logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Test halogenových žárovek a kompaktních zářivek ve spolupráci s MF Dnes

V září 2009 nabylo účinnosti nové nařízení EU o postupném stahování klasických žárovek z trhu. Toto nařízení se v praxi uplatňuje postupně a v září 2011 se v praxi setkáme s další vlnou. Ty předchozí se týkaly všech matných žárovek a žárovek nad 75 W včetně.

Od září 2011 nás tedy potkala další vlna stahování obyčejných žárovek z trhu. Jelikož tentokrát se jednalo asi o nejpoužívanější typ 60W dá se očekávat velký zájem zákazníků o vhodnou a kvalitní náhradu.

Proto jsme se rozhodli, že po úspěšném testu kompaktních zářivek, který probíhal v roce 2008, provedeme test další. Jelikož však kompaktní zářivky někteří zákazníci pořád přijímají s jistou nevolí a předsudky, zařadili jsme tentokrát do testu i halogenové žárovky. Ty jsou tvarově shodné s klasickou žárovkou, ale mají o 30 % nižší spotřebu. Rovněž jejich pořizovací cena není tak vysoká. Zadání testu bylo jasně dané: Zjistit jak odpovídají údaje na obalu skutečným provozním hodnotám. Testovali jsme proto především životnost, skutečný příkon, počet spínacích cyklů a další.

Průběh testu halogenových žárovek

Testování probíhalo v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s. p., od prosince 2010 do května 2011. Do testu halogenek bylo zařazeno 6 halogenových žárovek od různých výrobců v cenové relaci od 45 do 99 korun. Celkem bylo od každého výrobce testováno 5 ks daného typu žárovek.

Celkové hodnocení jsme složili z těchto parametrů:

  • Životnost – hodiny (55 %) – zajímalo nás, zda žárovky vydrží svítit 2 000 hodin, jak výrobci deklarují. 70% podíl připadl na celkový počet odsvícených hodin, 30% podíl na to, zda žárovka vydržela svítit stanovený počet hodin nebo ne. Z 18 vzorků vydržely svítit 2 000 hodin jen dva.
  • Parametry po zahoření (25 %) – po 100 hodinách svícení jsme měřili, zda uváděné parametry na obalu odpovídají skutečnosti. 60% podíl mělo hodnocení světelného toku, 40% podíl hodnocení příkonu. Tuto zkoušku splnil na jedničku pouze jeden vzorek od Osram.
  • Životnost – cykly (20 %) – 12 světelných zdrojů bylo vystaveno 30 000 spínacím cyklům (60 s zapnuto, 180 s vypnuto). Většina zdrojů s touto zkouškou neměla problém.

Testování životnosti kompaktních zářivek

Kulový integrátor pro zkoušku světelného toku

Průběh testu kompaktních zářivek

Kompaktní zářivky jsme testovali rovněž v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s. p., a sice od prosince 2010 do září 2011. Do testu „úsporek“ bylo zařazeno 12 kompaktních zářivek od různých výrobců v cenové relaci od 34 do 299 korun. Celkem bylo od každého výrobce testováno 5 ks daného typu žárovky.
Celkové hodnocení jsme určili dle těchto parametrů:

  • Životnost – srovnání skutečné životnosti se štítkovou hodnotou (30 %) – zajímalo nás, zda zářivky vydrží svítit 6 000 hodin, což jsme si stanovili jako spodní hranici. Z 36 nevydrželo svítit 6 000 hodin 15 vzorků.
  • Měrný světelný výkon – srovnání štítkové a skutečné hodnoty (25 %) – měrný světelný výkon, tedy poměr světelného toku vůči příkonu, jsme porovnávali ze štítkových hodnot oproti naměřeným. Po 100 hodinách svícení jsme měřili, zda uváděné parametry na obalu odpovídají skutečnosti. Ze všech vzorků měl nižší poměr pouze jeden typ.
  • Světelný tok – (15 %) – známkovali jsme hodnotu světelného toku po 100 h, 2000 h a 6000 h provozu.
  • Doba náběhu – (15 %) – hodnotili jsme, jak rychle se kompaktní zářivky dokáží rozsvítit na 60 % svého světelného výkonu. Kromě 2 typů se všechny rozsvěcely do 1 minuty.
  • Počet spínacích cyklů – (10 %) – 24 světelných zdrojů bylo vystaveno 30 000 spínacím cyklům (60 s zapnuto, 180 s vypnuto).
  • Teplota chromatičnosti – zhodnocení barvy světla (5 %) – hodnotili jsme, jak moc se liší barva světla od barvy deklarované výrobcem. U většiny vzorků byly odchylky minimální.

Výsledky testu

S výsledky testu jste se mohli seznámit v září v deníku MF Dnes na webu www.energetickyporadce.cz a v Centru energetického poradenství PRE, kde máme minimálně až do konce roku 2011 testované typy vystaveny. O výběru vhodného typu pro vaší domácnost se zde zdarma můžete poradit s našimi poradci.

Závěr

Centrum energetického poradenství PRE věnuje problematice osvětlení zvýšenou pozornost a neustále za vás sleduje nejnovější trendy v této oblasti. Přijďte se k nám zdarma poradit nejenom o osvětlení.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1
Tel.: 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREenergo, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREenergo zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.