logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Pasivní rodinný dům ANION s inovací zakládání pomocí izolačního zásypu z kameniva Liapor

Společnost Dům jedním tahem přichází na trh rodinných domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu s novým pasivním montovaným domem se základní konstrukcí z prefabrikovaných dílců z Liaporbetonu. Tento dům je prvním v řadě energeticky úsporných Domů jedním tahem řady Future Line a je určen pro moderní rodinu.

djt dumjednimtahem dům jedním tahem liapor lias vintířov lsm

Pasivní rodinný dům ANION splňuje požadavky kladené na pasivní domy dle TNI 73 0329 stanovující jednotný postup hodnocení rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle přílohy A ČSN 73 0540-2:2007.

Předností domu je mimo jiné v nalezení shody mezi potřebami a estetickým cítěním zákazníka představující dům typu bungalov a požadavky na pasivní standard.

Dispozice

Dům ANION s typovým dispozičním řešením 3+kk nebo 4+kk je řešen jako jednopodlažní. Hlavním vstupem se ze severu vchází do chodby, která zároveň tvoří zádveří a sousedí se vstupy do jednotlivých místností.

Všechny obytné místnosti jsou situovány k jižní fasádě, kde je počítáno s tepelnými zisky v zimních měsících. Zejména dětský pokoj (dětské pokoje) optimálně využívají denní světlo. Stropní konstrukce, která se nachází pouze nad cca 2/3 půdorysu domu, je tvořena prefabrikovanými stropními dílci. Podhled obytné kuchyně je tvořen betonovou střechou sestávající se z prefabrikovaných dílců. Tím byl vytvořen netypický vzdušný prostor.

Půdorys domu ANION Liapor Vintířov
Půdorys domu ANION

Obytnou kuchyní je umožněn přístup na terasu velkými francouzskými dveřmi. Koupelna je řešena atypicky – prosvětlená svým prosklením a umístěním k jižní fasádě. Posuvné dveře u technické místnosti umožňují maximální využití tohoto prostoru i pro skladovací účely.

Inovace zakládání

Dům jedním tahem v podstatě přichází se dvěma novinkami:
inovací stavby rodinného domu ANION a inovací zakládání, kterou je možno používat i u zakládání rodinných domů jiných konstrukcí.

Mimo celý systém domu ANION je zejména zajímavý inovativní systém založení objektu pomocí tepelně izolačního zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor, který mohou bez problémů realizovat i ostatní stavebníci a výrobci montovaných i zděných domů. Tímto dochází nejen k inovaci konstrukce rodinného domu, ale i k rozšíření trhu a inovaci v oblasti zakládání rodinných domů ostatních typů. Zásyp z Liaporu tvoří z hlediska tepelně technického ideální homogenní izolační vrstvu bez tepelných mostů a přináší tím úspory použitím menšího množství izolačního materiálu. Použitím vrstvy Liaporu na základových půdách typu písčitých a štěrkovitých hlín, štěrkovitého jílu (typy F1, F2, F3) dochází navíc k výraznému zlepšení základových poměrů.

Exteriér

Fasáda domu je navržena jako provětrávaná (alternativně kontaktní zateplovací systém), pokryta kompaktními probarvenými fasádními deskami. Ty umožňují velký výběr barevných odstínů. Tvořící spáry mezi dílci dávají budově charakteristický architektonický výraz. Výhodou je trvanlivost a omyvatelnost. Krytina je volena z titanzinkového falcovaného plechu, který opět umožňuje více barevných variant. Okna a dveře jsou dřevěná s možností volby odstínu.

Pasivní rodinný dům ANION Liapor Vintířov
Pasivní rodinný dům ANION
Pasivní rodinný dům ANION Liapor Vintířov
Pasivní rodinný dům ANION

Pasivní rodinný dům ANION Liapor Vintířov
Pasivní rodinný dům ANION
Pasivní rodinný dům ANION Liapor Vintířov
Pasivní rodinný dům ANION

Konstrukce

Optimalizovaná prefabrikovaná konstrukce z lehkého Liaporbetonu využívá jeho dobré mechanické vlastnosti v kombinaci s tepelně technickými vlastnostmi. Stropní konstrukce, která se nachází pouze nad cca 2/3 půdorysu domu, je tvořena prefabrikovanými stropními dílci. Tím, že je střecha složena z betonových dílců, je vytvořen ve zbývající cca 1/3 půdorysu větší netypický prostor obytné kuchyně.

Díky svým parametrům představuje tato konstrukce zajímavou alternativu pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Architektonické ztvárnění domu Anion také bourá předsudky z hlediska malé variability prefabrikovaných systémů. Užitné vlastnosti domu jsou samozřejmě vylepšeny, od životnosti masivní betonové konstrukce, zdravého vnitřního klimatu, po výhodné akumulační schopnosti Liaporbetonu.

Technologie vytápění

Snižování energetické náročnosti nekončí jen u zvyšování tepelných parametrů a vzduchotěsnosti konstrukcí. Dokonalé zvládnutí této části naráží na problém na straně uživatele – přívod vzduchu do objektu infiltrací je minimální, není zajištěno provětrání interiéru. Zhoršuje se vnitřní prostředí pro obyvatele. Také vhodné dimenzování zdroje tepla a systému vytápění je vzhledem k malým požadavkům náročnější, než by se mohlo zdát. Technologie vytápění a větrání navrhla renomovaná firma Atrea. Pro zajištění rozvodu tepla po objektu je v základní variantě navržen nucený oběh topné vody a konvenční teplovodní tělesa, dimenzována na velmi nízký spád topné vody (40/ 35 °C). V budoucnu je možné změnit zdroj tepla ze stávajícího elektrického kotle na úspornější – např. tepelné čerpadlo. Alternativa je plynový kondenzační kotel nebo akumulační zásobník. Pro zajištění vhodného mikroklimatu v prostoru na straně jedné a snížení spotřeby energie na provoz objektu na straně druhé je navržen systém řízeného rovnotlakého větrání s rekuperací tepla. Je možno volit ze dvou systémů s rekuperací tepla: teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací nebo oddělený systém vytápění větrání s rekuperací (např. klasická otopná soustava + větrací jednotka s rekuperací). Díky rekuperaci tepla je možné snížit provozní náklady o cca 1900 kWh/rok při spotřebě el. energie na provoz zařízení 170–200 kWh/a.

Technické údaje domu ANION
Konstrukcemasivní (z Liaporbetonu)
Zastavěná plocha104,34 m2
Užitná plocha92,49 m2
Vytápěný prostor259,21 m3
Obestavěný prostor441,56 m3
Měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI19,23 kWh/m2a

Více informací na www.dumjednimtahem.cz.
Kontaktujte nás na tel.: 352 324 426, e-mail: info@djt.cz


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.