedná se o rozměrné panely, takže je třeba použít přípojný vozík a zajistit si pomoc při nakládce. O zvýšené námaze a času pro to potřebné ani nemluvě.

Podobný scenář probíhá i na stavbě, když je potřeba materiál složit. S výrobkem Vertex Grid je to otázka několika minut, s železem možná i hodin. Musíme také uvažovat o tom, že v domě mohou být již naštukované zdi, usazena okna, apod. Manipulace s velkými železnými panely je velmi komplikovaná – stačí jen pomyslet na vynášení do patra, točení se na schodišti, atd. V takovém případě na sebe nenechá poškození zdí kolem schodiště dlouho čekat. O možném pořezání řemeslníka ani nemluvě.

Samotná instalace výztuže opět přináší velké zjednodušení. Tkanina Vertex Grid je navinutá na roli, takže lze pouhým odmotáním pokrýt libovolně dlouhý, 1 m šíroký pás podlahy. Oproti tomu železné panely je potřeba usazovat jeden po druhém, takže je to opět fyzicky i časově náročnější.

Jednotlivé pásy Vertex Grid lze díky nízké hmotnosti snadno posouvat, přesnou délku jednoduše zakrátit nůžkami či nožem. To samé platí i snadnosti řezání otvorů pro potrubí či přizpůsobení se komplikovanějšímu tvaru zdí.

Podívejme se na stejný proces s železnou sítí. Většina řemeslníků standardně používá úhlovou brusku. To s sebou nese spoustu komplikací a rizik. Prvním problémem může být dostupnost elektřiny – rozvody po domě nejsou často ještě funkční, natáhnout prodlužovací kabel opět zabere čas navíc. Odlétávající jiskry mohou poničit skleněné plochy, atd.

Velkou výhodou tkaniny Vertex Grid je její samoustalovací schopnost v samonivelačních cementových potěrech. Výrobek není třeba podkládat distančními vložkami. Tkanina se po vylití potěru sama ustálí cca 15 mm od podkladní vrstvy. Díky tomu poskytuje správné vyztužovací vlastnosti.Tento jev jsme si sami ověřili na stavbách a byl i jednou z podmínek stavebního institutu CSTB při certifikačních zkouškách pro francouzský trh. Železnou mříž je třeba podkládat, aby nezůstala ležet na podkladní vrstvě.To znamená další časovou prodlevu.

Nesmíne ovšem ani zapomenout na fakt, že vlastní pokládkou potěru celý příběh pro řemeslníka nekončí. Je také potřeba po sobě uklidit. Vertex Grid lze opět jednoduše smotat do roličky a pohodlně odnést do auta. S železem musíme opět čelit stejným problémům jako při donášce.

Jednoduchost instalace a manipulace je velmi důležitým faktorem, nicméně každého asi zajímá, jak si na tom stojí Vertex Grid po funkční stránce. Nezavislé testy nám potvrdily, že po 28 dnech po instalaci (typický standardní čas zrání betonu) je podlaha s touto tkaninou podstatně méně popraskaná, než podlaha s kovovou výztuží. Předejít 100% smršťovacím prasklinám v normálních podmínkách takřka nejde, ale s použítím Vertex Grid lze dosáhnout jejich minimálního výskytu. Tkanina také poskytuje velmi dobré výztužné vlastnosti, což je především přínosné pro potěrové vrstvy umístěné na měkkém podkladu. Typickým příkladem může být podlahové topení. Špatně zvolená polystyrenová izolační vrstva může vést k nadměrnému namáhání potěru a jeho možnému prasknutí při zvýšené lokální zátěži (náraz, těžký nábytek, apod.).“
Výrobce má nezávislou certifikaci, že řešení ve formě mříže ze skelných vláken je plně srovnatelné s železem. „Unikátní vlastnosti naší mříže ověřil a certifikoval francouzský institut CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment), který je obdobou českého Výzkumného ústavu pozemních staveb. Mechanické vlastnosti sklovláknité výztuže zajistí stabilitu potěru i po jeho počátečním prasknutí. Mříž totiž umožní, aby potěr absorboval více deformační energie, než dojde k jeho kompletnímu prasknutí,“ říká Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti Saint-Gobain ADFORS CZ.

Novou technologii prověřil Saint-Gobain například při stavbě nákupního centra v Marseille, kde instaloval výztuž o celkové výměře 17 000 metrů čtverečných, tedy rozlohy srovnatelné s šesti patry pražské obchodní galerie Palladium. Zákazníky očekává výrobce také z oblasti, kde se pracuje se silným elektromagnetickým polem, jako jsou například trafostanice, oddělení CT (počítačová tomografie) v nemocnicích a jiná podobná zařízení, kde není vhodné užívání železných výztuží v podlahách.


SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
logo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Společnost ADFORS je předním výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě. Zaměřuje se na stavebnictví a průmyslové obory, kde nabízí řešení založená na kompletním portfoliu textilních technologií a technologií tužení s využitím sklovláknité ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.