logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Rozdělovače Ivar CS pro podlahové vytápění IVARTRIO (III)

Správná volba rozdělovače podlahového vytápění velmi ovlivňuje komfort provozu a ovládání podlahového vytápění a má velký vliv na spokojenost investorů s topným systémem. Zónová regulace podlahového vytápění není žádný nadstandard, ale racionálně zdůvodněná nutnost.

Podle jakých kritérií zvolit vhodný typ rozdělovací sestavy pro podlahové topení?

Důležitým systémovým prvkem, o kterém by měl byt investor podrobně informován je volba typu rozdělovací sestavy.

Správná volba rozdělovače podlahového vytápění velmi ovlivňuje komfort provozu a ovládání podlahového vytápění a má velký vliv na spokojenost či nespokojenost investorůs topným systémem.

Požadované funkce rozdělovače se volí podle parametrů topné vody ze zdroje. Sofistikovanější zdroje, např. tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, dvouokruhové kotle a zdroje topné vody vybavené směšovacím ventilem a podobnými zařízeními nám volbu rozdělovací sestavy zjednodušují a také zlevňují.

Pokud topný zdroj produkuje vodu o předem definované teplotě pro účely výpočtových parametrů konkrétního podlahového topeni, pak volíme tzv. nesměšovanou rozdělovací sestavu typu IVAR.CS 553 VP.

Rozdělovač / sběrač: typ CS 553 VP

Rozdělovač / sběrač: typ CS 553 VP
Rozdělovač / sběrač: typ CS 553 VP

Rozdělovač topných okruhů typu CS 553 VP se používá pro podlahové vytápění s předem připravovanou teplotou vstupní vody např. pomocí třícestného směšovacího ventilu, tepelného čerpadla, kondenzačního kotle apod. Sestava je plně osazena měřícími a regulačními prvky, což je prvořadý předpoklad správné funkčnosti a ekonomiky provozu. Volitelným příslušenstvím mohou byt zejména elektrotermické hlavice pro dálkovou regulaci topných okruhů podlahového vytápění. Součástí dodávky je instalační skříň.

V případech, kdy zdroj topné vody není vybaven vhodnou regulací nebo směšovacím ventilem nebo v případě, že se jedná o propojení více zdrojů topné vody a v případech, že kombinujeme vysokoteplotní radiátorové topení s nízkoteplotním topením, pak jedinou volbou je sestava IVAR.UNIMIX, která je vybavena vlastním směšovacím ventilem, oběhovým čerpadlem a všemi potřebnými regulačními prvky.

Univerzální sestava UNIMIX

Univerzální sestava UNIMIX
Univerzální sestava UNIMIX

UNIMIX je kompaktní směšovací sestava pro podlahové topení s integrovaným třícestným směšovacím ventilem. Principiálně novým způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy podlahového topení, včetně kombinovaných. Unikátnost tohoto jedinečného řešení byla oceněna na mezinárodní výstavě Aquatherm 2008 Zlatou medailí. Jeho použití je nezbytné v situacích, kdy teplota vody produkovaná primárním zdrojem je z nějakého důvodu vyšší než teplota vody požadovaná pro nízkoteplotní podlahové topení.

Tato situace nastává zejména v případech, kdy potřebujeme souběžně provozovat v objektu radiátorové i podlahové topení s různými teplotními spády, nebo při využívání kombinovaných zdrojů otopné vody apod.

Unimix je plně vybaven všemi potřebnými měřícími a regulačními prvky pro nasazení ve všech typech podlahového topeni. Volitelné příslušenství dále zvyšuje komfort a ekonomiku provozu podlahového topení.


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.