logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Odhlučněná vnitřní kanalizace Skolan dB v budově Main Point Karlín

Systém Skolan dB představuje komplexní a moderní systém odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Je určen pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní kanalizace v budovách. Pro svoje výborné vlastnosti byl použit na mnohých významných a zajímavých budovách. Jednou z nich je administrativní budova Main Point Karlín.

Systém Skolan dB je vyráběn ze speciálně vyvinutého materiálu (minerálně zesílený PP, díky kterému je schopen tlumit hluk vznikající provozem kanalizačního systému. Jako zvukově izolační systém splňuje Skolan dB maximální požadavky zvýšené ochrany před hlukem (stupeň ochrany III) dle normy DIN 4109-10.

Unikátní materiálové složení propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Skolan dB vynikající akustické a mechanické vlastnosti. Hladina hluku naměřená pro systém Skolan dB dle DIN 4109 při objemovém průtoku 4 l/s je 17 dB. Tato hodnota řadí Skolan dB bezkonkurenčně do čela výčtu odhlučněných systémů vnitřní kanalizace na našem trhu.

Samozřejmosti pro Systém Skolan dB zůstává i vysoká teplotní (trvale 90 °C) a chemická (pH 2 až pH 12) odolnost. To vše podtrhuji již tradiční výhody plastových potrubních systémů, jako je jejich hydraulická hladkost, odolnost proti korozi, nízká hmotnost, snadná montáž.

Komponenty odhlučněného systému vnitřní kanalizace Skolan dB

V nabídce jsou potrubí a tvarovky v dimenzích DN 50, 75, 100, 125, 150 a nově také DN 200.

Díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem nachází uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku – budovy nemocnic, sanatorií, hotelů, lázní. Přidejme ještě kancelářské prostory, školní učebny a posluchárny, dále pak rodinné a bytové domy investorů požadujících vynikající užitné vlastnosti a kvalitu.

Zvuk a jeho šíření [1]

Podle místa vzniku a zejména podle způsobu přenosu okolím můžeme identifikovat dva základní typy šíření hluku. Prvním typem je hluk šířící se vzduchem a druhým typem je hluk, který se šíří hmotou. Podstatným rozdílem těchto dvou typů šíření zvuku je rychlost šíření. Rychlost zvuku přenášeného vzduchem závisí na atmosférických podmínkách a zejména na teplotě vzduchu. Při teplotě 25 °C je průměrná rychlost šířeného zvuku suchým vzduchem přibližně 346 m/s, destilovanou vodou o teplotě 25 °C se pak zvuk šíří přibližně rychlostí 1495 m/s a rychlost šíření pevnými materiály jako je sklo, ocel nebo hliník se pohybuje v rozmezí 5 000 až 6 000 m/s.


Šíření hluku vzduchem Litina (vlevo), Skolan dB (vpravo)


Šíření hluku vzduchem Litina (vlevo), Skolan dB (vpravo)

Hluk vznikající v systémech pro odvod odpadních vod uvnitř budov se šíří oběma zmíněnými způsoby přenosu zvuku. Šíření hluku vzduchem je způsobeno rychlostním průtokem odpadních vod uvnitř kanalizačního potrubí a rezonancí vzduchového sloupce uvnitř potrubí. Efektu rezonance vzduchového sloupce je využíváno u varhan či dechových nástrojů, nicméně v rezidenčních a dalších budovách jsou tyto doprovodné zvukové projevy nežádoucí. Zvuk vzniklý rezonancí zvukového sloupce má pak tendenci pronikat a šířit se stěnou potrubí a tím se přenášet na stavební konstrukci. Hluk, který se šíří hmotou, tedy stěnou potrubí, vzniká hlavně nárazy odpadní vody na stěnu potrubí, což se akusticky nejvíce projeví v místech prudkých změn směru toku odpadních vod například v kolenech, odbočkách nebo při průtoku do sběrného svislého potrubí.

