logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Systémová architektura EcoStruxure. Důvody proč integrovat řídicí systémy budov

EcoStruxure od Schneider Electric je otevřená systémová architektura pro řízení budov, která slouží jako chytrý integrátor kritických oblastí energetického managementu. „Sjednocuje monitorování, vytváření reportů i řízení energetické účinnosti a je plně kompatibilní se systémy třetích stran. Přínosy integrace tkví zejména ve znatelné úspoře provozních nákladů budov, přehlednosti a efektivitě. Důležitá je rovněž kompatibilita s trendy, které přináší internet věcí (IoT) a digitalizace,” shrnuje Jakub Jiříček ze Schneider Electric, specialista na energetický management budov. V závěru textu pak představuje klíčové prvky integrace.

Energetické úspory a prevence poruch

Součinnost jednotlivých systémů se projeví v úspoře provozních nákladů a prodloužení životnosti jednotlivých součástí systému. Jako konkrétní příklad je možné uvést kancelář, v níž je řízení osvětlení a stínicí techniky řešeno pomocí systému KNX. Teplota a kvalita vzduchu jsou centrálně regulovány a dodávány pro všechny místnosti v budově za pomoci systému řešení EcoStruxure Building. Lokální požadavek na teplotu a kvalitu vzduchu je řešen pomocí tzv. IRC (Individual Room Control), který nabízí systém KNX i EcoStruxure Building.

V případě slunečného počasí může podle specialisty Schneider Electric Jakuba Jiříčka docházet k přehřívání budovy, a tedy ke zvýšeným nárokům na její chlazení. „Koordinací řízení žaluzií a klimatizace lze přehřívání omezit a tím zlepšit hospodárnost provozu budovy a omezit opotřebení zařízení. Sledování spotřeby energie nebo dalších veličin ale může odhalit i nastávající poruchu. Neobvyklý výkyv hodnot bude signalizován na oddělení údržby. V případě použití analytického cloudového nástroje bude údržba informována o pravděpodobné blížící se závadě a bude navržen další postup.

Zhodnocení budov pomocí jednotného nástroje

Propojitelnost systémů umožňuje jednotný sběr dat, který je potřebný například pro potřeby vizualizace. Údaje jsou dostupné v jednotném softwarovém prostředí, což usnadní a zpřehlední práci pro facility management. Jednotný řídicí systém založený na architektuře EcoStruxure v konečném důsledku přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy při zachování plné funkčnosti a komfortu pro její uživatele. Energeticky úsporné budovy se zhodnocují díky vyššímu standardu bezpečnosti a ochrany zdraví osob, zajištění shody s legislativou energetické náročnosti budov, dále kvůli nižším provozním nákladům, zařízením v informačních systémech pro monitorování energií, ale také pro možnost získání pobídek z programů energetických úspor.
PŘEDSTAVENÍ KLÍČOVÝCH PRVKŮ INTEGRACE

  • spaceLYnk je logický kontrolér, který vzájemně propojuje několik standardizovaných rozhraní a protokolů pro automatizaci budov do jednoho uceleného řešení. Kontrolér je primárně postaven na otevřeném protokolu KNX. S pomocí KNX kompatibilních zařízení umožňuje obsluze jednoduše a komfortně ovládat a sledovat např. osvětlení, stínění nebo tepelný komfort v budově.
  • SmartX automat AS-P je výkonné zařízení, které může pracovat jako samostatná jednotka řešení EcoStruxure Building, ale také řídit I/O moduly a monitorovat a spravovat další zařízení na sběrnici. V případě malých instalací vestavěný Automation Server funguje jako stand-alone jednotka, která je propojena jen s několika svými I/O moduly. Ve středních a velkých instalacích je funkcionalita distribuována na více Automation Serverů, které komunikují pomocí TCP/IP.
  • Com’X 510 poskytuje koncovému uživateli okamžitý pohled na spotřebu energie v celém objektu. Je to energetický webový server, který sbírá a ukládá údaje o spotřebě energie až ze 64 periferních zařízení, připojených k provozní síti Ethernet TCP/IP nebo síti sériové linky Modbus. Obsahuje vestavěné digitální a analogové vstupy. Provozní zařízení zahrnují měřiče PowerLogic pro měření výkonu a energie, jističe Masterpact nebo Compact pro jištění a měření, jisticí přístroje Acti 9, měřiče, dálkově ovládané spínací přístroje, měřiče spotřeby vody, vzduchu, plynu, elektřiny a páry od specializovaných výrobců, které generují impulsy podle, snímače parametrů prostředí, jako jsou například hodnoty teploty, vlhkosti a obsahu CO2 v budově, které poskytují analogové informace.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
logo Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.