logo TZB-info

Plynové kondenzační kotle s regulací Lambda Pro Control

Přestavení zařízení na jiné druhy plynu v celé Evropě – pro tepelná zařízení firmy Viessmann žádný problém

V následujících letech bude kvalita plynu v evropských sítích zemního plynu kolísat častěji a výrazněji, než tomu bylo dosud. Firma Viessmann má jako jediný výrobce připraven kompletní program stacionárních a závěsných kondenzačních kotlů, které tuto výzvu bez problémů zvládnou – slouží k tomu samokalibrovací regulace spalování Lambda Pro Control. U zařízení bez regulace spalování mohou mít kolísání kvality plynu negativní dopad na bezpečnost provozu, efektivitu a emisní vlastnosti. Vzhledem k 13 milionům plynových kotlů v Německu, které jsou zčásti starší 20 let a nemají srovnatelnou regulaci spalování, zde existuje velký potenciál jejich výměny.

Rychlé střídání kvality plynu

Blížící se změny dodávek plynu urychlují především dva předpoklady:

 • Zaprvé je to plánované sjednocení dodávek plynu v evropských státech.
 • Zadruhé zpětná podpora z běžných zdrojů jako např. L-plyn z Holandska nebo Německa.

Jednotlivé státy – a částečně i Česká republika – mohou odebírat zemní plyn rozdílné kvality z různých zdrojů.

Jako jediný výrobce poskytuje firma Viessmann kompletní program plynových kondenzačních kotlů se samokalibrovací regulací spalování.
Jako jediný výrobce poskytuje firma Viessmann kompletní program plynových kondenzačních kotlů se samokalibrovací regulací spalování.

K zajištění dodávek plynu se regiony s L-plynem přestaví na H-plyn a plyn se bude do sítí napájet z nových částečně neobvyklých zdrojů. K nim patří například zkapalněný zemní plyn (LNG = liquified natural gas), břidlicový plyn, vodík vyrobený pomocí větrné a fotovoltaické elektřiny, syntetický metan (Power to Gas) i bioplyn upravený tak, aby byl kompatibilní s požadavky sítě.

Tyto plyny jsou svým složením a kalorickými vlastnostmi zčásti rozdílné, což s sebou přináší výrazně silnější výkyvy Wobbeho čísel. Například LNG má velmi vysoký obsah energie, což může vést u běžných zařízení k přetížení a způsobit tím škody na přístroji, a rovněž to může vést k vysokým emisím NO a CO. Naproti tomu bio zemní plyn má vyšší podíl CO a nižší obsah energie. To vede u plynových kotlů bez regulace spalování k problémům se zapalováním a výkyvům při provozu.

Wobbeho číslo

Wobbeho číslo je ukazatel kvality plynu a vypočítává se z obsahu tepla a relativní hustoty v poměru ke vzduchu:

W = H /vzorec
 

kde je

H
– výhřevnost, popř. spalné teplo
ρ dolní index plyn
– hustota paliva
ρ dolní index vzduch
– hustota vzduchu
 

Plyny se stejným Wobbeho číslem mají stejné vlastnosti spalování. Mohou se spalovat ve stejném hořáku, aniž by bylo nutné jim hořák speciálně přizpůsobovat.

Jistá budoucnost s regulací Lambda Pro Control

Lambda Pro Control rozpozná kolísání kvality plynu a ihned je také vyrovnává.
Lambda Pro Control rozpozná kolísání kvality plynu a ihned je také vyrovnává.

Pro nástěnné plynové kondenzační a kompaktní kotle Vitodens řady 200 a 300 (ve výkonech 1,9 až 150 kW) a pro kondenzační kotel Vitocrossal 300 (2,5 až 60 kW) nepředstavují tato kolísání žádný problém. Tyto kotle jsou vybaveny regulací spalování Lambda Pro Control, která průběžně měří kvalitu spalování, rozpoznává odchylky a vyrovnává je přizpůsobením směsi plynu/vzduchu. Spalování tak zůstává dlouhodobě stabilní při konstantně vysoké účinnosti a nízkých emisích. Proto jsou plynové kondenzační kotle s regulací spalování tak perspektivní – jsou zcela nezávislé na očekávaných změnách kvality plynu, ale zároveň i na změnách teploty vzduchu.

Jako čidlo využívá regulace spalování známou a osvědčenou ionizační elektrodu pro hlídání plamene (běžný bezpečnostní prvek u každého hlídání plamene). Ta neustále měří ionizační proud v plameni, což má přímý vliv na poměr plynu/vzduchu (vzduchový poměr Lambda) a tím na kvalitu spalování. Protože regulace spalování nepotřebuje další poruchové komponenty, nemusí se pro potřeby servisu připravovat ani žádné nové součástky.

Bez přídavných součástek: kvalitu spalování hlídá stávající ionizační elektroda.
Bez přídavných součástek: kvalitu spalování hlídá stávající ionizační elektroda.

Výhody pro obchodní partnery

 • Jednoduchá montáž, žádné nastavení spalování při uvedení do provozu
 • Při výměně mezi zemním plynem L a zemním plynem H není nutné přestavení zařízení
 • Žádné nové dodatečné součástky pro servis
 • Žádné speciální znalosti pro uvedení do provozu, servis a údržbu

Výhody pro provozovatele

 • Perspektivní i v případě změn v dodávkách plynu
 • Spolehlivý provoz i v případě kolísání kvality plynu
 • Konstantně vysoká efektivita snižuje spotřebu plynu
 • Trvale nízké emise na základě nejvyšší kvality spalování
 • Povinné intervaly pro prohlídky prováděné kominíkem jsou prodlouženy ze dvou na tři roky (např. v SRN)

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.