logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Wienerberger Heimo Scheuchem

Přinášíme rozhovor s generálním ředitelem společnosti Wienerberger AG Heimo Scheuchem nejen na téma soutěže Wienerberger Brick Award 2012 (Cena společnosti Wienerberger za použití cihly v architektuře 2012).

Dr. Heimo Scheuch, narozen v roce 1966, ženatý

Po ukončení studia práv na universitách ve Vídni a Paříži a po studiu na Vienna University of Economics and Business Administration (Ekonomicko-správní Universita ve Vídni) a Ecole Superieure de Commerce de Paris zahájil Heimo Scheuch kariéru v oblasti firemních financí v právní firmě Shook, Hardy & Bacon se sídlem v Miláně a Londýně jako specialista na firemní finance. V roce 1996 nastoupil do společnosti Wienerberger AG jako asistent správní rady. V roce 1997 přešel do vrcholového vedení společnosti Terca Bricks v Belgii a v roce 1999 se stal jejím generálním ředitelem. Od května 2001 je Heimo Scheuch členem správní rady a v srpnu 2009 byl dozorčí radou jmenován generálním ředitelem Wienerberger AG.

Pane Scheuchu, cena Wienerberger Brick Award se letos uděluje po páté. Co pro Vás toto výročí znamená?
Pro nás je to příběh úspěchu, který začal v roce 2004. Od té doby každé dva roky oceňujeme nejkreativnější a novátorskou cihlovou architekturu z celého světa. Tento rok je udělení Wienerberger Brick Award spojeno s částkou 27 000 eur. Víme, že během let si naše cena získala ve světě architektury určité renomé.
Jak se to projevuje?
Počet přihlášek od roku 2004 trvale roste a neustále dostáváme žádosti s otázkami, jak je možno se soutěže zúčastnit. Také si vzpomínám, jak jeden architekt prohlásil, že vítězové Brick Award jsou v dobré společnosti poté, co Peter Zumthor, vítěz z roku 2008, vyhrál Pritzker Prize. To znamená, že jdeme správným směrem.
Jak byste charakterizoval hlavní smysl soutěže Wienerberger Brick Award?
Naším cílem bylo a je prokazovat, že cihla je moderní a neuvěřitelně všestranný stavební materiál. Zároveň chceme lidem, kteří se zajímají o architekturu, a stejně tak odborníkům poskytovat přehled o současném vývoji a trendech v mezinárodní cihlové architektuře. Tyto trendy dokazují, jak pozoruhodná je šíře a rozmanitost využití cihly. I my, kteří s cihlou pracujeme dennodenně, jsme neustále překvapováni a fascinováni obrovskou obratností a fortelem, s jakými je navrhováno a realizováno mnoho staveb tak, aby odrážely a splňovaly regionální architektonické požadavky.

