logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Omezení fotovoltaiky v Německu?

Německé Ministerstvo pro hospodářství a technologie oznámilo záměr omezit rozvoj fotovoltaických elektráren v Německu na 1000 MWp ročně. Lze očekávat reakci Ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.

Reklama

Dne 15.11. 2011 byla na TZB-info zveřejněna zpráva z ČTK, že německá vláda zvažuje radikální omezení další výstavby fotovoltaických elektráren v zemi. Jelikož je to zpráva velmi zajímavá v kontextu dalších opatření zajištění energetické potřeby Německa, vedoucí redaktor oblasti Obnovitelná energie na TZB-info Ing.Bronislav Bechník, Ph.D. k tomuto přidává následující komentář:

V Německu je fotovoltaika efektivně podporována již od roku 1990, kdy byl vyhlášen program 1000 solárních střech. Paralelně se zavedením zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2000 byl vyhlášen program 100 000 solárních střech. Tento program v době vyhlášení působil velmi ambiciózně, byl však již dávno překonán. Důvod, proč byla pozornost zaměřena přednostně na střešní instalace, byl mimo jiné ve větším dopadu na zaměstnanost a v prokazatelném pozitivním vlivu na snížení ztrát při přenosu a distribuci elektřiny.

Výkupní ceny v Německu garantovaly přiměřený výnos pouze při zavedení zákona. Zákonodárci vycházeli z informací průmyslu, který sliboval trvalé snižování investičních nákladů. Pokles výkupních cen je proto zakotven přímo v zákoně. Pro všechny osatní obnovitelné zdroje (OZE) je pokles 1,0 nebo 1,5 %, pouze pro fotovoltaiku byl nastaven na 5 % pro malé střešní instalace a 6,5 % pro ostatní. V původním zákoně z roku 2000 byl celkový podpořený objem fotovoltaiky omezen na 450 MWp. Zákon byl v roce 2004 a následně v roce 2008 novelizován. Při druhé novelizaci byl pokles výkupních cen u fotovoltaických elektráren zvýšen na 9 % ročně. Zároveň bylo definováno pásmo (koridor), v němž se měl pohybovat roční přírůstek výkonu. Pokud by instalovaný výkon byl vyšší, měla se výkupní cena snížit o další procento a obráceně (viz obrázek 1).


Obrázek 1: Pokles výkupní ceny podle novely německého zákona o podpoře obnovitelných zdrojů z roku 2008

V souvislosti s neočekávaným poklesem investičních nákladů fotovoltaických elektráren v roce 2009 přistoupili němečtí zákonodárci k mimořádnému snížení výkupních cen v polovině roku 2010. Zároveň však byl zvýšen plánovaný přírůstek na 2500 až 3500 MWp ročně. Dodatečné snížení výkupní ceny při překročení koridoru může dosáhnout až 15 % (celkem tedy 24 %) a částečné snížení výkupní ceny může nastat i v polovině roku (viz obrázek 2).

Omezení ročního instalovaného výkonu zmíněné ve zprávě ČTK doporučil Poradní výbor pro životní prostředí (SRU) již na konci ledna 2011. Bylo to pouze týden poté, co Ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU) představilo kompromisní řešení vývoje výkupních cen. Poradní výbor tvoří sedm vědců. Jejich doporučení vychází z obavy, že rychlý růst nákladů na podporu obnovitelných zdrojů by mohl být zneužit uhelnou a jadernou lobby k argumentaci pro posílení role jimi prosazovaných zdrojů. SRU rovněž upozornil, že pokud by rozvoj fotovoltaiky pokračoval dosavadním tempem, dosáhla by v roce 2020 fotovoltaika 50% cílové hodnoty potřebné pro dosažení 100% OZE energetiky. Zvýšení podílu OZE na 100 % je však v Německu plánováno až na rok 2050.


Obrázek 2: Plánovaný pokles výkupních cen pro elektřinu z fotovoltaických elektráren v Německu [BSW]; základní pokles je o 9 % při instalovaném výkonu mezi 2500 a 3500 MWp za rok, za každých 1000 MWp nad tento koridor se výkupní cena snižuje o další 3 %, pokud je prognóza instalovaného výkonu vysoká, může být část poklesu aplikována v polovině roku.

V současnosti probíhají jednání mezi Ministerstvem pro hospodářství a technologie (BMWi) a BMU, z nichž by na začátku roku 2012 měl vzejít návrh na řešení. Pokud budou jednání věcná, je poměrně malá pravděpodobnost, že by byl zaveden strop podobně jako ve Španělsku v roce 2008 nebo v České republice v současnosti, protože podle nezávislých studií takový systém zvyšuje náklady a podporuje korupční jednání. Ze stejných důvodů bude pravděpodobně zamítnuta i obdoba autorizací zavedených v současnosti v ČR.

Lze proto očekávat, že bude například úplně zrušena podpora pozemních instalací i na tzv. brownfieldech, protože podle SRU je pro fotovoltaiku dostatečný potenciál na střechách a fasádách budov. Další možností je drobná modifikace stávajícího systému podpory, která zavede pravidelné snižování výkupních cen v polovině příštího roku i v letech následujících. Výkupní ceny by potom byly snižovány častěji po menších krocích, což by i pro fotovoltaický průmysl bylo přijatelnější než velké skoky na konci roku.

Do rozhodování vlády může zasáhnout i studie renomované konzultační společnosti A.T.Kearney publikovaná v polovině tohoto roku, která dospěla k závěru, že při zahrnutí všech vedlejších efektů - pozitivních i negativních - je z celospolečenského hlediska přínos nových instalací fotovoltaických elektráren pozitivní. Výrazné snížení výkupních cen v příštím roce opět sníží náklady na podporu, přičemž pozitivní efekty zůstanou zachovány. Čistý pozitivní přínos instalací v následujících letech tak může vykompenzovat celospolečenské náklady vynaložené na podporu fotovoltaiky před rokem 2009. Případné zavedení stropu by samozřejmě omezilo i pozitivní dopady fotovoltaiky, které podle uvedené studie převládají.


Obrázek 3: Celkový národohospodářský efekt podpory fotovoltaiky [A. T. Kearney];
přestože celkový ekonomický dopad podpory je dosud negativní, přínos instalací z posledních let je již pozitivní.

Od 1. 1. 2012 budou výkupní ceny v Německu na základě platného zákona o podpoře OZE sníženy o 15 %. Zřejmě to povede k zániku dalších firem, které nebudou schopny se tomuto trendu přizpůsobit. Při omezení podpory na menší instalace lze očekávat, že hrdí Němci budou s vyšší pravděpodobností preferovat výrobky domácích firem.

English Synopsis

German Ministry for Economics and Technology announced its intention to restrict the development of photovoltaic power plants in Germany to 1000 MWp per year. Relevant reaction of the Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety is expected.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.