Na schématech máte možnost vidět šíření zvuku tradičním potrubním materiálem – litinou ve srovnání s protihlukovým systémem Skolan dB, který se vyrábí ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu.

Samotné řešení odhlučnění vnitřní kanalizace v praxi ovšem závisí na mnoha faktorech, mezi které patří nejen materiál potrubí, ale také podoba a materiál instalačních objímek, vlastní koncepce kotvení potrubí, daný způsob provedení instalace kanalizace, prostorově dispoziční rozvržení potrubí nebo různé objemové průtoky vody. V současnosti jsou klasické materiály jako ocel nebo litina technologicky překonány a prakticky se již přestávají používat. Standardní polypropylen (známé HT potrubí) se zatím stále používá, ale přestává se instalovat u objektů rezidenčního charakteru či v případě nutnosti odhlučnění budovy.

Na místo těchto materiálů pak často nastupují moderní materiály na bázi různých molekulárních modifikací polypropylenu, jakým je právě zmíněný materiál systému Skolan dB.

Reference

Systém Skolan dB byl již úspěšně nainstalován v mnoha budovách po celé ČR. Za zmínku stojí například administrativní budova Main Point v pražském Karlíně, administrativní a obchodní centrum Amazon Court (Praha) bytový dům AOBD Pankrác (Praha), víceúčelový komplex CPI Center (Ústí n. L.), Poliklinika Budějovická (Praha).

Main Point Karlín

Kancelářskou budovu Main Point Karlín navrhl architektonický ateliér DaM. Na letošním mezinárodním realitním veletrhu Mipim v Cannes zvítězila v kategorii nejlepších loni dokončených administrativních projektů a stala se tak prvním českým projektem, který toto ocenění obdržel.

Budova MPK je zdaleka viditelnou dominantou. Objekt je situován v atraktivní lokalitě s výbornou dopravní dostupností a zároveň prakticky v centru Prahy. Originální administrativní budova Main Point Karlín představuje záměr developerské společnosti PSJ INVEST. Uživatelem budovy, která v sobě spojuje unikátní a výraznou architekturu a vysoce efektivní a komfortní vnitřní prostory, jsou společnosti skupiny Vienna Insurance Group – Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna.

Vzhledem k vysokým požadavkům investora na kvalitu a komfort poskytované finálním uživatelům byl pro systémy vnitřní gravitační kanalizace vybrán právě systém Skolan dB.

Administrativní centrum Main Point Karlín

V budově jsou využity moderní způsoby chlazení a větrání pomocí indukčních jednotek. Výjimečná je též fasáda, které dominují francouzská okna na celou výšku podlaží a mezi okny jsou osazeny 3D pilíře ze sklobetonu. Okna jsou otevíratelná ve všech částech budovy, jejím středem prochází atrium, které přivádí přirozené denní světlo i do vnitřních prostor. Budova v sobě kombinuje celou řadu prvků ohleduplných k životnímu prostředí. Například pro chlazení je využívána vltavská voda z proplachovacího kanálu, který pod budovou teče.

Nová dominanta Prahy 8 v deseti nadzemních podlažích nabízí 22 000 m2 variabilní pronajímatelné plochy a ve třech podzemních podlažích vzniklo 347 parkovacích míst.

Více informací o odhlučněném plastovém potrubním systém pro vnitřní gravitační kanalizaci Skolan dB získáte na stránkách www.wavin-osma.cz.

Literatura

  • [1] David Mitrenga: Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Skolan dB. Stavebnictví a interiér 19, 2011, č. 12, s. 34–35, www.stavebnictvi3000.cz/4069

Ostendorf - OSMA s.r.o.
logo Ostendorf - OSMA s.r.o.

Ostendorf - OSMA je největší český výrobce plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci. Svou rozsáhlou produkci se společnost snaží co nejvíce přiblížit především specialistům v oblasti inženýrských sítí a domovních instalací.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.