logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

DESÚ přináší nový rozměr výstavby pro Českou republiku

Nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) začal vykonávat agendu povolování klíčových dopravních a energetických staveb od 1. ledna 2024. Jeho účelem je nejen zrychlit a odborně zdokonalit proces povolování, ale také zajistit transparentnost a efektivitu ve stavebním řízení.

Reklama

Smyslem DESÚ je v případě specifických a náročných staveb soustředit výkon stavebních agend pod jeden státní úřad. To přináší větší specializaci, sdílení znalostí, zkušeností a kapacit,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Nově zřízený úřad má pravomoc rozhodovat jako první instance o strategických a rozsáhlejších liniových stavbách. Patří sem například výstavba dálnic, železnic, civilních leteckých zařízení, velkých elektráren s výkonem přesahujícím 100 MW, či stavby v oblasti jaderných zařízení či energetických přenosových soustav.

Aktivity úřadu budou také nápomocny místním samosprávám a hygienickým stanicím. Od samospráv totiž DESÚ přebírá nová vyvlastňovací řízení pro vyhrazené stavby, od krajských hygienických stanic potom posuzování ochrany veřejného zdraví u nově zahajovaných vyhrazených staveb. Navíc převezme některá probíhající řízení k vyhrazeným stavbám z minulého roku a dokončí je podle původních pravidel stavebního zákona.

Náš úřad se bude zabývat například povolením záměrů dostavby Pražského okruhu nebo dostavby dálnic D35 a D11, rozšiřování jaderné elektrárny Dukovany nebo povolením záměru modernizace železničního uzlu Česká Třebová či modernizace trati z Praha-Ruzyně do Kladna,“ říká ředitel DESÚ Martin Kozák.

Důležitou roli sehrává DESÚ jako odvolací správní orgán vyhrazených staveb proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury. Proti rozhodnutí DESÚ je možné se odvolat u Ministerstva dopravy v případě dopravních staveb nebo u Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti energetických staveb.

Dopravní a energetický stavební úřad byl ustaven s účinností od 1. července 2023 novelou stavebního zákona. Nahradil původně plánovaný Specializovaný a odvolací stavební úřad, který byl do 30. června loňského roku přímo řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Sídlí ve třech pobočkách, konkrétně v Praze, Plzni a Olomouci.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.