logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Vyšel nový Profi tip fermacell k nátěrovým hmotám


© Fotolia.com

U všech uvedených značek nátěrových hmot seznamuje nový Profi tip s vhodnými základními a finálními nátěry i doporučeným způsobem jejich aplikace.

U všech uvedených značek nátěrových hmot seznamuje nový Profi tip s vhodnými základními a finálními nátěry i doporučeným způsobem jejich aplikace. Na přípravě Profi tipu spolupracovali pracovníci technického oddělení společnosti Fermacell s odpovědnými zástupci výrobců jednotlivých nátěrových hmot (Baumit, Český Caparol, HET, JUB a PPG Deco Czech).

Stupně kvality povrchu

V části věnované obecným zásadám je kromě jiného důležitá i kapitola věnovaná stupňům kvality povrchu tak, jak ji pojednává Směrnice 2.1 „Tmelení sádrovláknitých desek – Kvalita povrchu“, vydaná německým Spolkovým svazem výrobců sádry.
Tato směrnice pro projektanty i zhotovitele jednoznačně stanovuje čtyři stupně kvality, které mohou být dosaženy při praktickém provádění, a které lze přesně zakotvit do smluvních podmínek zakázky.

 • Stupeň kvality 1 (Q 1): Pro povrchy s minimálními optickými požadavky, které musí být přesto tmeleny z technických nebo stavebně-fyzikálních důvodů (např. těsnící fólie).
 • Stupeň kvality 2 (Q 2) (standardní tmelení): Povrchové plochy konstrukcí fermacell se provádějí ve stupni kvality 2 při následujících běžných požadavcích:
  • Tapety se střední a hrubou strukturou, např. také přetíratelné (rauhfaser) tapety.
  • Matné nátěry a nátěry s plnivem nanášené válečkem (disperzní nátěrové hmoty, tenkovrstvé omítky).
  Ve stupni kvality 2 nelze vyloučit, že místa spár budou viditelná, zvláště při dopadu bočního světla.
 • Stupeň kvality 3 (Q 3): Pro povrchové plochy, na které jsou kladeny vyšší než běžné požadavky. Kvalita povrchu musí být výslovně specifikována ve smluvní dokumentaci.
  Stupeň kvality 3 je vhodný pro následují-cí povrchové úpravy:
  • Tapety s jemnou strukturou.
  • Matné, nestrukturované nátěry.
  • Jemnozrnné omítky (zrnitost < 1,00mm), pokud jsou pro sádrovláknité desky fermacell vhodné.
  V bočním světle nelze zcela vyloučit nerovnosti, jako např. vystupující spáry, jejich viditelnost je ale menší než u stupně kvality Q 2. Rozdíly ve struktuře povrchu nesmějí být rozeznatelné.
 • Stupeň kvality 4 (Q 4): Pro dosažení nejvyšší kvality povrchu musí být sádrovláknité desky fermacellzásadně celoplošně vystěrkovány. Kvalita povrchu musí být výslovně specifikována ve smluvní dokumentaci.
  Stupeň kvality 4 je vhodný pro následující povrchové úpravy:
  • Hladké nebo jemně strukturovanépovrchy, např. leskle lakované plochy.
  • Kovové nebo vinylové tapety.
  • Vysoce kvalitní, hlazené štukové povrchy.
  Nerovnosti ve spárách nesmí být viditelné. Nelze však vyloučit rozdílné stínování vlivem drobných odchylek od celkové rovinnosti.

Zásadní informace ze směrnice jsou shrnuty v Profi-tipu Fermacell – Kvalita povrchu.

Techniky spárování

Fermacell poskytuje tři rozdílné techniky spárování – lepenou spáru, běžnou tmelenou spáru a tmelenou spáru desek s TB hranou. Je nutno respektovat rozdíly v provedení těchto variant spáry. Proto jsou stupně kvality popsány odděleně pro každou ze tří technik spárování. Základní informace pro provádění spár obsahuje také aktuální Návod na zpracování sádrovláknitých desek fermacell.


James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.