Brick Award
Kolik prací se do soutěže přihlásilo?
Počet přihlášených prací a zastoupených zemí znovu vzrostl, navzdory ekonomické situaci ve stavebním sektoru, i když v procentech je tento nárůst nižší než v předešlých letech. Na udělení Wienerberger Brick Award 2012 bylo celkem nominováno 50 projektů z pěti kontinentů, a to přibližně z 300 přihlášených prací.
Jak byste našim čtenářům přiblížil proces přihlašování prací do soutěže?
Projekty se k nám dostávají výhradně prostřednictvím mezinárodních a nezávislých odborných kritiků a publicistů píšících o architektuře. Architekti vzbudí zájem těchto expertů svým vynikajícím použitím cihel a hlíny jako stavebního materiálu, a ti pak jejich stavby zpřístupní širší veřejnosti. Mohou mezi nimi být muzea stejně jako průmyslové budovy, rodinné domy, veřejné budovy nebo revitalizované historické stavby. Jedinou podmínkou je, že při stavbě byly použity cihlové nebo hliněné materiály. Ať už jde o klasické pálené tvárnice, obkládací cihly, střešní tašky nebo dlažební kostky, omítnuté nebo prosté, vnitřní nebo venkovní. Jediným kritériem je, aby to byla cihla.
Jak si naši čtenáři mohou představit proces výběru?
V další fázi skupina expertů vybere kandidáty a vítěze soutěže. Mezi rozhodující kritéria patří – vedle inovačního architektonického návrhu vnější stavby a použití cihly jako materiálu – také funkčnost budovy, energetická úspornost a udržitelnost.Kdo jsou tito odborníci? V porotě zasedají vynikající osobnosti na poli architektury mezinárodního významu: praktikující architekti, univerzitní profesoři nebo kritici. Wienerberger samozřejmě nemá v porotě žádná hlasovací práva.
Společnost Wienerberger nejenom že oceňuje nejnápaditější projekty nedávné doby, ale věnuje také zvláštní pozornost procesu jejich tvorby v doprovodné publikaci „Brick” („Cihla“). Proč jste se rozhodli vydávat tuto knihu?
Ceremoniál vyhlašování cen je vždy slavnostní událost, která vzdá hold vítězům soutěže, ale ve skutečnosti trvá jen okamžik. Vydáváním bohatě vypravené publikace „Brick” jsme zvolili trvalou formu prezentace, která pomáhá neustále zdůrazňovat význam vítězných projektů a nominací. Zároveň tato publikace představuje možnost ukázat, jak inovačním materiálem – od pálených tvárnic přes střešní tašky až po dlažební kostky – může být cihla v dnešní architektuře.
Na co se čtenáři mohou těšit v knize „Brick'12”?
Vedle vítězných staveb kniha představí všechny další cihlové stavby, které se dostaly do užšího kola nominací. Díky mnoha vynikajícím publicistům, kteří se zabývají architekturou v mezinárodním měřítku a z nichž mnozí tyto inovační projekty osobně navštívili a napsali o nich, získává čtenář úplný obraz včetně zajímavých detailů. V našem časopise Brick+, který tento rok poprvé naleznete v druhé části knihy, dáváme prostor k vyjádření osobnostem architektury jako je Sir David Chipperfield, laureát Nobelovy ceny Elfriede Jelinek nebo mladým architektům nové generace. Tolik můžeme prozradit: tematický záběr letošního vydání je velmi široký.
Bude se za dva roky opět konat soutěž Wienerberger Brick Award?
Ano, za dva roky se opět bude udělovat cena Wienerberger Brick Award. Mezitím počkáme a necháme se překvapit inovačním potenciálem mezinárodních architektů, instalačních odborníků a klientů v použití cihel jako stavebního materiálu.
Wienerberger již dnes nenabízí pouze cihly a hliněné výrobky, jak o tom svědčí nedávné převzetí společnosti Pipelife Jaké úvahy vedly k této akvizici? Bude Wienerberger růst také v oblasti služeb?
(Pozn.: Pipelife je největší výrobce plastových potrubních systémů v Evropě). Pro mě představuje celé převzetí Pipelife obrovský úspěch v našem strategickém úsilí rozšířit hlavní činnosti Wienerberger Group. My se pokládáme za dodavatele řešení stavebních materiálu orientovaných na budoucnost, nehledě na typ materiálu. Zároveň samozřejmě také nabízíme služby jako je technické poradenství na místě. Naše zaměstnance najdete v ateliéru architekta, u pokrývače a na staveništi, kde také nabízíme praktické školení pro lidi, kteří přímo pracují s naším produktem. V tomto digitálním věku je samozřejmost, že také vyvíjíme plánovací a vizualizační software. Například program, který provádí složité statistické výpočty pro konstrukce s odolností proti zemětřesení – s odpovídajícími tvárnicemi, které pro stavbu samozřejmě dodáme taky.
