logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

LED svítidla nové generace

V rámci programu komplexního využití energetických zdrojů k dosažení maximálních úspor se firma TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o. začala orientovat také na velmi efektivní úsporná řešení v oblasti LED osvětlení, jimiž se dosáhne nejvyššího efektu především v nepřetržitých průmyslových provozech.

Reklama

Výsledkem dlouhodobé spolupráce s renomovanými výrobci z Japonska, Číny, Německa a Polska je naše nová nabídka svítidel značky ALPHALIGHTING, která jsou osazena vysoce úspornými LED trubicemi nové generace produktové řady HIGH LINE. Při vývoji těchto svítidel se především vycházelo z praktických zkušeností nejvíce používaných typů svítidel v průmyslu a administrativě.

Svítidla ALPHALIGHTING, osazená LED trubicemi HIGH LINE, vynikají především svou dlouhou životností, spolehlivostí a především vysokými technickými parametry. Při vývoji těchto svítidel ALPHALIGHTING byly využity nejnovější technologické poznatky z oblasti vývoje LED čipů a konstrukcí svítidel pro LED zdroje. Naše svítidla vynikají především svým ojedinělým konstrukčním řešením jednotlivých prvků, kterými bylo dosaženo zvýšení celkové účinnosti svítidla.

Pravdivost našeho tvrzení dokazují již zrealizované projekty LED osvětlení u dvou největších výrobních fi rem v našem regionu AUSTIN DETONATOR s.r.o a TES VSETÍN s.r.o. Všechna kontrolní měření provedená u těchto zákazníků potvrdila skutečnost, že námi instalovaná svítidla ALPHALIGHTING jsou mnohem více jak plnohodnotnými náhradami klasických zářivkových těles. Konkurenční cena a ověření minimální energetické náročnosti LED svítidel v porovnání s klasickými zářivkovými svítidly jednoznačně potvrdily rychlou návratnost investic do LED osvětlení.

Všechny produktové řady svítidel Vám předvedeme v našem SHOWROOMU, v Jablůnce u Vsetína.

Naše služby:

  • BEZPLATNÉ zpracování výpočtu osvětlení v programu Dia Lux pro instalaci LED svítidel.
  • Návrh nejvhodnější technické varianty instalace LED svítidel na základě námi provedeného výpočtu osvětlení.
  • Vypracujeme ZDARMA vyhodnocení úspor při instalaci LED osvětlení ALPHALIGHTING v porovnání se stávajícími svítidly, případně projektem rekonstrukce osvětlení s klasickými zářivkovými nebo výbojkovými zdroji.
  • Nabízíme velmi dobré ceny přímo od dodavatele, čímž podstatně snižujeme dobu návratnosti Vašich investic.
  • Komplexní servis při instalaci LED svítidel a demontáži starých svítidel.
  • Vypracování projektové dokumentace na realizaci nové světelné instalace.
  • Realizaci rekonstrukce osvětlení „na klíč“.

V rámci komplexního řešení energetických úspor pro výrobní podniky si Vám dovolujeme nabídnout aplikaci vysoce efektivního řešení energeticky úsporných opatření ve Vaší společnosti a to instalací LED svítidel ALPHALIGHTING a našich solárních systémů ALPHASOL.

Pokud se rozhodnete uspořit nemalé finanční prostředky, které nyní investujete do energeticky neúsporných zařízení, pak naše společnost Vám nabídne řešení. Vaše volba pro naše výrobky je cestou do budoucnosti energetických úspor. Spokojenost našich zákazníků z prakticky realizovaných projektů je důkazem naší profesionality, kvality a korektnosti.


REFERENČNÍ PROJEKTY LED OSVĚTLENÍ ALPHALIGHTING

Mezi významné aplikace výrobků světelné techniky firmy Tempner Solar Systems s.r.o. se světelnými LED zdroji v současné době patří instalace osvětlení v průmyslových areálech společností Austin Detonator s.r.o. a TES VSETÍN s.r.o. ve Vsetíně. U těchto projektů byla provedena kontrolní měření technických parametrů instalovaných svítidel a výsledná měření skutečně potvrdila vysokou kvalitu dodávaných LED svítidel značky ALPHALIGHTING.

Všechna kontrolní měření provedená u těchto projektů potvrdila tu skutečnost, že námi instalovaná svítidla ALPHALIGHTING jsou mnohem více jak plnohodnotnými náhradami klasických zářivkových svítidel.

Popis realizovaných řešení a výpočet doby návratnosti:

1. Austin Detonator s.r.o. , Vsetín – Jasenice

Zadání a popis: Jednalo se o celkovou stavební rekonstrukci tří místností objektu č. 14 (skladů a pomocné dílny) o celkové ploše 209 m2, požadovaná osvětlenost skladů 300 lx, dílny 750 lx, výška osazení svítidel 5,1 m. Průměrná cena elektřiny v podniku byla 3,10 Kč/kWh, uvažovaná doba svícení 16 hod. denně v pracovní dny.

Detail instalovaného vestavného mřížkového svítidla typ RASTRA 104PP-1, 4 x 10 W
Detail instalovaného vestavného mřížkového svítidla typ RASTRA 104PP-1, 4 x 10 W

Podélné vysoce leštěné hliníkové lamely parabolického a příčného tvaru. Tato optika refl ektoru s vysokým efektem dopadu světelného paprsku byla speciálně vyvinuta pro použití LED trubic v tomto svítidle.

