logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Siemens a IBM vytvořili společně novou generaci cloudového řešení pro energetické řízení budov

Divize Siemens Buildings Technologies a IBM představily cloudové řešení, které propojuje odborné znalosti společnosti Siemens v oblasti řízení budov a řešení IBM Internet of Things (IoT), a to za účelem maximalizovat potenciál, který představují propojené stavební objekty a data, která vytvářejí. Díky tomu mohou vlastníci korporátních nemovitostí napříč průmyslovými odvětvími zlepšit obchodní výsledky a plnit cíle v oblasti energetické účinnosti.

  • Cloudová platforma pro řízení budov integruje správu podnikového majetku a technologie analýzy dat a pomáhá tak naplňovat cíle udržitelného rozvoje
  • Spolupráce s obchodní jednotkou IBM Watson Internet of Things, prezentovaná na IBM InterConnect 2016, transformuje výkonnost na poli nemovitostí

Inteligence budov se vyvíjí zejména díky nově vznikajícím technologiím v cloud-computing, analýze dat a inteligentnímu provoznímu zařízení. Tento rozvoj představuje příležitost, jak změnit reality takovým způsobem, aby se aktivně podílely na obchodním úspěchu společností. Představené řešení Siemens a IBM odpovídá na tuto výzvu zavedením větší transparentnosti a flexibility do rozhodovacího procesu a tím, že zároveň umožňuje větší účinnost a úsporu nákladů, které mají dopad na hospodářský výsledek.

Společnost Siemens integruje software obchodní jednotky IBM Watson IoT, a to včetně analýzy a správy majetku, do své cloudové platformy pro správu energie a udržitelného rozvoje Navigator. Tato kombinace přináší zákazníkům v korporátních realitách řadu výhod:

  • Vlastníci a provozovatelé korporátních nemovitostí mohou nyní v platformě Navigator propojit interní a externí data pro hodnocení výkonnosti budov a plánování provozního rozpočtu.
  • Na odhalování a diagnostiku chyb lze aplikovat predikativní analytiku, takže případné problémy lze řešit předtím, než se cokoli stane.
  • Rozpoznání a analýza textu za účelem validace účtů za energii dokáže identifikovat fakturační chyby a zvýšit kvalitu dat.
  • Mobilní aplikace umožní energetické audity a vytváření auditových zpráv odkudkoli.

„Ze všech softwarových řešení, která mají dnes vlastníci korporátního majetku k dispozici, neumožňuje žádné takovou integraci řešení pro optimalizaci budov v rámci jediného poskytovatele, jako u společnosti Siemens,“ vysvětluje Matthias Rebellius, výkonný ředitel divize Siemens Building Technologies. „Díky spojení naší platformy Navigator se softwarem IBM můžeme skloubit odborné znalosti Siemensu v oblasti optimalizace energie a výkonu budov se systémy IBM pro správu nemovitostí a majetku a vytvořit tak bezkonkurenční kombinaci, která dramaticky zvýší produktivitu budov,“ dodává.

Platforma Siemens Navigator představuje flexibilně nastavitelný balíček služeb, které umožňují efektivnější a účinnější monitoring výkonu budov, energetické náročnosti a spotřeby v rámci jedné budovy, kampusu nebo celého portfolia nemovitostí.

Díky technologiím IBM IoT, integrovaným do nové platformy Navigator, mohou zákazníci pracovat v uživatelsky příjemném prostředí a těžit z pokročilých analytických řešení i z možnosti zpracovávat větší objemy dat ze svého portfolia nemovitostí.

Platformu Navigator lze navíc integrovat s jakýmkoli systémem, včetně systému pro správu budov Siemens Desigo CC, a technologiemi třetích stran.

Nová funkce platformy Navigator bude postupně od letošního roku uváděna na trh v podobě balíčků, s termínem vydání v květnu a v říjnu.

„Propojené ‘věci’ – vše od nemocničních lůžek, železničních tratí, automobilů, budov a dalších – vytváří ohromné množství dat, která lze analyzovat a rychle tak získávat přehled a využít jej k akci,“ říká Harriet Green, generální ředitel Watson IoT, Education & Commerce, IBM a pokračuje: „Siemens a IBM spojují dohromady hluboké znalosti o nových možnostech efektivity pro inteligentnější budovy spolu s výhodami cloudových řešení IoT pro přeměnu jak podnikání, tak i celé společnosti.“

Sektor korporátních nemovitostí se výhodami takto pokročilé analýzy dat prozatím zabývá jen povrchně. Provozní náklady přitom tvoří 71 % celkových nákladů z vlastnictví budov a nemovitosti jsou u velkých organizací často druhou největší položkou nákladů. Vlastníci a provozovatelé mohou nyní v průběhu celého životního cyklu jejich realitního majetku integrovat řešení pro předpověď trendů energetické účinnosti a včasné řešení problémů s dostupností zařízení tak, aby byl provoz budov co nejspolehlivější, nejrentabilnější a nejudržitelnější.

Společnost Siemens nadále významně investuje do digitalizace a vyvinula platformu Sinalytics pro pokročilou predikativní analýzu dat napříč různými odvětvími. Siemens Building Technologies kombinuje svá analytická řešení a softwarové nástroje IBM pro vytvoření nové generace softwarové platformy pro správu energie a udržitelného rozvoje – Navigator na bázi Sinalytics.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.