Můžete nám uvést nějaký příklad inovace ve společnosti Wienerberger?
Naší nejnovější inovací v oblasti energeticky úsporné konstrukce je pálená tvárnice vyplněná minerální vlnou, nebo ještě spíše perlitem (pozn.: izolační materiál vyrobený ze sopečné horniny) – jedná se o pevnou a ekologickou alternativu izolačního materiálu, která již nevyžaduje použití dodatečné tepelné izolace, např. polystyrénu, který je vedle ní zastaralý. Nebo systém Dryfix: jde o námi vyvinutý proces, který umožňuje stavět cihlové zdi i za teplot do 4 stupňů pod nulou.
V roce 2012 všichni mluví o udržitelnosti. Jak se společnosti Wienerberger daří provozovat své činnosti udržitelným způsobem?
Tímto tématem se intenzivně zabýváme a v naší organizaci je pevně zakotveno. Kromě našeho ředitele pro řízení udržitelnosti máme v každé z našich 27 národních dceřiných společností pracovníky pro řízení udržitelnosti (Sustainability Officers). Udržitelnost pečlivě sledujeme v celém řetězci tvorby přidané hodnoty. Konkrétně to pro nás znamená zodpovědnou těžbu hlíny, následnou rekultivaci hlinišť a šetrné využívání zdrojů při výrobě cihel. Rovněž realizujeme různé místní projekty, které přispívají ke zlepšení životních podmínek lidí žijících poblíž našich výrobních provozů. Například podporujeme budování škol a studní nebo nabízíme zdravotní péči v Indii.
Wienerberger tento rok slaví svoje 193té narozeniny. Jakým směrem vedete do budoucnosti vaši společnost, která je jedničkou ve výrobě cihel?
Dnes již neuvažujeme čistě na úrovni výrobků; uvažujeme v rovině řešení a systémů. Zvažujeme celou stavbu, včetně infrastruktury a zahradních úprav či krajinářství. S našimi dceřinými společnostmi dokážeme úspěšně pokrýt i tyto oblasti.
Sortiment cihel a hliněných výrobků dnes čelí stále větší konkurenci betonu a dřeva a mezi architekty probíhá debata – někdy dosti vzrušená – o tom, jaká je nejlepší stavební metoda. Mezi odborníky také nevládne žádná jednoznačná shoda, pokud jde o nejúspornější a ekologicky nejšetrnější řešení. Jaká je v této diskusi pozice společnosti Wienerberger?
Naši odpověď ohledně vývoje stavebnictví v budoucnosti vyjadřuje tzv. koncept e4, který umožňuje zdravé, energeticky úsporné a dostupné stavby. Ve městě Zwettl (pozn.: město v dolním Rakousku) nabízíme důkaz, že toto vše je dosažitelné s použitím cihly. V současné době podporujeme první evropský rodinný dům postavený podle této koncepce: "e4 Ziegelhaus 2020". Tento „dům budoucnosti” již dnes splňuje novou směrnici EU o energetické náročnosti budov, která bude od roku 2020 požadovat, aby nové budovy splňovaly energetické požadavky blížící se nule. Tento cihlový dům produkuje více energie než jí spotřebovává a energie potřebná pro provoz domu pochází ze 100procentně obnovitelných zdrojů. Rodina se nastěhuje letos v létě. Po dobu dvou let bude spotřebu energie měřit a zapisovat Rakouský technologický institut (AIT). Tímto projektem nastavujeme jasný signál - příklad moderní a dostupné stavby.
Řekněme, že byste si stavěl dům pro sebe. Jak byste takový dům jen několika slovy popsal? Na jaké funkce byste kladl zvláštní důraz?
Důležité je pro mě použití trvanlivých materiálů, čistá a jednotná architektura i řešení energetické šetrnosti. Důraz musí být také na komfortu s vysokou kvalitou vnitřního vzduchu, který pozitivně ovlivňuje celkovou pohodu. Samotnou fasádu chápu jako vizitku člověka; případně se dá fasáda přirovnat k obrazu. Fasády z cihel navíc žijí a dýchají a mění se ve světle.
Architektura často také spoluvytváří charakter dané země. V které zemi najdeme Váš oblíbený architektonický styl?
Osobně vidím velmi působivou formu vyjádření ve žlutých a červených domech v Belgii, Nizozemsku a severním Německu. V těchto zemích má spojení domu a zahrady silnou tradici, která pro mě představuje harmonický celek.
Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.