Dokončená instalace vestavného mřížkového svítidla typu RASTRA 104PP-1, 4 x 10 W do rastrových podhledů ve výšce 5,1 m. Místnost č. 1.

Původní projekt s navrhovanou instalací klasických zářivkových svítidel: Realizace projektu s LED svítidly ALPHALIGHTING:
Osvětlení pomocí zapuštěných mřížkových svítidel s leštěným reflektorem o výkonu 4 x 18 W osazenými zářivkami v celkovém počtu 60 ks svítidel. Uvažovaná doba životnosti zářivkových trubic je 8000 hodin. V realizovaném řešení byla použita adekvátní zapuštěná mřížková svítidla LED typu RASTRA PP-01 se speciálním parabolickým reflektorem o výkonu 4 x 10 W v celkovém počtu 60 ks svítidel s LED trubicemi produktové řady HIGH LINE. Uvažovaná doba životnosti LED trubic produktové řady HIGH LINE je 40 000 hodin.
Celkový příkon jednoho svítidla je 72 W. Celkový příkon jednoho svítidla je 40 W.
Provozní náklady 1 ks původně navrženého svítidla za rok:
0,072 kW x 16 hod. x 250 dní x 3,10 Kč = 893 Kč, při 60 ks svítidel 53 580 Kč
Provozní náklady 1 ks realizovaného svítidla za rok:
0,04 kW x 16 hod. x 250 dní x 3,10 Kč = 496 Kč, při 60 ks svítidel 29 760 Kč
CELKOVÁ ÚSPORA ROČNÍCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ZA ODBĚR
EL. ENERGIE PŘI POUŽITÍ LED SVÍTIDEL ALPHALIGHTING 23 820 Kč

Nárůst investičních nákladů při použití LED svítidel ALPHALIGHTING byl cca 60 000 Kč, z čehož vyplývá celková doba návratnosti cca 2,5 roku. Uvážíme-li další podstatný fakt a to čtyřnásobnou výměnu klasických zdrojů – trubic cca po 8000 hodinách provozu za dobu životnosti LED trubic HIGH LINE 40 000 hodin je možné dobu návratnosti investic počítat na 1 rok.


2. TES VSETÍN s.r.o. , Vsetín

Zadání a popis: Jednalo se o rekonstrukci elektroinstalace v jedné lodi objektu č. 9 při změně užívání objektu z původního skladu na výrobní plochu o celkové výměře 735 m2. Požadovaná osvětlenost výrobní plochy 500 lx, střední komunikační část 300 lx, výška osazení svítidel 3 m výroba, 4 m komunikace. Průměrná cena elektřiny v podniku byla 2,7 Kč/kWh, uvažovaná doba svícení 16 hod. denně v pracovní dny.


Detail svítidla – typ: HERMETIC 150/2 x 22 W

Instalace a osazení svítidel typ: HERMETIC 150/2 x 22 W

Původní projekt s navrhovanou instalací klasických zářivkových svítidel: Realizace projektu s LED svítidly ALPHALIGHTING:
Původní osvětlení pomocí prachotěsných svítidel 2 x 58 W bylo po nedávné rekonstrukci s osvětleností 300 lx v celkovém počtu 72 ks svítidel. Uvažovaná doba životnosti trubic 8000 hodin. Pro zvýšení požadované hodnoty osvětlenosti na výrobní ploše bylo navrženo rozšíření instalace o dalších 44 ks svítidel 2 x 58 W a jejich umístění v mezerách mezi stávajícími svítidly. Před zahájením realizace byla ještě zvážena možnost použití LED osvětlení v celé instalaci a po vyhodnocení doby návratnosti byla tato varianta také schválena. V realizovaném řešení byla použita nová adekvátní prachotěsná LED svítidla typu HERMETIC v počtu 44 ks a původní svítidla v počtu 72 ks byla upravena pro použití LED trubic. Uvažovaná doba životnosti trubic 40 000 hodin.
Celkový příkon jednoho svítidla je 116 W. Celkový příkon jednoho svítidla je 44 W.
Provozní náklady 1 ks původně navrženého svítidla za rok:
0,116 kW x 16 hod. x 250 dní x 2,70 Kč = 1253 Kč, při 116 ks svítidel 145 348 Kč
Provozní náklady 1 ks realizovaného svítidla za rok:
0,044 kW x 16 hod. x 250 dní x 2,70 Kč = 475,20 Kč, při 116 ks svítidel 55 123 Kč
CELKOVÁ ÚSPORA ROČNÍCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ZA ODBĚR
EL. ENERGIE PŘI POUŽITÍ LED SVÍTIDEL ALPHALIGHTING 90 225 Kč

Nárůst investičních nákladů při použití LED svítidel ALPHALIGHTING byl cca 230 000 Kč, z čehož vyplývá celková doba návratnosti cca 2,5 roku. Uvážíme-li další podstatný fakt a to čtyřnásobnou výměnu klasických zdrojů – trubic cca po 8000 hodinách provozuza dobu životnosti LED trubic HIGH LINE 40 000 hodin je možné dobu návratnosti investic počítat na 2 roky.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.