logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Bezdrátová zónová regulace vytápění IQRC – Magistrát města Prostějova

Cesta k úsporám bez nákladných rekonstrukcí. Přesně tak by šlo popsat volbu bezdrátové zónové regulace vytápění známé jako IQRC. Pro její využití se rozhodl i Magistrát města Prostějova. Dlouhodobá udržitelnost a snižování nákladů i dopadů na životní prostředí jsou zde prioritou. Právě systém IQRC dodaný firmou HDL Automation s.r.o. s ní dokonale ladí a současně jeho nasazení díky využití bezdrátových termostatických hlavic nevyžaduje žádné větší stavební úpravy, které by uvnitř historické budovy úřadu ani nebyly povoleny.

Centrální dohled i ovládání systému

Kromě zmíněných povinností splnil systém IQRC i mnohé další energetické požadavky. Klíčová je možnost individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech rozsáhlé budovy. Ta dovede zajistit vytápění pouze v obsazených kancelářích v pracovní době. Na regulaci lze dohlížet vzdáleně, což samozřejmě nevylučuje dočasné změny teploty prováděné pracovníky přímo v kancelářích. V místech objektu, kde se pohybuje veřejnost, je možné této manipulaci zamezit a předejít tak neoprávněným zásahům na termostatických hlavicích (TRV) pomocí speciálního krytu hlavice nebo uzamčením kláves regulátoru. Ve vybraných prostorách sociálního zařízení byla tato varianta využita a teploty jsou řízeny na základě hodnot uvedených v hygienické normě přes TRV hlavice. Díky centrálnímu ovládání se lze jednoduše přizpůsobit například i dočasné změně úředních hodin, aniž by servisní pracovník musel fyzicky na magistrát přijít a obcházet teplotně regulované místnosti.

Specifikace magistrátu

Úřad sídlí v historickém areálu, zástupci magistrátu proto uvítali možnost barevného sladění exponovaných prvků systému s dřevěným obložením interiéru historické budovy úřadu. Instalace bezdrátové zónové regulace vytápění IQRC probíhala ve dvou administrativních budovách.

První z nich se nachází v ulici Demelova, druhá je přímo radnicí města Prostějova. Obě se sestávají z desítek místností, rozsáhlých společenských prostor, zasedacích místností i reprezentativních míst. Požadavkem tedy bylo, aby každá budova disponovala svojí řídicí jednotkou. Počet regulačních jednotek zajišťujících bezdrátovou komunikaci mezi termostatickými hlavicemi a řídicí jednotkou přesáhl hranici stovky a samostatných termostatických hlavic bylo v rámci tohoto projektu využito téměř tři sta. Dále se v seznamu položek objevily snímače teploty, prodlužovače signálu a přes sto pevných hlavic s antivandal krytkami. Cena zakázky se pohybovala okolo 1,5 mil. Kč bez DPH.


Nečekaně snadná instalace

Instalaci systému IQRC lze shrnout do několika kroků. Výměna regulačních radiátorových ventilů, kvůli které je nutné vypustit, napustit a odvzdušnit otopný systém. Dále samotné osazení motorických a TRV hlavic na ventily. Osazení a elektrické zapojení prostorových regulátorů, prodlužovačů signálu a teplotních čidel. A nakonec naparametrování, oživení a otestování provozu celého systému pomocí software IQRC. Díky zmíněné bezdrátové metodě mizí nutnost interiérových úprav, stavební zásah je tak omezen na elektroinstalační práce z důvodu nutného přívodu 230 V k napájení regulačních jednotek. To je samozřejmě možné zajistit i z již instalovaných ovladačů osvětlení nebo zásuvek. Klíčovým faktorem doby instalace se tak stává množství hlavic, které je nutné vyměnit za bezdrátové. Doba instalace se vešla do vymezeného prázdninového období, které je charakteristické menším vytížením a samozřejmě i tím, že nezasahuje do topné sezóny.


Smysluplné využití technologií

Díky bezdrátové regulaci vytápění se Magistrát města Prostějova řadí mezi zodpovědné úřady, které budují Smart City s rozmyslem, prokazatelnými přínosy a nehledají pouze líbivá řešení k chlubení. Udržitelnost je značně abstraktní pojem, úspory jsou však hmatatelné a nezpochybnitelné. V případě města Prostějova výsledná čísla potvrdila zlepšení alokace tepla a snížení plýtvání, kdy úspory za topnou sezonu se pohybovaly u obou budov okolo 30 %. Nejinak tomu bylo i v řadě jiných areálů a budov, které bezdrátovou regulací vytápění již disponují – například 1. ZŠ Hořovice, Obchodní akademie Sereď, ZŠ Dr. Edvarda Beneše Čakovice, Ministerstvo školství Slovenské republiky nebo Nemocnice Vranov nad Topľou.

Radnice města Prostějov


Budova v ulici Demelova


Baseline DPP GJ je predikce spotřeby tepla zohledňující stav budovy. DPP GJ koriguje spotřebu tepla vzhledem k průběhu venkovní tepoty.
Vypočtená úspora nákladů na vytápění zohledňuje, jak stav budovy, tak i k průběh venkovní teploty.

www.iqrc.info, www.hdl-automation.czHDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje značky HDL, IQRC, MyMight, Enertex, smart:)things, Hoteza, Raysgem, Matrix. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov, systémovou elektroinstalací vytváří inteligentní budovy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.